65-plussarna är aktiva och passionerade

70 är det nya 50 – dagens ”unga äldre” är en viktig grupp i arbetslivet, på konsumentsidan och i samhället.

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2022

En 70-åring mår idag som en 50-åring mådde för cirka 30-40 år sedan.

En 70-åring mår idag som en 50-åring mådde för cirka 30-40 år sedan.

65-plussarna kallas för Tredje åldern, Superseniorer, Boomers, Young Olds -The Yolds ”och… observera att få vill kallas för pensionärer, även om de tar ut pension. 65-plussarna är en stark och intressant konsumentgrupp som nu blir äldre. De vill utforska, lära sig nya saker, starta nya företag och stödja organisationer. Även om de inte gör allt detta, så ska möjligheterna finnas. Vissa vill hänga kvar i arbetslivet ett tag till och dela med sig av sina värdefulla erfarenheter och sin kompetens. ”Rock’n’roll-generationen” har förändrat bilden av vad det innebär att bli äldre – de har inget intresse av att leva i passivitet.

Cirka 2 miljoner personer, runt 20 procent av Sveriges befolkning är över 65 år. Mer än hälften av dem (60 procent) mår bra och är fortfarande aktiva. Många av dem har det bra ekonomiskt, till och med bättre idag än när de var yngre.

Det är viktigt att komma ihåg att man inte blir ”dummare” med åren – hjärnan utvecklas under hela din livstid. Ett tydligt exempel är ett av de mest krävande jobben i världen, som har getts till en 80-åring (president Joe Biden). Dagens 65-plussare identifierar sig inte alls med sin ålder, utan mer med sitt yrke, sina intressen och sitt kall.

Har passionerade intressen – och trivs i sociala medier

Våra intressen förändras inte när vi fyller 65 år. Däremot har vi mer tid att ägna åt våra intressen, exempelvis att träna, dansa, läsa, eller njuta av god mat, musik, teater, konst, natur och resor. Många vill bli medlemmar i organisationer och föreningar där de kan träffa likasinnade. Vänner och kärlek blir viktigare när du har mer tid.

För att nå ut till 65-plussare kan man både använda traditionella och digitala medier. Statistik visar att 65-plussare lyssnar på radio, ser på traditionell TV och läser tidningar. Men 8 av 10 använder även internet.

Under Coronapandemin har internetanvändningen för 65-plussare ökat mest, jämfört med studerande och arbetande. Mer än hälften använder Facebook och nära hälften använder Instagram. Under pandemin ökade också nätshopping, och det medförde en beteendeförändring där fler och fler även i fortsättningen använder internet för inköp, sociala medier och annan information.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Åldersmix sprider lugn på jobbet

Långt ifrån alla 65-plussare slutar att jobba vid 65. De som känner sig pigga och tycker att jobbet är roligt och meningsfullt, vill gärna fortsätta ett tag till – vilket är till stor fördel både för det enskilda företaget och för hela samhället.

Åtta av tio svenskar tycker att det är viktigt med en god åldersmix på jobbet, enligt SIFO-rapporten Åldersperspektivet. Resultatet visar att en majoritet – 80 procent – av de tillfrågade anser att en god åldersmix på arbetsplatsen är viktigt eller väldigt viktigt.

De fördelar som lyfts fram är att en arbetsplats med blandade åldrar ger bättre erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring samt lockar arbetstagare i olika åldrar. Nästan hälften tycker även att det visar på goda utvecklingsmöjligheter på företaget och att det gör företaget mera jämlikt och socialt.

För företag kan livserfarenhet vara viktigt ur många perspektiv. Förutom arbetslivserfarenhet kan en 65+ person ofta ha ett naturligt sinneslugn som kan spridas i organisationen. Med en mixad åldersblandning blir organisationen mer hållbar och inkluderande med mindre av osund internkonkurrens och bättre förutsättningar för kompetensöverföring.

Om personalen mår bra, så mår hela organisationen bra. Det är viktigt att arbetskulturen blir bättre när det gäller stress och andra grogrunder för ohälsa. En bra åldersmix bland medarbetare ger ofta en större grundtrygghet för alla, utifrån sin yrkeserfarenhet och rutin.

Men de bidrar inte minst också med diversitet. Olika generationer angriper problem på olika sätt. 65-plussare har andra verktyg, synsätt och attityder jämfört med yngre generationer. Det är dessutom en stark konsumentgrupp som nu blir äldre, och då är det viktigt att ha den representationen även inom företaget.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det krävs ett gott ledarskap för att organisationen ska kunna dra nytta av diversiteten. Om 65-plussare samsas med 20-åringar på arbetsplatsen, kräver det ett aktivt och medvetet mångfaldsmanagement för att bygga bättre och starkare generationsrelationer mellan medarbetarna.

För rock’n’roll-generationen är 70 det nya 50

Professor Ingmar Skoog har myntat begreppet 70 är det nya 50. Under de senaste femtio åren har det skett dramatiska förbättringar av äldres hälsa, och det är också därför som allt fler 65-plussare vill stanna kvar i arbetslivet ett tag till.

Det är Rock’n’Roll-generationen som nu har blivit äldre. En 70-åring mår idag som en 50-åring mådde för cirka 30-40 år sedan. Den kognitiva förmågan är 50 procent bättre idag jämfört med på 1970-talet. Man blir lite långsammare och kan få lite svårare att minnas, men det kompenseras med erfarenheten.

En undersökning visar exempelvis att de bästa bilförarna är mellan 65 -75 år. Förändringar när det gäller ”Sex, Drugs and Rock’n Roll” har också skett. I jämförelse med 20-åringar är 70-åringar mer sexuellt aktiva, dricker mer alkohol och är mindre deprimerade.

Förr var man glad för att bli pensionär och ha en bra bostad. Idag vill 70-åringar göra allt man inte har hunnit med tidigare. Det går inte att jämföra dagens 70-åringar med en 70-åring för 30 år sedan. Demensförekomst minskar och 70-åringar hör bättre än någon tidigare generation. När folkpensionen infördes 1913 från 67 år, hade vi en medellivslängd på cirka 60 år. Idag är medellivslängden i Sverige 83 år.

Dagens 65-plussare har helt andra krav och förväntningar på tillvaron än tidigare generationer – ”Superseniorerna” är en grupp som kommer att spela en viktig roll både i arbetslivet, på konsumentsidan och i samhället under lång tid framöver.

Podium

Podium

 • Följ skribent

Podium på Motivation.se är en arena för meningsutbyte och debatt. Här delar gäster och experter analyser och opinionsmaterial inom ämnet ledarskap. Intresserad av att bidra? Läs mer här.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Podium

Podium

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Text: Inger Söderholm, inger@ismk.se
Inger Söderholm, mångårig kommunikationskonsult, beskriver målgruppen 65+.

Källor: Svenskarna och Internet 2022,
Välj din ålder” John Mellkvist,
Superseniorerna av Marcus Priftis,

Professor Ingmar Skoogs rapport 70 är det nya 50
TNS SIFOs rapport ”Åldersperspektivet”

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill