Innovation borde alltid börja och sluta med människor

Rich Nadworny, innovationsledare på Savvy Design Collaborative: "Att tillföra värde till någons liv driver mig".

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | MAJ 2022

Rich Nadworny är innovationsledare på design och innovationsbyrå Savvy Design Collaborative.

Rich Nadworny är innovationsledare på design och innovationsbyrå Savvy Design Collaborative.

Innovation bör vara användarcentrerat och leverera en ny produkt eller process som tillför värde till någons liv. Det tvingar fram ett empatiskt förhållningssätt som ser världen genom kunden, medborgaren, användaren eller medarbetarens ögon. När det sker så upptäcker man alltid något som man inte visste, eller inte brydde sig om, tidigare.

Rich Nadworny är innovationsledare på design och innovationsbyrå Savvy Design Collaborative. Han har jobbat med det” innovativa” länge som digital strateg och creative director. I grunden är Rich expert i Design Thinking, eller Human Centered Design som det också kallas för.

- I vardagen använder jag design thinking för att hjälpa våra klienter förbättra tjänster, produkter, och processer eller att hjälpa dem att skapa helt nya. Det blir mycket utbildning och att stötta organisationers innovationsförmåga – målet är inte att organisationer blir mer och mer beroende av konsulter, som mig själv, utan att de ska kunna agera innovativt och människocentrerat själva. Det låter enkelt, men det är svårare och trögare än man tror att ändra till en mer innovativ kultur.

Att leda innovationprocessen

Rich ledde innovation- och designprocessen i innovationsprojektet ”Sundbybergsmodellen” som finansierades av Vinnova. Projektet initierades av Polisen för att snabbare kunna lagföra ungdomar som hamnade i trubbel i Sundbyberg och Hallonbergen. Det var ett samskapande projekt med deltagare från kommunen, socialen, polisen, skolan, BUP med flera.

- Min roll var att leda alla dessa deltagare och sak-experter genom en innovation- och designprocess, där de själva skulle ta fram och testa lösningar, för att sedan införa de bästa i verksamheten. Det var en utmaning på flera nivåer: för det första var processen helt ny för alla, för det andra slog pandemin till mitt i så att allt arbete flyttade till digitala plattformar, vilket också helt nytt för alla.

Som innovationsledare ansvarade Rich och hans team för det kvalitativa underlaget, att leda månatliga workshops och att vid behov stötta teamen.

- Framför allt visade jag upp en tydlig ”målbild” för deltagare så att de visste vad de jobbade mot, och lärde och stöttade dem i olika innovationstekniker. Det resulterade i två nya förebyggande program: ett program för föräldrar, ett annat program för tidigt behovsanpassade insatser. Det visade sig att det handlade om att nå ungdomar innan rättsväsende klev i – då var det för sent.

Sist men inte minst, hjälpte Rich teamen att säkra finansiering och stöd för initiativen – så att det inte blev som i så många andra innovationsprojekt: att massa bra idéer blir en skrivbordsprodukt.

Varför valde du att bli innovationsledare?

- Det som lockar mig är den orubbliga fokuseringen på människan i det digitala och i design thinking som aktivt försöka lösa mänskliga utmaningar och problem för att göra livet bättre, helt enkelt. Det lockar mig fortfarande.

Richs ledstjärna är ett citat från Roger Martin (författare av böcker som ”The Design of Business” och ”Playing to Win”, f.d. rektor på Rotman School of Business i Toronto CA) som beskriver innovation så här:
”Innovation is customer-driven, providing a new product or process that adds value to somebody’s life.”

- Det där ”att tillföra värde till någons liv” driver mig. Det tvingar fram ett empatiskt förhållningssätt och tvingar en att se världen genom kunden, medborgaren, användaren eller medarbetarens ögon. När man gör det så upptäcker man alltid något som man inte visste, eller inte brydde sig om, tidigare.

Att se världen utifrån användarens ögon, det öppnar nya perspektiv och är mycket mera intressant än det som driver mycket som kallas för innovation idag, som egentligen är intern effektivisering fokuserat på organisationens behov i stället för kundens, betonar Rich och menar: Det är inget fel med det – det är bra att saker och ting flyter på bättre. Men bara för att man effektiviserar, betyder inte att man tillför värde till någon annans liv. Och i många fall kan det bli helt tvärtom.

- Det finns mycket i vår värld idag som behöver förbättras och förändras, även om livet här på jorden är bättre på många sätt än det har någonsin varit. Det betyder också att vi har större möjlighet och ansvar att påverka förändringar både lokalt och globalt, framförallt vad det gäller hållbarheten. Det är en sjuk spännande tid att jobba med innovation, faktiskt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kulturförändringar utmanar

Det är svårt att ändra på människors beteende och organisationskultur. När man är van att jobba på ett sätt och så plötsligt ska man agera ”innovativt.” Ett par utmaningar som jag stöter på:

 • Innovation är ofta dåligt beskriven internt. Det kan betyda så mycket olika saker från en organisation till en annan. Behovet av klarhet är kritiskt men ofta saknas pga. förvirring eller även lathet.
 • Det finns en stark tendens till att satsa på Innovationsteater i stället för innovationstransformation. Dessa kortsiktiga tomtebloss förvärrar, tyvärr, för organisationerna eftersom de ökar medarbetarnas besvikelser och cynismen.
 • Ledare talar innovation men de stöttar inte den verksamhetsförändring som behövs för förändring. Jag har även varit med om ledare som har blivit fy förbannad på teamets innovationsresultat eftersom ledaren hade redan sin egen bild på resultaten och det var inte det som presenterades. När det gäller innovation behöver vi träna båda ledare och medarbetare tillsammans men tonvikten är oftast på medarbetaren
 • Och till slut: tid. Förändringar tar tid. Människor behöver tid att öva, prova och förankra nya innovativa arbetssätt. Om man redan är belagt med 100% tid, när får man lära sig att jobba innovativt? Det saknas en ”commitment” att prioritera om tiden för medarbetare. Och trots det som några experter säger, det tar mer än 1-2 timmar i veckan för att bli innovativt.

Vad är det bästa med yrket?

Oj, det är så mycket att välja mellan, skrattar Rich och lyfter fram två saker som sticker ut:

- När jag har tränat och coachat människor i design och innovation och jag ser att, ja inte bara att polletten har trillat ner utan de får en helt annan blick och glöd när de ser hur givande och inspirerande det är att jobba människo-drivet, det är det absolut bästa. Det finns ingen återvändo heller – har man upplevt det så kan man helt enkelt gå tillbaka till det gamla.

Rich upplever att han haft tur i så många olika uppdrag – från att leda och inspirera folk till att starta eget, eller att axla en större innovationsroll internt, eller t.o.m. att byta jobb till en mer innovativ kultur.

- Jag älskar att påverka människor till något bättre och det är fantastisk att se hur mina klienter får samma glöd som jag bär. Är inte det som alla organisationsledare säger att de vill ha: framåtlutade engagerade medarbetare?

- Jag älskar också att använda historier för att leda förändringar. När det gäller innovation så har vi ibland glömt bort den enorma kraften som historier erbjuder oss. Vill man göra förändringar eller bryta mot status quo så måste vi kunna berätta nya och bättre historier om framtiden. Själv älskar jag att använda historier i innovationsarbete samt att träna folk att göra det själva.

I ett av hans uppdrag inom hälsoindustrin kunde de inte bestämma sig om det var värt att lansera en ny tjänst. Genom design thinking hittade vi ett enormt behov och värdeerbjudande som alla hade missat men som den nya tjänsten kunde leverera, säger Rich

- Men i stället för att beskriva det i en statistiktung logisk rapport så skapade vi en personlig story om kunder och medarbetare och den nya tjänsten. Den storyn övertygade beslutsfattarna att gå vidare med vad som blev en enormt lyckad lansering och satsning. Storyn blev även grunden för kommunikationsstrategi, bland annat.

- Innovation behöver mera historier om de människorna som påverkas.

Professionalisering minskar förvirringen kring innovation

Rich tycker att det finns många fördelar med att professionalisera innovationsledaryrket, han certifierade sig förra året. Det är som med allt nytt – det är lätt att kalla sig för X,Y,Z utan att beställare uppfattar vad skiljer kunskap och erfarenhet åt.

- Vi ska sträva efter att enkla, lättförståeliga och allmänna beskrivningar av innovation och vad vi gör i den processen. Det kommer att minska förvirring, öka resultat, och se till att minska gapet mellan vad som sägs och vad som görs, menar Rich och uppmanar alla som har professionella yrken att lägga ner lika mycket tid på att själva utvecklas genom nya kunskaper eller att skärpa befintliga färdigheter, såsom vi förespråkar till våra klienter och kunder. Så jag gillar stort denna professionaliseringstrend inom innovationsyrket.

- Till sist ska jag nämna hur mycket jag uppskattar ”Body of Knowledge” som Innovationsledarna tog fram för certifieringsprogrammet. Även om man inte vill certifiera sig borde man läsa alla artiklar som ni kurerade.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill