Kommunikativa nycklar för konstruktiva samtal

När vi provat allt, precis allt - prova att prata med varandra.

Kommunicera | Ledarskap | HR | Coacha | ARTIKEL | FEB 2018

Samtal

Samtal

Att kommunicera om kommunikationen är en framgångsfaktor för individer, organisationer och ledare. Här får du fem nycklar som lär dig att sortera dialogen och vässar dina kommunikativa förmågor – och ger mer konstruktiva samtal.

Den tecknade figuren Homer Simpson i tv-serien The Simpsons sitter i lögndetektorn och förhörsledaren säger:

 - Det enda du behöver göra är att svara ärligt på JA och NEJ frågor, förstår du?

Homer svarar:

– Ja! 

Och lögndetektorn exploderar..

Det är så ofta som ett budskap misstolkas, förvrängs eller missar sitt syfte. Eller som man låter bli att fråga tills man förstår innebörden av budskapet, som kanske gäller i fallet med Homer ovan. En viktig nyckel i alla typer av kommunikation är att fundera över hur vi kommunicerar. Vad är det som gör att jag når fram med ett budskap på det sättet jag vill? Hur kan jag säkerställa vad någon annan menar när den kommunicerar? Det vill säga samtala om samtalet. Med tanke på att ordet kommunicera betyder ”att göra gemensamt” är det intressant att fundera över när och varför det uppstår samstämmighet i en dialog.

Kommunikativa nycklar

Jag använder ett antal nycklar när jag sorterar upp vad ett samtal består av och om det uppsatta syftet med dialogen nås eller inte. I en grupp kan kommunikationen mellan individerna variera. Det ena mötet gick bra för att nästa upplevas som trögt. Att använda sig av nycklarna ger oss större chans att prata om och hantera det som samtalet verkligen handlar om. Det betyder inte att vi helt undviker konflikter eller olika ståndpunkter, men att kommunikationen blir tydligare, mer sorterad och missförstånden färre. 

1.     Dåtid, nutid och framtid – nyckeln för tidsuppfattning

En del människor, grupper och organisationer tenderar att fastna i dåtiden i sitt sätt att kommunicera. Andra är oftast i framtiden, det kan ofta gälla inte minst ledare. Som i sin tanke är långt före övriga i organisationen.  Framtidspersonen har hunnit tänka på konsekvenser, handlingar och nödvändiga åtgärder. Dilemmat uppstår om det presenteras för övriga gruppen som om de andra varit med i processen.  Om det i samma samtal förs en diskussion med olika tidsuppfattning kan det vara svårt att förstå och uppnå vad man har ”Att göra gemensamt”. 

2.    Logiska plan – nyckeln för att välja nivå på dialogen

En del människor, grupper och organisationer tenderar att fastna i mycket detaljer i sitt sätt att kommunicera. Andra är oftast i helheter. Om det i samma samtal förs en diskussion på olika logiska plan, som att någon pratar om äpplen på fruktavdelningen och en annan pratar om livsmedelsindustrin, kan det vara svårt att uppnå ”Att göra gemensamt”.

3.     Påverkbart – nyckeln för att säkerställa att det blir konstruktivt

En del människor, grupper och organisationer tenderar att fastna i sånt som de inte kan påverka. Andra lägger mer uppmärksamhet i sitt sätt att kommunicera på det som de kan påverka. Någon vill prata om världsmarknaden och dollarkursen medan andra vill prata om hur vi förhåller oss till omvärlden och valutan. Om det i samma samtal förs en diskussion utan att ha medvetandegjort vad som är påverkbart eller ej kan det vara svårt att uppnå ”Att göra gemensamt”.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

4.     Meta-perspektiv – nyckeln för att se helheter

En del människor, grupper och organisationer tenderar att fastna i mönster i sitt sätt att kommunicera, mönster som gör att man omedvetet avviker från huvudfrågorna i dialogen. Det medför att man leds bort från möjligheten att lyckas med sitt uppdrag. Andra är på sin vakt och medvetandegör varandra om samtalet spårar ur, alltså avviker från det man skulle prata om. Man säkerställer att man ser till helheten genom att ha ett meta-perspektiv och kommunicera om kommunikationen. Om det i samma samtal förs en diskussion där en part är inom det vi bestämt som syfte och en annan utom det vi bestämt som syfte kan det vara svårt att uppnå ”Att göra gemensamt”. 

5. Att utgå från den goda intentionen – nyckeln för att se behoven

En del människor, grupper och organisationer tenderar att misstänkliggöra, positionera eller tävla mot de andra i sitt sätt att kommunicera. Andra lägger mer uppmärksamhet på att leta efter den goda intentionen och försöker förstå vad andra menar och behöver. Om det i samma samtal förs en diskussion där deltagarna medvetet eller omedvetet missförstår varandra, kan det vara svårt att uppnå ”Att göra gemensamt”.

Reflektion över reflektionen

Att medvetet analysera och kommunicera kring hur vi kommunicerar är en stor framgångsfaktor för organisationer, ledare och individer. Det vill säga att reflektera över hur vi reflekterar. Använd de kommunikativa nycklarna; utvärderar vi och tänker vi på rätt saker?

Många brukar säga till mig: ”Vi har provat precis allt och ingenting fungerar.”

Då brukar jag svara: ”Nej, ni har provat allt som inte fungerar.”

Anders Lundin

Anders Lundin

Vår expert inom metakommunikation och värderingar

 • Följ skribent

Anders Lundin är pedagog, föreläsare, utbildare, coach och certifierad förändringsledare. Med en gedigen erfarenhet från lagidrott har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men Anders vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen, rätt kombination skapar sensation och framgång!

Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet, som är avtryck av deras värderingar. Anders hjälper till att skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resultat. Många jobbar med VAD, Anders jobbar med HUR och VARFÖR genom att utmana och ställa frågor, hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling för att forma en kultur som håller över tid.

Anders drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, coachning eller föreläsningar är Anders syfte att skapa nöjdare kunder, medarbetare och bättre resultat.

skickliggöra.se

anders@skickliggora.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR
 • Coacha

Anders Lundin

Anders Lundin

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR
 • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill