Se över din karriär i sommar – trivs du eller behöver du förändring?

Sommartider – hög tid för utvärdering och reflektion.

Karriär | ARTIKEL | JUNI 2022

Sommarledigheten väntar.

Sommarledigheten väntar.

Sommaren och den stundande semestern är en tid för vila och återhämtning, men det är också ett utmärkt tillfälle att ägna sig åt utvärdering och reflektion. Var står du karriärmässigt, och vart är du på väg? Genom att se tillbaka på den tid som har varit, reflektera över din situation och sätta upp konkreta mål inför hösten och vintern, kan du ta makten över din karriärutveckling istället för att låta allt gå på autopilot.

Regelbunden utvärdering och reflektion är kanske det viktigaste verktyget för att långsiktigt hamna på rätt spår i karriären och se till att få ut det bästa av sitt arbetsliv. Sommaren, inte minst semesterveckorna, är ett extra lämpligt tillfälle att ta tag i den reflektionen. När du förhoppningsvis tillåts att släppa jobbet helt i några veckor så blir det lättare att se på din situation med en viss distans och ta in helhetsbilden, vilket är en förutsättning för att kunna fatta kloka beslut och sätta upp rätt mål inför framtiden.

Den allra första frågan du bör ställa dig är hur du mår psykiskt och fysiskt. Dagens arbetsliv är stressigt och slitsamt, och sjukskrivningsstatistiken vittnar om att det har en stor inverkan på folks mående. Om du känner att jobbet sliter ordentligt på din hälsa så bör det bli ditt första och förmodligen enda mål att ta tag i den biten. Du kommer ändå inte att kunna göra några stora framsteg i karriären om du är ett sönderjobbat vrak, så det är lika bra att ta tag i det viktigaste först. Om du märker att du har en långvarig stress eller ångest som stör ditt humör och din sömn, eller att du har en ihållande fysisk värk eller smärta till följd av ditt arbete, så är det tydliga tecken på att du behöver prioritera hälsan över allt annat.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ger jobbet energi?

Nästa sak som är viktig att utvärdera är hur du trivs på jobbet socialt och hur det fungerar med ditt privatliv. Fungerar du bra tillsammans med dina kollegor? Mår du bra av relationerna på jobbet, eller finns det relationer som faktiskt får dig att vantrivas? Vad kan du i så fall göra åt det? Även det man kallar för work-life balance är en viktig aspekt som inte bara påverkar dig, utan även din familj. Idag har många anställda möjligheten att justera balansen med hjälp av hybridarbete. Har du den möjligheten, vill du använda den, och i så fall hur? Det är en viktig aspekt att utvärdera och reflektera över, så att du vet vad du själv vill inför hösten då det kanske finns möjlighet att tillsammans med chefen besluta om nya arbetsrutiner.

Men det som många framför allt vill utvärdera och reflektera över under sommaren är karriären i sig. Den reflektionen är också helt nödvändig för att kunna ha en karriärutveckling värd namnet. Var står du idag och vart är du på väg? Jobbar du med någonting som du verkligen är bra på och tycker är stimulerande och utvecklande?

En viktig fråga som du bör ställa dig är huruvida jobbet ger dig energi och motivation, eller om det bara gör dig trött, nedstämd och frustrerad. Den analysen kan också appliceras på varje enskild arbetsuppgift. Vilka arbetsuppgifter ger dig energi och försätter dig ibland i ett tillstånd av flow? Vilka är tvärtom riktiga energitjuvar som får dig att vilja dunka huvudet i skrivbordet?

Det finns förmodligen inget jobb som bara är roligt och energigivande. Ett av skälen till att du får betalt för att jobba är ju att det är – jobbigt. Åtminstone ibland. Däremot bör du reflektera över fördelningen mellan arbetsuppgifter som är motiverande och arbetsuppgifter som bara är jobbiga och frustrerande. Om de sistnämnda dominerar ditt arbetsliv helt och hållet så är det ett tecken på att du har hamnat i fel roll, att du inte får använda dina styrkor eller att du inte utmanas på rätt nivå.

Då är det läge att ställa sig frågan: Hur kan jag få möjlighet att göra mer av det som ger mig energi och utmanar mig, och mindre av det som gör mig uttråkad och frustrerad? Hur kan jag utvecklas mot en roll som passar mig och min kompetens bättre?

Konkreta mål och åtgärder

Beroende på hur nära eller långt ifrån du är från den arbetssituation du önskar dig, kan du vidta olika åtgärder för att ta dig närmare målet. Oavsett vad du vill uppnå så är det viktigt att du jobbar med din självkännedom, till exempel med hjälp av en coach, en terapeut eller feedback från familj, vänner och kollegor. Du behöver ha bra koll på dina personliga egenskaper, dina styrkor och svagheter samt vad som driver och motiverar dig – annars blir det svårt att veta åt vilket håll du vill röra dig karriärmässigt.

När man utvärderar sin karriär är det viktigt att inte bara tänka och reflektera, utan att också planera in konkreta åtgärder för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. En sådan åtgärd kan vara att planera in ett möte med en karriärcoach och/eller med din chef och/eller HR-avdelning. Inför ett sådant möte måste du också veta vad du vill få ut av det. Vill du förändra din arbetssituation, och i så fall hur? Behöver du någon utbildning eller träning för att kunna ta ett eller två steg framåt i karriären?

Den åtgärd som alla kan vidta under sommarledigheten, oavsett situation, är att skriva ner en lista med mål som man vill uppnå. Målen bör knyta an till de slutsatser du har dragit under din utvärdering och reflektion. De kan egentligen gå ut på vad som helst, så länge de syftar till att förbättra din arbetssituation inför hösten. Vill du fortbilda dig, börja jobba hemifrån två dagar i veckan, eller kanske byta jobb helt och hållet? Vad behöver du i så fall göra nu, under sommaren och början av hösten, för att uppnå detta?

Sätt upp ett begränsat antal konkreta, mätbara, rimliga och tidsbegränsade mål som uteslutande handlar om dina absolut högsta prioriteringar. Diskutera gärna målen med familj och vänner, som kan bidra med ett fräscht utifrånperspektiv. Sätt sedan en deadline och bestäm dig för att verkligen genomföra målen. Ta dig själv på allvar och tillåt dig inte att leva på autopilot – använd sommaren till att utvärdera, reflektera och fatta genomtänkta beslut. Det kommer du inte att ångra.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill