Bakslag för jämställdheten under pandemin

Jämställdhetsarbetet står still i svenska börsbolag, enligt Allbrights nya rapport.

Ledning | ARTIKEL | OKT 2020

I styrelserna är andelen kvinnor 34 procent – vilket är samma siffra för tredje året i rad. Detta betecknar Allbright som det mest oroväckande resultatet i årets rapport.

I styrelserna är andelen kvinnor 34 procent – vilket är samma siffra för tredje året i rad. Detta betecknar Allbright som det mest oroväckande resultatet i årets rapport.

Jämställdhetsarbetet bland svenska börsbolag har tagit ett steg tillbaka i spåren av pandemin under 2020. Det visar årets rapport från stiftelsen Allbright. På vd-posterna och i styrelserna står utvecklingen still, och jämställdheten i ledningsgrupper har bara gjort ett litet framsteg. Dessutom finns det nu ingen bransch som har en jämn könsfördelning, sedan fastighetsbranschen åter tagit ett steg tillbaka.

Den enda ljusglimten i årets rapport från stiftelsen Allbright är att jämställdheten inom ledningsgrupperna har uppnått en symbolisk milstolpe; andelen kvinnor har ökat med en procentenhet, från 24 till 25 procent, vilket alltså innebär att var fjärde person i ledningsgrupperna nu är kvinna.

Den lilla ökningen beror emellertid på att bolagen har stramat åt och ledningsgrupperna krymper, skriver Allbright i sin rapport. Och i övrigt finns det inte mycket att glädjas över i rapporten. Utvecklingen står still, kanske för att bolagen anser att jämställdhetsarbetet inte är lika prioriterat i tider av pandemi och kris.

Bortsett från den lilla ökningen av jämställdheten i ledningsgrupperna, händer det inte mycket i börsbolagens toppskikt. Män sitter på hela 90 procent av vd-posterna. I styrelserna är andelen kvinnor 34 procent – vilket är samma siffra för tredje året i rad. Detta betecknar Allbright som det mest oroväckande resultatet i årets rapport.

– Sedan kvoteringshotet försvann 2017 har andelen kvinnor på styrelsenivå stått stilla. Det visar tydligt varför vi måste fortsätta debattera handlingsplaner för representationen på högsta nivå. Arbetet tenderar annars lätt att läggas på hyllan eller falla i glömska, säger stiftelsen Allbrights vd, Amanda Lundeteg, i ett pressmeddelande.

Ingen bransch jämställd

Dessutom ökar ojämställdheten på linjepositioner, varifrån man ofta rekryterar till vd-poster och styrelser, skriver Allbright. Andelen kvinnor på poster med resultatansvar har minskat med en procentenhet jämfört med förra året, och är nu nere på 15 procent.

Allbrightrapporten innehåller också listor på vilka bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen, och vilka som tvärtom har uppnått en jämställd fördelning. I årets rapport kan man se att den röda listan över bolag utan kvinnlig representation i ledningen växer, medan listan över jämställda bolag står still.

På vissa områden har också tidigare framsteg gått förlorade. Förra året rapporterades det att fastighetsbranschen som första bransch hade uppnått jämn könsfördelning i ledningsgrupperna, men den har nu tagit ett steg tillbaka. Det finns alltså återigen inte en enda bransch som uppnår en jämn könsbalans.

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill