Karl Erik Gustafsson

Citat | CITAT | SEP 2017

Utan reklam brakar massmediesystemet ihop och mångfalden försvinner.

Karl Erik Gustafsson

Karl Erik Gustafsson, känd presshistoriker och professor med inriktning på medieekonomi, betonar den vetenskapliga sanningen i att de flesta massmedier har skapats i växelverkan mellan reklam och medier. Utan ett massmedium som innehåller redaktionellt material kan reklamen inte existera, och vice versa. Reklamen har kort och gott haft en avgörande inverkan på framväxten av medier. Reklamen och medierna har vuxit upp tillsammans, tjänat pengar tillsammans i goda tider och förlorat pengar tillsammans i dåliga tider.

Reklamen har alltid varit mediebranschens och näringslivets oumbärlige adjutant. På liknande vis som affärsgatan Wall Street kommit att symbolisera marknadsekonomin och finansvärlden såsom en fysisk plats med institutioner och en historia, så har reklamgatan Madison Avenue varit en sinnebild för reklambranschen och dess män och kvinnor. Den fleråriga teveserien Mad Men åskådliggör på ett strålande sätt just detta.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill