Vilka inre egenskaper behöver individen för att bidra till en hållbar värld?

Kristian Stålne, Inner Development Goals: ”Dags att sätta den inre dimensionen på kartan.”

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | FEB 2022

Kristian Stålne

Kristian Stålne

Vilka färdigheter behöver vi som individer utveckla för att en mer hållbar värld ska bli möjlig, och hur utvecklar vi dem? Dessa frågor står i centrum i Inner Development Goals enkätundersökning, där individens utveckling kopplas samman med de globala målen. Undersökningen ska så småningom resultera i en field book som kan fungera som guide för individer och organisationer. Kristian Stålne, som har varit med och utvecklat enkäten, menar att det är viktigt att sprida synen på människan som en varelse som utvecklas. ”Det finns ett gap mellan vad vi klarar av som individer och vad som kommer att krävas av oss”, säger han.

Inner Development Goals (IDG) har haft de globala målen som utgångspunkt när de har tagit fram sin enkätundersökning (som är öppen till på måndag), där individens inre egenskaper står i fokus och mäts i den mån det är möjligt. Kristian Stålne har varit central i arbetet med att ta fram enkäten. Han är egentligen lektor i byggteknik vid Malmö Universitet, men har också forskat om vuxenutveckling i 12 år och skrivit boken Vuxen men inte färdig: vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening.

– Jag tycker att det är intressant hur vi som vuxna människor kan förändra oss, lära oss nya saker och anpassa oss efter svåra frågeställningar, berättar Kristian Stålne.

Och det är just det som Inner Development Goals och den nya enkätundersökningen handlar om. Inom ramen för Agenda 2030 har FN antagit 17 globala mål som världen ska ha uppnått senast 2030. Men har vi som individer den inre mognad som krävs för att uppnå målen?

– Vi vill att det här projektet ska bidra till att sätta utmaningarnas komplexitet på kartan. Det finns ett gap mellan vad vi klarar av som individer och vad som kommer att krävas av oss om vi ska uppnå de globala målen. Vi vill sprida idén att det går att hantera utmaningarna med bättre eller sämre mognad och undersöka hur vi kan utveckla våra inre förmågor, säger Kristian Stålne.

Ett verktyg för reflektion

Enkäten vänder sig egentligen till alla individer, förklarar han. Men mer specifikt så finns det tre målgrupper som IDG har haft i åtanke när de har tagit fram ramverket för undersökningen. Den första målgruppen utgörs av tränaren, forskaren, experten – den som jobbar med att stödja andra människor i deras utveckling. Den andra målgruppen är individen, som ju är målet för utveckling, och den gruppen består av såväl chefer och ledare som anställda, men även studenter, frilansare och liknande. Den tredje målgruppen är organisationen, som bland annat representeras av HR-personer.

Som ram för enkäten har man dels utgått ifrån människors föreställningar om hållbarhet, som IDG tidigare har mätt i en mindre undersökning. Dels har man utgått ifrån organisationen, eftersom arbetsplatsen är en viktig arena både för individens utveckling och för hållbarhetsarbetet.

IDG-ramverket som tagits fram i en tidigare fas av projektet är indelat i fem kategorier – Being, Thinking, Relating, Collaborating, Acting – och totalt 23 olika egenskaper som kretsar kring exempelvis komplext tänkande, förmåga till samskapande, medkänsla, perspektivsökande och självinsikt.

– Enkäten i sig är också något krävande men även stimulerande, när man besvarar den så ställs man inför svåra frågor om vad man egentligen gör som individ för att utvecklas eller när man utvecklats tidigare i sitt liv. Det är tänkt att enkäten ska fungera lite som ett reflektionsverktyg, säger Kristian Stålne.

Tanken är att enkätundersökningen ska landa i en field book, där IDG beskriver de resultat de samlat in och vilka slutsatser man därav kan dra.
– Den kommer att kunna fungera lite som en guide för individer och organisationer som vill lära sig mer om inre utveckling, vad individer och organisationer gör för att utveckla sig, vad som fungerar och vad som inte fungerar enligt de svar vi fått, förklarar han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Människan – en varelse som utvecklas

Någon kanske undrar varför IDG lägger så stort fokus på individen, när det främst är makthavare och storföretag som kan påverka hållbarhetsutvecklingen. Är det inte så att planetens framtid avgörs i förhandlingsrum där vi som individer saknar insyn och kontroll?

– Det är en vanlig diskussion inom hållbarhetsfrågan, och vi håller nog med om att de beslut man tar i sin professionella roll har större effekt än de som privatperson. Men följdfrågan blir: Vad har vi för kontroll då? Vi som individer kan påverka väldigt mycket, och det är inte fel att prata om hur vi kan utveckla vår förmåga till komplext tänkande så att vi kan bidra till de större systemiska förändringar som behövs.

Ju mer människor utvecklas, desto mer kan vi påverka omvärlden. Sen ska jag lägga till att när vi pratar inre utveckling är det inte nödvändigtvis bara fokus på individen, utan också vilken kultur vi bidrar till och hur vi utvecklas tillsammans. Men den frågan kommer vara mer i fokus i nästa fas i IDG-arbetet.

Man kan också fråga sig om organisationer idag inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till de globala målen? Är det därför den här enkäten behövs?

- Det vi främst är ute efter är att först se hur individer utvecklas och hur organisationer kan stödja detta. Det menar vi är ett sätt för organisationer att bättre hantera hållbarhetsfrågor. Men en konsekvens av det kan bli att spänningar kan uppstå om individen faktiskt växer på ett sätt som kan vara obekvämt för organisationen, till exempel genom att ta vidare perspektiv och initiativ kring exempelvis hållbarhetsfrågor än vad organisationen är beredd på, säger Kristian Stålne.

Till syvende och sist handlar Inner Development Goals om att ta ett helhetsgrepp på människan och mänskligheten, och se kopplingen mellan individens utvecklingsförmåga och världens möjlighet att uppnå hållbarhet.

– Vårt syfte, och vårt bidrag till hållbarhetsdebatten, är att sätta den inre dimensionen på kartan. Vi har vetat om hållbarhetsutmaningarna i decennier, men det händer inte så mycket. Därför vill vi prata om den enskilda människans möjlighet att utvecklas. Men även bortsett ifrån hållbarhetsfrågan så vill vi sprida synen på människan som en varelse som utvecklas, säger Kristian Stålne.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Om IDG-initiativet

Inner Development Goals är ett icke vinstdrivande, samskapat och ”öppen kod”-initiativ där IDG-ramverket och enkäten görs tillgänglig för alla forskare som vill arbeta med den.  IDG initierades av Stiftelsen Ekskäret, The New Division och Stiftelsen 29k i samarbete med 25+ aktörer inom akademi och näringsliv. Initiativet ägs till 100% av Stiftelsen Ekskäret och visionen är att överföra det till en oberoende stiftelse eller internationell NGO på sikt.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill