”Kreativitet uppstår när man vågar se bortom resultat”

Evelina Wahlqvist - forskare, föreläsare och flanör med fokus på kreativa miljöer.

Ledarskap | Innovation | Motivera | ARTIKEL | JUNI 2012

Evelina Wahlqvist är kreativitetsforskare och flitigt anlitad föreläsare. För många vill veta allt om kreativitet idag. Varför är det så? Och vilket ledarskap kommer att krävas i framtiden för att skapa miljöer där nya tankar tänks? Evelina har svaren.

Evelina Wahlqvist är en upptagen människa. Efter en del planering får vi till ett möte – 45 minuter på Stockholms centralstation mellan två tåg. Hon är på väg från hemstaden Göteborg till Avesta där hon ska föreläsa om kreativa miljöer.

Med beskrivningen ”Du känner igen mig på mitt röda hår” hittar vi varandra i myllret och slår oss ner på ett café en bit bort från bruset. Vi börjar prata ledarskap och kreativitet.

Evelina låter varje fråga sjunka in innan hon svarar.

- När det gäller ledarskap finns det ett uttryck som passar ganska bra - ”What got you here won’t take you there”. Det tycker jag förklarar ungefär vad vi står inför idag. Vi kan inte definiera oss utifrån gårdagen. Vi måste vara öppna för det nya och alltid våga testa det okända.

Rent historiskt pratar Evelina om något hon kallar ”1900-talsrecept” som inte längre fungerar på en marknad som alltmer kretsar kring handel med tjänster och upplevelser, istället för prylar. Under västvärldens utveckling av industrialismen låg fokus framförallt på tillverkningsindustrin. Saker tillverkades, såldes och köptes.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Idag rör vi oss på en marknad där tillverkningen snarare flyttar till andra länder. Och på en marknad där fokus ligger på att sälja tjänster, kunskap, känsla och relationer blir kreativiteten ett betydande konkurrensmedel. Är det kanske därför som kreativitetsbegreppet diskuteras så livligt idag?

- Det finns en ny medvetenhet om hur kreativitet kan användas. I en värld där ekonomier faller och företag är viktigare än nationer krävs ett modigt ledarskap som förstår att det handlar om så mycket mer än siffror och kvartalsrapporter. Ett ledarskap som vågar lite mer. Det är sundare att ta risker än att göra konstgjord andning. Kreativitet uppstår när man vågar se bortom resultat.

Feltänk som blir rätt

Processen är alltså viktigare än resultatet, menar Evelina. Det är i rörelsen fram mot resultatet som allting blir till. Idéerna kläcks. Mark bryts. Innovationer föds. Allting gror som bäst i en miljö som tillåter misstag och snedsteg.

Hon påminner om att några av de stora produkter som sett dagens ljus ursprungligen var feltänk – antibiotika, Kellogs Cornflakes, Viagra…  

Men det tar tid. Och tid är en bristvara idag. Bara ett modigt ledarskap som ser bortom vinst och prestation lockar fram kreativitet.

- Jag brukar prata om mellanrum. Det behövs mellanrum. Om man tänker på den fysiska kroppen, människan – den är uppbyggd mycket av mellanrum, eller hur? Vi behöver dem, i våra liv och i våra organisationer, för att kunna tänka klart. Det måste finnas utrymme att testa nytt, vid sidan om det som redan pågår.

Forskningen visar att det finns faktorer som minskar kreativiteten radikalt i en organisation. Tidspress är en. Förväntad utvärdering är en annan. Att veta att resultatet kommer att värderas och kritiseras, dödar glädjen i processen. Detsamma gäller förväntad belöning. Pratar vi pengar då? Är bonusar helt enkelt dåligt?

- Ekonomisk ersättning hjälper inte kreativiteten på traven, nej. Så är det. Många undersökningar visar att det snarare är så att ekominska belöningar gör oss mer benägna att välja samma väg igen – det vill säga göra precis som vi alltid gjort. Något annat som har påvisad begränsande effekt är övervakning. Man vill inte bli kontrollerad. Det lägger locket på.

Det var ett antal sätt att minska kreativiteten. Vad kan vi göra för att öka på den då? Arbetet måste vara lustfyllt. Att ha roligt på jobbet, med andra ord. Frihet är också något som gör tankarna mer villiga att sticka iväg. Och feedback.

- Löst hållen feedback har visat sig gynna kreativitetsprocessen. Här kommer ledarskapet in igen. En ledare måste kunna ge uppmuntran och lagom utmaning. Då händer det nåt!

Unknown photo imported from Drupal

Underskatta inte coachens roll

Evelina pratar om något som många funderar kring idag – en ledare som också bär rollen av en coach.  Coachande ledarskap – flummigt enligt vissa. Självklart enligt andra. Varför är det viktigt? Hon menar att vi människor inte är bra på att se det bästa i oss själva. Vi behöver hjälp att ta fram det. Och vi behöver också någon som ser vår potential och kan pusha när det är nödvändigt. Putta oss utanför komfortzonen – för när vi går där vi alltid gått skapas inget nytt.

- Ett exempel kan vara att faktiskt ta bort resurser från ett projekt. Det låter kanske helt knäppt, men faktum är att det verkligen kan vara nyttigt att tvingas koka soppa på en spik.

Idag finns exempel på företag som arbetar aktivt för att öka kreativiteten. Google är redan en klassiker, där 20% av arbetstiden ska fyllas av fritt skapande bland medarbetarna. Många innovationer har kommit ur det tankesättet. Men finns det något sätt att kvantitativt mäta kreativitetssatsningarna som görs? Det menar Evelina att det kortsiktigt inte riktigt finns. Men hon anser inte heller att det är viktigt.

- Jag skulle vilja säga att berättelsen är minst lika viktig som siffror. Att kunna återberätta ”Vi gjorde det här!”. Visualiseringen, upplevelsen och samhörigheten som skapas stärker medarbetarna. Sådana saker är svåra att mäta. Med fokus på processen kan man åstadkomma nya upplevelser internt, såväl som möten med nya kundgrupper externt.

Olika tankar föder nya

Individer är medarbetare och medarbetarna utgör företagets själ och hjärta. Evelina återkommer till hur viktigt det är att skapa team och samarbetsgrupper med oliktänkande – det är i krockarna det händer. Och vissa är mer kreativa än andra.

- Vi har alla våra olika bakgrunder. Dels kan det finnas neurologiska förutsättningar som gör vissa individer mer kreativa. Men det är också så att vi alla lärt oss omfamna vår kreativitet på olika sätt. Vissa har lättare att blomma ut. Men så mycket kan man ju säga, att alla - oavsett bakgrund - mår bra av att vara med och bidra till utvecklingen. Vi må vara lysande på egen hand – men allting förstärks i en fungerande grupp.

Så mixa personligheter verkar vara en väg att stärka kreativitet. Evelina vill blanda galenpannan med den strukturerade. Gammal med ung. Kaos med struktur. Sen påminner hon om att det alltid behövs någon som går från idé till handling. Vi konstaterar snart: alla behövs. Ingen är oviktig. Hon pratar om att skapa miljön som tillåter ett ”kreativt brus”.

- Att få en lysande ide´… det är ju nästan något religiöst över det, eller hur? Och när ”flowet” väl satt igång så är det bara att åka med.

"Vi behöver förändra inställningen till rekrytering"

Evelina beskriver ”flow” som ett tillstånd där allt bara hakar i varandra. Man glömmer att man är hungrig, törstig, kissnödig. Det är som att befinna sig i kreativitetens epicentrum. Kan man ha anställningskriteriet ”Går lätt in i flow” i sin rekryteringsannons? Eller hur hittar man guldkornen?

- Vi behöver förändra inställningen till rekrytering. På 1900-talet letade man folk som ”passade in” i företagskulturen, människor skulle formas. Vi måste vända på det där helt om vi ska kunna rekrytera den nya unga generationen. Unga tenderar idag att vara mer trogna sitt ”mission” än sin arbetsgivare. Vi får nog leva med mer omsättning av individer på arbetsmarknaden och snarare börja se fördelarna med att kompetenser byter plats.

Och trenderna då?

Och om vi ändå pratar framtid – vilka trender ser vi framöver, när det gäller kreativitetsområdet?

Evelina ser en klar trend - den fysiska miljön. Idag skapas allt oftare kreativa arbetsplatser. Även här är Google en snackis med sin fantasifulla inredningshysteri – rutschkanor, kiosker, brandstänger, bönerum och pingislokal. Evelina menar dock att Google bygger sina miljöer för att människor aldrig ska lämna kontoret. Kontraproduktivt.

Hon pratar hellre om ABL – Aktivitets Baserad Lösning. En varierad miljö där alla behov i den kreativa processen får plats – tysta rum, öppna kontorsytor med liv och rörelse, konferensrum, spontana mötesrum. Ett kontrasternas kontor.

- I den miljön får både stimulans och tystnad finnas. Det är en upplevelsebaserad miljö som tillgodoser alla steg i den kreativa processen.

En annan påtaglig och synlig trend är vår rörelse från konsument via producent till – ”prosument”. Begreppet dök upp för första gången 1980 i framtidsforskaren och författaren Alvin Tofflers forskning. Han var trettio år före sin tid - idag tar konsumenten för sig alltmer och börjar producera sina egna upplevelser.

- Vi kan se det i det nya sättet att producera musik och filmer på nätet. Vi skapar romaner tillsammans i cyberspace, vi har ”fan fiction” där läsarna fortsätter bygga historier när bokserier som Harry Potter tagit slut. Det finns rörelser av gerillagardening och stickning för fred. Allt skapas gemensamt av människor som har ett mission.

Evelina nämner också att det blir allt vanligare att företagen jobbar fram produkter tillsammans med sina kunder. Användaren formar sin egen bil – sin egen upplevelse.

Minuterna tickar snabbt. Snart ska Evelinas tåg rulla vidare norrut. En sista trend:

- Vi är mer ”back to the roots” idag. Vi vill inte köpa fler prylar nu. Många har fått nog och inser att det inte är hållbart att konsumera som vi gör. En stor bytesmarknad är på väg att segla upp – vi har bokbytarsajter, klädbytardagar och vi lånar alltmer av varandra. Alla behöver inte varsin borrmaskin.

Vi hittar värden på nya vis. Vi skapar tillsammans. Vi växer. Vi är ”co-creative”.  Allting händer i en värld med helt nya möjligheter för människor att mötas, kommunicera och delta i ett större sammanhang.

Tiden är ute. Evelina tar sin blommiga väska på hjul och försvinner mot sin perrong.

Och kvar står jag med tusen nya frågor som uppstått under vårt samtal. Hoppas jag får tillfälle att ställa dem någon annan gång.

Foto: Andreas Sundgren

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation
 • Motivera

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill