Tore Frängsmyr

Citat | CITAT | JULI 2015

Jules Verne förutsade mycket, förutom nazismens ideologi och miljöproblemen även rasismens utveckling i USA. Och naturligtvis var han fascinerad av teknikens möjligheter. Han lekte med tankarna inte bara i fråga om raketer och månfärder, han ”uppfann” datorer och mobiltelefoner, ja den svenska konstruktionen Skype finns redan i hans böcker.

Tore Frängsmyr

Tore Frängsmyr är professor emeritus och en av Sveriges främsta lärdoms- och vetenskapshistoriker (professor i Uppsala sedan 1982). Namnet Frängsmyr kommer från myren intill den lilla orten Sjöbotten i Bureå socken där pappan var sågverksarbetare. Tore Frängsmyr har bidragit till internationaliseringen av svensk vetenskapshistoria genom utgivning i USA av bland annat arbeten om Carl von Linné och den svenska Vetenskapsakademien.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill