Mening och syfte i livet skyddar hjärnans hälsa

Känslan av mening och syfte saktar ner ålderdomens kognitiva försämring, visar forskning.

Hälsa | ARTIKEL | APRIL 2022

Strävan efter syfte och mening kan vara en mer motståndskraftig livshållning än strävan efter lycka.

Strävan efter syfte och mening kan vara en mer motståndskraftig livshållning än strävan efter lycka.

Att leva ett liv präglat av syfte och mening är bra för hjärnans hälsa. Det visar en ny metaanalys från Ageing Research Reviews. Ålderdomens kognitiva försämring saktas ned, och risken för dålig hjärnhälsa minskar – i synnerhet om man också sköter andra hälsofaktorer såsom kost och motion. Mening och syfte kan vara viktigare för den kognitiva hälsan än andra begrepp inom positiv psykologi, exempelvis lycka och optimism, menar forskarna. Den som följer ett syfte och tydliga mål i livet är också ofta mer motiverad att ta hand om sin hälsa.

Andelen äldre blir allt större i världens totala befolkning – statistik visar att människor i åldern 65+ kommer att utgöra 16 procent av befolkningen år 2050, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med 2010. Samtidigt förutspås också förekomsten av exempelvis Alzheimers sjukdom att öka kraftigt. Även till exempel demens och Mild Cognitive Impairment (MCI) är sjukdomar som är viktiga att förebygga eller lindra när befolkningen åldras. Äldre människors hälsa kommer med andra ord att bli en allt viktigare fråga i framtiden, och det gäller inte minst deras hjärnhälsa och kognitiva välmående.

Ageing Research Reviews har publicerat en metaanalys över hur faktorer inom positiv psykologi kan påverka äldres kognitiva hälsa, vilket bland annat Psych Central har rapporterat om. I den konstateras att ålderdomens kognitiva försämring saktas ner om man har en känsla av mening och syfte i livet.

Resultaten visade bland annat att känslan av syfte och mening i livet minskar risken för demens med 19 procent. Just syfte och mening visade sig också vara viktigare begrepp än exempelvis optimism och lycka när det gäller hjärnhälsa och kognitivt välmående, även om forskarna understryker att det behövs mer forskning inom det här området.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mening och syfte – inte så komplicerat

Klart är i alla fall att den kognitiva hälsan inte bara påverkas av faktorer såsom kost, motion och sömn, utan också av den mentala hälsan. Det allra bästa sättet att minska risken för kognitiv försämring är naturligtvis att ta hand om sig själv både fysiskt och mentalt.

Att mening och syfte tycks vara viktigare än andra begrepp inom den positiva psykologin, exempelvis optimism och lycka, kan bland annat bero på att människor som har ett syfte i livet känner sig mer motiverade att ta hand om sig själva, även fysiskt. Strävan efter mening kan vara mer hälsosam än strävan efter lycka, som ibland inkluderar en mer ”hedonistisk” livsstil.

Strävan efter syfte och mening kan också vara en mer motståndskraftig livshållning än strävan efter lycka, eftersom lyckonivån påverkas av både inre och yttre faktorer som är väldigt svåra att påverka. Alla kan ha ett syfte i livet, oavsett vilka omständigheter som råder runt omkring en i övrigt.

Man kan förstås tycka att det låter väldigt krävande och storslaget att man ska behöva ha ”mening och syfte” i sitt liv, men i grunden handlar det om ganska enkla saker. Att vara inaktiv, vila för mycket och ”göra ingenting” ger en känsla av tomhet och meningslöshet. Om man istället väljer att vara aktiv, bygga relationer, vara nyfiken, initiativtagande och kreativ, så skapas en känsla av syfte och mening. Det viktiga är alltså att fylla sitt liv med någonting som man verkligen brinner för – och med meningsfulla aktiviteter som får en att utvecklas som människa. Det får en att må bra mentalt och fysiskt – och leder också till att ålderdomens kognitiva försämring saktas ner och att risken för dålig hjärnhälsa minska.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill