Meningsfullhet – svaret på frågan "Varför?” som ledstjärna

Meningsfullhet är viktigt för individen – men är också affärskritiskt.

Motivera | ARTIKEL | FEB 2023

Varför vi ska göra något kan vara en konstant, som ett tryggt fyrtorn på ett stormande hav.

Varför vi ska göra något kan vara en konstant, som ett tryggt fyrtorn på ett stormande hav.

Både i arbetet och i livet i stort behöver vi en känsla av sammanhang (KASAM), och den kanske viktigaste delen i det är upplevelsen av meningsfullhet. När vi känner att jobbet är meningsfullt så blir vi mer engagerade och motiverade i vårt arbete, samtidigt som känslan av mening också sprider sig till privatlivet. Meningsfullhet är en grundförutsättning för att uppnå goda prestationer och resultat, och är också en viktig ledstjärna i tider av förändring.

I artikelserien som började med den här artikeln om varför känsla av sammanhang är viktigt både för välmående och framgång i organisationen, kommer jag nu att fördjupa mig i KASAM´s tre delar: Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Vi börjar med den del som jag vill påstå är den allra viktigaste och mest grundläggande: meningsfullhet.

Att känna meningsfullhet i livet, i det man gör och i sammanhang man befinner sig i är viktigt både utanför och på jobbet. I den här artikeln vill jag fokusera på vad som får oss att känna meningsfullhet i arbetet och varför det är viktigt att känna och söka den känslan. I grunden utgår jag ifrån att meningsfullheten i arbetet, som många av oss ägnar mycket tid och energi åt, är viktig för att uppleva ett välmående i livet i stort. Att söka meningsfullhet i arbetet har positiv effekt på fler områden.

Vad upplevs som meningsfullt i arbetet?

Meningsfullheten kan hittas och skapas på flera håll. Mina arbetsuppgifter kan i sig kännas meningsfulla, men det kan också handla om att det som mina arbetsuppgifter leder till är det som är mer meningsfullt. Att kunna se det när jag kanske behöver ta mig an en mindre inspirerande arbetsuppgift blir viktigt. Att organisationen och/eller gruppen som jag är verksam i gör något meningsfullt blir också en förutsättning för att jag ska kunna vara engagerad, vilket i sin tur leder till att jag vill göra arbetet på ett bra sätt, hitta den bästa lösningen och bemöta kunder på bästa sätt.

Det handlar om att jag behöver se min roll och min del i den större helheten. Att jag är viktig, värdefull, väntad och välkommen är också betydelsefullt. Samverkan med andra människor på arbetsplatsen, att känna att vi gör detta tillsammans, även om jag inte ser vad andra gör. Just detta, att regelbundet skapa bilden av hur allt vi gör hänger ihop, är något som ofta kan brista när vi arbetar på olika håll och arbetsvardagen är hektisk.

Återkoppling, feedback är också viktigt för att känna meningsfullhet. Jag behöver känna att det jag gör får effekt genom att jag får återkoppling på mina ansträngningar och att arbete och ersättning sker och fördelas rättvist.

För att uppnå en känsla av meningsfullhet i arbetet krävs förstås förutsättningar i organisationen och ledarbeteenden som stärker de här faktorerna, men jag som medarbetare och vi kollegor sinsemellan har också ett stort ansvar för att stärka meningsfullheten i vårt dagliga arbete. Att regelbundet ställa frågan varför, både till oss själva och till varandra, hjälper oss att se vad det vi gör, och ombeds och tillfrågas att göra, faktiskt leder till. Varför ska vi ha det här mötet? Varför ska vi göra den här förändringen? Varför gör vi så här?

Känslan av meningsfullhet kommer alltså av att se hur jag bidrar till och är en del av ett viktigt sammanhang, där min tid och energi går till viktiga saker och där jag upplever samhörighet och rättvisa.

Meningsfullhet för att uppnå resultat

Ordet kanske behöver hjälp av några av sina synonymer för att direkt kännas mer kopplat till affärsmässighet, lönsamhet och prestation. Att något är meningsfullt betyder också att det är viktigt. Relevant. Givande. Betydelsefullt.

Att söka meningsfullheten hjälper oss alltså att fokusera på det som är just viktigt, relevant och betydelsefullt, vilket i en organisationskontext handlar om att prioritera det som tar oss framåt. I tider när många upplever att tiden inte räcker till blir det avgörande att prioritera just det som är meningsfullt att ägna tiden åt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Meningsfullhet för prestation, engagemang och personalretention

Under de senaste decennierna har studier från bland annat McKinsey visar att när medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt så presterar de avsevärt bättre, och känner betydligt högre engagemang och tillhörighet till sin arbetsplats. Detta leder också till att benägenheten att vilja stanna i organisationen ökar avsevärt.

I tider då många verksamheter kämpar om att både locka och behålla kompetens blir det således viktigt att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna uppleva meningsfullhet genom sitt arbete.

Meningsfullhet som fyrtorn i föränderliga tider

De flesta arbetsplatser idag präglas av förändring. Förändring att hantera och/eller driva. Det är sällan arbetet framåt, vare sig det handlar om att driva en transformation eller hantera hur omvärlden beter sig, känns tydlig att ta sig an. Vart vända sig för svar? Vart börja för att skapa tydlighet?

Till syftet! Till det meningsfulla. Till svaret på frågan vad som är viktigt och vad vi försöker uppnå. Hur, var, när och vem som ska göra något kan vara väldigt föränderligt beroende på både inre och yttre faktorer. Men varför vi ska göra något kan vara en konstant, som ett tryggt fyrtorn på ett stormande hav. När vi håller meningsfullheten tydligt i fokus kan vi utifrån det reda ut hur vi ska prioritera och strukturera våra resurser. Rikta vår tid och vårt fokus. ”Om det vi försöker uppnå är det här, då blir X viktigare än Y”. Om det är viktigt att vi lär av varandra blir det viktigt att skapa struktur för det.

När jag väver in min personliga meningsfullhet, det som är viktigt för mig, hjälper det mig också i det vardagliga, i att kunna prioritera min arbetsdag. Om det är meningsfullt att hålla över tid, blir mina pauser viktiga och kunna släppa jobbet ordentligt efter arbetsdagen. Om det är meningsfullt att kunna fokusera ostört, blir det relevant att sålla i min kalender och skapa en god arbetsmiljö.

Meningsfullhet är således en viktig känsla att söka och skapa i arbete. Att medarbetare upplever det sammanhang de befinner sig i och det de riktar sin tid och energi mot som viktigt hjälper dem att uppnå goda resultat, och är en förutsättning för engagemang och för att de ska vilja stanna i organisationen.

Men för mig som individ är det viktigaste att en upplevelse av meningsfullhet i min vardag förser mig med en stark inre kompass som hjälper mig att navigera mot ett välbefinnande både på och utanför jobbet.

Vad är meningsfullt med ditt jobb? Hur kan du hjälpa dig själv att navigera din tid och energi mot meningsfulla sammanhang och aktiviteter?

Ann-Sofie Forsmark

Ann-Sofie Forsmark

Vår expert inom hälsostrategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen.

 • Följ skribent

Ann-Sofie Forsmarks vision är att vi ska gå till ett meningsfullt arbete, göra viktiga saker på ett bra sätt tillsammans och ha tid och energi över till en meningsfull fritid. Hon jobbar för såväl ledningsgrupper, ledare och medarbetare. med tjänster inom ledarskap, medarbetarskap, strategiskt hälsoarbete, grupputveckling och hållbar prestation med fokus på hjärnsmart arbete, återhämtning och tydliga prioriteringar.

Ann-Sofie har varit verksam i olika roller i hälsobranschen i över 20 år, är utbildad hälso- och livsstilscoach, civilekonom, inom OBM, hälsopsykologi och ledarskap. Hon har också en mångårig bakgrund som ekonom med roller som revisor, controller och ekonomiansvarig och jobbar sen sex år som konsult mot såväl stora som små, nationella som internationella och privata som offentliga organisationer.

Ann-Sofie är också en av personerna bakom podden Health for Wealth – Hållbar hälsa på jobbet och grundare av konsultnätverket Oxy Group som verkar inom personlig och organisatorisk hållbarhet. Vill du komma i kontakt med Ann-Sofie är du varmt välkommen att maila på annsofie@oxygroup.se.


Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Ann-Sofie Forsmark

Ann-Sofie Forsmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill