Utmaningen är genomförandeförmågan

Maja Påhlman, Head of Innovation & Insights på Lantmännen: Innovation är ju först när det kommersialiseras, detta upplever jag som en av de svårare nötterna att knäcka.

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | JUNI 2022

Maja Påhlman, Head of Innovation & Insights på Lantmännen.

Maja Påhlman, Head of Innovation & Insights på Lantmännen.

Utmaningarna är inte att få fram bra idéer, utan att få med organisationen och få det att hända, våga ta risken att göra något helt nytt. Det är lätt att slukas upp av kortsiktiga prioriteringar och missa de större förflyttningarna i omvärlden. Innovationsledare behöver visualisera framtiden och se affärspotentialen.

Som Head of Innovation & Insights på Lantmännen, utgår Maja Påhlman ifrån att innovation ska skapa värde för kund eller konsument och hon tar stor hänsyn till organisationsförmågan och dess styrkor för att kunna skapa så mycket värde som möjligt.

- En stor del av det vi gör att samverka i det interna eller externa ekosystemet, leda den kreativa processen med att utveckla nya koncept, förstå affärspotentialen och få fart på det. Vi samarbetar med både många externa byråer och partner i ekosystemet som är experter på trender, insikter, innovation, men även forskningsinstitut, universitet samt start-ups, scale-ups eller andra leverantörer, berättar Maja.

Lantmännen Innovation & Insights samarbetar även med andra enheter med växtförädling, lantbruk, R&D och forskning.

- Resultatet blir för hoppningsvis nya koncept som i slutändan skapar värde för våra ägare – de svenska bönderna.

Innovationsutvecklingen sker inom förädling av grödor för att öka värdet för bönderna, spannmåls-innovation, gröna proteiner eller att skala upp grödor som traditionellt inte har odlats i Sverige eller Norden, samt svenskodlade linser, gröna proteiner på svensk ärta, rågsnacks eller havreinnovationer.

- Som innovationsledare jobbar jag väldigt mycket med konsumenten och försöker ta reda på hur framtiden kommer att se ut, samt vilka problem vi kan lösa.

Maja beskriver engagerat livsmedelsindustrins stora skiften i beteende – omvärldens förväntningar som driver fram ett hållbart skifte, ett grönt skifte, bekvämlighet och andra konsumenttrender.

- Det finns många stora utmaningar som vi vill vara med och hitta lösningar på. Det är detta som motiverar mig – att kunna göra skillnad och ta större kliv.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Utmaningen är att få det att hända

Den största utmaningen är ofta inte att få fram bra idéer, utan att få med organisationen och få det att hända, våga ta risken att göra något helt nytt, betonar och fortsätter: det är därför man måste utforska många idéer för att det i slutändan är svårt att få en innovativ idé att hända.

- Innovation är ju först när det kommersialiseras, detta upplever jag som en av de svårare nötterna att knäcka. När konceptet väl är redo för kommersialisering kan delarna i organisationen som ansvarar för den mer kortsiktiga affären ha andra utmaningar och fokusområden som krockar med den framtida affären.

Som innovationsledare kommer ditt jobb att vara att tänka vad en framtida kan vara, vilket ofta krockar med många andra prioriteringar, förklarar Maja. Du måste därför vara bra på att hantera osäkerhet, visualisera den framtida affären och framtidsscenarion istället för att följa historiken och den befintliga affären.

- Du måste ha ett mindset som utmanar hur saker är i dag och kunna kombinera kreativitet och struktur. Det är svårt och osäkert. Det är en annan anledning till att det kan vara vettigt att skilja på ”core business” och ”explore future”.

Då kommer Maja in på den andra utmaningen för verksamheten – att kunna skilja på produktutveckling och innovation.

- Det är lätt att innovationsorganisationen slukas upp av de kortsiktiga prioriteringarna och det som är nära befintlig affär och då kanske man missar de större förflyttningarna. Vi har löst det organisatoriskt med att skilja på produktutveckling och innovation på längre sikt, nu jobbar vi med tre horisonter samtidigt men i olika enheter.

Den första horisonten handlar om att förvalta den befintliga affären på kort sikt, den andra om att kanske gå in i nya segment eller utveckla nya koncept närmre befintlig affär eller kategori, den tredje horisonten handlar om mer transformerande innovation, där helt nya behov möts och transformerar marknaden (mer risk men också större förflyttning och större potential om man lyckas). Här behöver det finnas en sund balans, och det är när det kommer en ny teknik eller förmåga i kombination med ett konsument-behov som det händer.

- Vårt innovationsteam fokuserar på horisont 2 och 3-innovationer, medan core business har ansvar för den inkrementella innovationen / produktutvecklingen med en kortare horisont. Det här sättet att lösa utmaningen tror vi väldigt mycket på. Det viktiga då blir att skaffa sig bra landningsbanor för innovationerna. Hur ska de kommersialiseras och införlivas? För oss har det också hjälpt att ta fram en innovationsstrategi så att vi har något att förhålla oss till och som vår ledning har signerat. Vi vet våra fokusområden, vilka horisonter vi fokuserar på och vad våra styrkor är som vi ska nyttja, säger Maja.

Vad är det bästa med yrket?

Det bästa med yrket är att det alltid är utmanande, nytänkande, kreativt i kombination med struktur och affärstänk, säger Maja och lägger till: det involverar ofta i stort sett alla delar av en organisation och därför handlar det mycket om samverkan.

Historiskt har nog många som drivs av förändring och att skapa värde för framtiden råkat hamna som innovationsledare. Det sker ett skifte mot att man nu gärna vill ha titlar som involverar innovation och roller med rollbeskrivningar som syftar till att leda innovationsprocesser. Maja är delaktig i att certifiera nya innovationsledare och ser positivt på professionaliseringen av innovationsledaryrket.

Jag välkomnar den utvecklingen. Jag hoppas att man då också har lite koll på vad en innovationsledare gör. En innovationsledare driver förändring och skapar värde för framtiden. Som innovationsledare behöver du ha ett brinnande intresse för kund eller konsument och ha en förmåga att visualisera framtiden samt se affärspotential. Det är riktigt värdefullt. Jag hoppas också att den kompetensen mer och mer värderas också i ledningar och styrelser framöver.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill