Var inte rädd för smärtan

Evelina Wahlqvist: "Smärtan formar oss, gör oss unika. Den gör oss också medkännande med andra."

Motivera | ARTIKEL | APRIL 2017

Foto: Jeremy Bishop

Foto: Jeremy Bishop

Var inte rädd för smärtan. Den är en naturlig del av livet. Lika naturlig som glädjen, kärleken och sorgen. Faktum är att dessa är nära sammanflätande i livets väv. De är alla väsentliga delar av livets helhet. Och för att känna mig hel som människa behöver jag välkomna känslorna. Det tog mig tid att komma hit, men i dag är jag tacksam för att jag ocensurerat vågar känna alla mina känslor. De är en rikedom. De är nyanserna i livets dans. De gör mig mänsklig. Jag känner, därför är jag. Det är fundamentet i det mänskliga varandet. Utan känslan vore jag levande död. Oupplevd. Med känslan upplever jag. Livet. Mig själv. Mötet med dig.

Var inte rädd för smärtan. Likt havets vågor kan den överskölja dig, men den drar också undan. Om du tillåter den. Håller du kvar vid smärtan blir den till ett onödigt lidande. Försöker du hålla ifrån dig smärtan blir den till en onödig kamp. Låt den infinna sig när den kommer. Släpp taget om den när den har sagt sitt. Behandla den med en lättsam gästfrihet. Likt strandkanten är du. Låt känslornas vågor komma och gå.

Var inte rädd för smärtan. Det är stormar som gör träden starka. Smärtan formar oss, gör oss unika. Den gör oss också medkännande med andra. Den hjälper oss att förstå varandra. Ju mer jag tillåtit mig att känna, desto mer kan jag känna igen mig i det du går igenom. Känslans intelligens skänker oss förståelse, stöd och gemenskap. Jag kan erbjuda dig en stilla spegling vid mitt lugna vattenbryn när det stormar hos dig. Och jag vet att du gör detsamma för mig.

Var inte rädd för smärtan. Ur smärta och kärlek växer vi som mest. Ibland är de sammanflätade. Ibland upplevda separata. Oavsett ger de oss grogrund för insikt, nytänkande och förändring. De vägleder oss kring när vi ska vandra vidare eller stanna kvar. När vi ska förlåta och försona. När vi ska avsluta och släppa taget. När vi ska frigöra utrymme och välkomna det nya. Smärtan och kärleken ger oss modet att ta de stora kliven. Att symboliskt dö och pånyttfödas i livets cykler.

Var därför heller inte rädd för kärleken. Kärleken är kraften som vill dig väl. Kärleken är kraften när du vill väl. Kärleken välkomnar, öppnar och läker. Och läkning kan göra ont; vara smärtsamt rent av. Men allt som sker av kärlek kommer att vara värt det. Kärleken är livets mening. Livets sol. Det må brännas ibland, men det kan jag stå ut med. Att fly undan för att slippa känna är att fly undan från mig själv.

Smärtan och kärleken vill vara våra vägvisare. Av dem blir vi visare. Av visdomen blir vi modigare. Av modet blir vi mer levande. Och själva levandet är vårt kännetecken; vår mänskliga rättighet.

Evelina Wahlqvist

Krönikör

  • Följ skribent

Evelina Wahlqvist inspirerar med en kombination av hjärna och hjärta. Kreativitet, medvetenhet och helhet är hennes ledord. Hon blev bekant för svenska folket under sina år som kreativitetsforskare och föreläsare. På senare år har hon arbetat som näringslivsstrateg och platsutvecklare. Fritiden ägnas åt naturvandringar, yogamattan och det skrivna ordet. Med sina krönikor vill hon inspirera till nya tankepositioner. Evelina talar gärna om det långsökta men helst om det mest självklara. Hon kombinerar det lilla med det stora, det tidlösa med det nya och närhet med distans. Insikt föder utsikt, och tvärtom. (Foto: Andreas Sundgren)

Kontakt: evelina@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Evelina Wahlqvist

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill