Stärk ditt KASAM - ett sammanhang för goda prestationer

Med rätt inre och yttre resurser blir jobbet både meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | DEC 2022

KASAM-teorin handlar om att söka det som är hälsofrämjande och friskt.

KASAM-teorin handlar om att söka det som är hälsofrämjande och friskt.

För att må bra och prestera på jobbet behöver du ha en känsla av sammanhang, vilket sammanfattas och beskrivs i begreppet KASAM. Det handlar om meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet – tre faktorer som alla måste falla på plats för att din arbetssituation ska fungera och kännas motiverande. Det finns mycket man kan göra själv för att stärka sitt KASAM, men allt hänger inte på den enskilda individen. För att jobbet ska bli både meningsfullt, begripligt och hanterbart krävs både inre och yttre resurser.

Tänk dig en riktigt bra dag på jobbet. Hur skulle du beskriva den?

Jag vågar påstå att den innehåller en känsla av att det du gör är viktigt. Kanske även roligt. Att det är tydligt vad som ska göras. Att du känner att du kan påverka, i större eller mindre utsträckning, vad, hur och när du gör olika arbetsuppgifter och har tiden och orken till det. Att du kan hantera när det händer saker, när det kör ihop sig eller uppstår ett problem. Jag tror också att du kommer prata om andra människor. Att du känner att du hör till dem du jobbar med. Kanske genom att göra tillsammans, eller höras med varandra på något sätt.

Det jag har skrivit ovan är ett sätt att, utifrån ett arbete, beskriva en upplevelse av KASAM, en känsla av sammanhang. Teorin består av tre väldigt tätt sammanhängande delar: Meningsfullhet, begriplighet (förståelse och kunskap) och hanterbarhet (inre och yttre resurser). När vi upplever detta, när vi känner att vi har förmågan att skapa de känslorna, ja då kan vi uppleva ett högt välbefinnande. Men, tittar vi närmare ser vi också att de här faktorerna är tätt sammankopplade med att prestera bra på jobbet, trivas och uppleva en hållbarhet.

Salutogenes - att söka det friska

KASAM-teorin härstammar från professor Aaron Antonovskys forskning och studier, och handlar om att söka det som är hälsofrämjande och friskt, snarare än att söka det som orsakar sjukdom och problem. Teorin har också studerats och bekräftats av flera andra forskare och används ofta som stöd inom vård och omsorg.

Jag vill påstå att ett såväl individuellt som ledarskapsmässigt som organisatoriskt fokus på att stärka KASAM är – på grund av sin koppling till flera avgörande arbetsmiljöfaktorer – ett värdefullt sätt att stärka det som jag, mina medarbetare och vår organisation behöver vårda och skapa mer av för att uppnå både framgång och hälsa, men också resiliens - motståndskraft mot allt det som händer oss.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

KASAM:s delar stämmer väl överens med de friskfaktorer vi behöver för att må och prestera på jobbet. Vi behöver känna meningsfullhet och det stöttas av att det vi gör känns just meningsfullt. Att vi kan se resultatet av vårt arbete och känner att vi får feedback på våra ansträngningar. För att vi ska känna meningsfullhet behöver vi också känna att vi möts med respekt och att de värderingar vi kommit överens om efterlevs. Vi vet idag att en känsla av meningsfullhet i arbetet är extra viktigt framför allt för yngre medarbetare.

Vad gäller begriplighet, så handlar det om förståelse ur olika perspektiv och på olika nivåer. Vad är det vi gör i vår organisation? Hur hänger alla delar ihop? Avdelningar? Flöden? Roller? Vad förväntas av just mig? Och förstår jag hur jag ska göra mitt jobb på bästa sätt? När min roll och min organisation känns begriplig skapar det en trygghet och hjälper mig att rikta min tid och min energi till rätt saker.

Hanterbarheten är den som ofta utmanas. Arbetet kan kännas meningsfullt och det kan vara fullt begripligt i stunden vad jag ska göra. Men hanterbarheten kan brista. Den handlar om att ha inre och yttre resurser till hands.

De yttre resurserna kan ur ett arbetsplatsperspektiv handla om att ha stöd från min chef. Att arbetsmiljön – den fysiska, digitala och sociala – inte belastar utan stöttar mig så att jag kan utföra mitt arbete på ett hållbart sätt. Att jag kan arbeta i trygghet och har en hanterbar arbetsbelastning.

Mina inre resurser kan handla om att jag har förmågan att hantera motgångar. Att jag har resurser i form av att kunna leda mig själv i min roll på ett hållbart sätt. En resurs som både skapas av inre och yttre faktorer är tid. Det är något som många upplever brister. En annan är ork. Att jag gör slut på mina personliga, fysiska och kognitiva resurser, vilket över tid kan leda till ohälsa såsom utmattning.

Det blir tydligt när man tittar på det att alla delar behövs: Det jag gör behöver kännas meningsfullt. Det behöver kännas begripligt, förståeligt och jag behöver ha rätt kunskap. Men det räcker inte, för finns inte mina inre och yttre resurser i tillräcklig omfattning kan jag inte vara hållbar.

Hur är din känsla av sammanhang just idag? Vad känns meningsfullt? Vad känns tydligt? Greppbart? Vad har du för inre resurser som stöttar dig? Och vilket stöd har du tillgängligt runtomkring dig just nu?

Att känna meningsfullhet. Att känna begriplighet. Att känna att jag har hanterbarhet. Tre områden att stärka som jag kommer att fokusera på i kommande artiklar här, och jag hoppas du vill följa med.

Ann-Sofie Forsmark

Ann-Sofie Forsmark

Vår expert inom hälsostrategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen.

 • Följ skribent

Ann-Sofie Forsmarks vision är att vi ska gå till ett meningsfullt arbete, göra viktiga saker på ett bra sätt tillsammans och ha tid och energi över till en meningsfull fritid. Hon jobbar för såväl ledningsgrupper, ledare och medarbetare. med tjänster inom ledarskap, medarbetarskap, strategiskt hälsoarbete, grupputveckling och hållbar prestation med fokus på hjärnsmart arbete, återhämtning och tydliga prioriteringar.

Ann-Sofie har varit verksam i olika roller i hälsobranschen i över 20 år, är utbildad hälso- och livsstilscoach, civilekonom, inom OBM, hälsopsykologi och ledarskap. Hon har också en mångårig bakgrund som ekonom med roller som revisor, controller och ekonomiansvarig och jobbar sen sex år som konsult mot såväl stora som små, nationella som internationella och privata som offentliga organisationer.

Ann-Sofie är också en av personerna bakom podden Health for Wealth – Hållbar hälsa på jobbet och grundare av konsultnätverket Oxy Group som verkar inom personlig och organisatorisk hållbarhet. Vill du komma i kontakt med Ann-Sofie är du varmt välkommen att maila på annsofie@oxygroup.se.


Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Ann-Sofie Forsmark

Ann-Sofie Forsmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill