Underlätta effektiv kompetensutveckling – med coaching

Så kan coaching bidra till skapandet av en lärande organisation.

Coacha | ARTIKEL | MARS 2022

Coaching är ett effektivt och populärt sätt att lyfta kompetensutveckling och prestation till en ny nivå

Coaching är ett effektivt och populärt sätt att lyfta kompetensutveckling och prestation till en ny nivå

I en alltmer komplex omvärld har det blivit viktigare än någonsin för företagen att jobba med sin kompetensutveckling. För att lyckas med detta behöver man välja rätt lärvägar och integrera dem i verksamheten, så att företaget kan utvecklas till en genuint lärande organisation. En viktig pusselbit i detta är coaching, som ger medarbetaren möjlighet att reflektera över och ta ansvar för sin egen utveckling.

Samhället förändras idag i en rasande takt, och för företagen är det väldigt viktigt att hänga med i svängarna. En komplex omvärld kräver ny och bättre kompetens för att man ska förbli konkurrenskraftig och dynamisk. Därför måste företagen jobba med ständig kompetensutveckling.

Det kräver i sin tur en påtaglig omvärldsbevakning, så att man har koll på och analyserar de förändringar som kan komma att påverka verksamheten - exempelvis politiska, ekonomiska, sociala, miljömässiga, legala och teknologiska faktorer.

World Economic Forum har lyft fram just detta i sina rapporter, där de pekar på betydelsen av effektiv scenarioplanering, snabb anpassningsförmåga och verksamhetsdriven kompetensutveckling för att hantera den ständigt ökande komplexiteten i omvärlden.

Om man vill lyckas med verksamhetsdriven kompetensutveckling så är företagets fokus och initiativförmåga helt avgörande. Ledning och HR behöver främja en kompetensutvecklingskultur där målet är att bli en lärande organisation – genom ökad medvetenhet, prioriterade insatser och goda förebilder för medarbetare.

Hitta rätt lärvägar

I en sådan kultur förväntas också medarbetarna ta ett stort ansvar för sin egen kompetensutveckling. Organisationen behöver därför skapa rätt förutsättningar, så att det i praktiken blir möjligt för medarbetarna att ta det ansvaret. Här är det bland annat viktigt att ha en tydlighet kring vad som förväntas och vilka aktiviteter och initiativ som belönas. Man måste också vara tydlig med vad kompetensutveckling är och hur den hänger ihop med verksamhetens mål och strategier.

En viktig fråga är också vilken typ av kompetensutveckling man väljer, och hur man integrerar den i verksamheten. Josh Bersin visar skillnaderna mellan så kallad traditionell utbildning (traditional training), självstyrd utbildning (self-directed training) och anpassade lärovägar (capability academies). Idag har många organisationer fokus på traditionell utbildning som kurser och självstyrd utbildning via digitala plattformar, men det finns en stor potential i att erbjuda anpassade lärovägar som underlättar processen med att identifiera rätt lärväg för varje individ. De organisationer som lyckas bäst med den anpassade insatsen till kompetensutveckling satsar också på att starkt involvera verksamhetens olika enheter, ge möjligheter till att lära sig nytt i riktade initiativ, samt erbjuda mentoring och coaching för att skapa så bra förutsättningar för lärandet som möjligt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Coaching öppnar för eget ansvar

Coaching är ett effektivt och populärt sätt att lyfta kompetensutveckling och prestation till en ny nivå, genom att individen erbjuds en strukturerad möjlighet att koppla sina egna mål, drivkrafter och utveckling till organisationens mål. Resultaten av effektiv coaching är att målen förtydligas och särskilda utvecklingsområden identifieras, samtidigt som individen ges möjlighet att undersöka nya perspektiv, insikter och konkreta handlingar. Genom större medvetenhet om vad man lär sig och hur man lär sig bäst, kan medarbetaren lättare ta större ansvar för egen utveckling och känna att man bidrar till organisationens mål och vision.

En fantastisk fördel med coachingprocessen är att individen får möjlighet till schemalagd reflektion, något som många ledare och medarbetare inte upplever sig ha tid med i en upptagen vardag. Genom en strukturerad coachingprocess sätts lärandet och reflektionen i fokus, och medarbetaren kan lättare ta egna initiativ.

Skapa resultat med Coaching

En lärande organisation, där coaching ingår som en naturlig komponent i anpassade lärvägar, ger goda förutsättningar för att lyckas med kompetensutveckling som rustar organisationen inför förväntade och oväntade trender och behov.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Dela:

Om skribenten

Mattias Nyblom är Director Sales & Business Development på AS3.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill