Vad är meningen?

"Meningen finner du i det du gör, i sättet du gör ditt jobb. Om det skulle vara sant så skulle vi kanske spendera mindre tid åt att finna ett meningsfullt jobb, och istället ägna mer tid åt att göra jobbet meningsfullt."

Ledarskap | ARTIKEL | AUG 2015

Ledarskap, Ewa Braf, Meningen med livet

Ledarskap, Ewa Braf, Meningen med livet

När min son fyllde sex år fick han en bok – med titeln ”Meningen med livet” – av en kär vän. Strålande, tänkte jag, den där boken är nog minst lika mycket till mig som till min son… och nu kanske svaret kommer på den stora frågan: Vad är meningen med livet! Innan vi började läsa frågade jag sonen: Vad är meningen med livet? Vad menar du? frågade han tillbaka. Jag förklarade vad jag menade med ”mening” och landade i en ny fråga: Varför lever vi? Han blev tyst en stund, varpå han svarade: Men, mamma det är ju enkelt, meningen med livet är att uppleva livet.

Att uppleva livet. Jag tror inte jag någonsin tidigare hade hört en så klok definition av meningen med livet. Att vara härvarande och uppleva det som är och sker just nu. Att se, känna, förnimma, höra och dofta.

Att vara här och nu, som en kontrast till att antingen försjunka, eller kanske till och med förlora sig, i minnen och historien, eller planera inför, och kanske oroa sig för, något som ännu inte hänt och som kanske aldrig kommer hända. Tanken var väckt och poppade upp då och då som en påminnelse till mig själv att stanna upp och uppleva det som är.

En tid senare väcktes tankarna om ”mening” igen. Kontexten denna gång var en grupp medarbetare i en organisation som samtalade om en angränsande frågeställning: Vad gör jobbet meningsfullt? Någon var väldigt klar med att han jobbade för lönen, någon annan kände mening i det kollegiala, i gemenskapen, och ytterligare någon annan menade att om hon bara kunde så skulle hon byta till något annat jobb som var mer meningsfullt. 

Jag har hört samtliga svar ett flertal gånger tidigare, men denna gång blev jag särskilt uppmärksam på det tredje svaret: Att byta till ett mer meningsfullt jobb. Jag har själv tänkt tanken och även agerat utifrån den: Haft ett jobb som inte kändes lika meningsfullt som det en gång gjorde och därför sökt ett nytt jobb med mer mening. Kanske känner du känner igen dig.

Men låt oss stanna upp för en stund och se på innebörden och logiken i detta.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Om det är så att vi ledsnar på ett jobb, och kanske beklagar oss för att det inte känns meningsfullt nog, då kan en strategi vara att söka ett nytt arbete. Men det skulle då också implicera att vissa jobb är mer meningsfulla än andra. Är det sant? Om så är fallet, är det koncernchefen på det börsnoterade företaget som har det mest meningsfulla jobbet? Är det sjuksköterskan på barnavdelningen? Eller är det lokalvårdaren på skolan? Och vem är den som avgör vilka arbeten som är mest meningsfulla?

Givetvis är det upp till var och en att bedöma vad som upplevs som en meningsfull sysselsättning. Och givetvis påverkas den bedömningen av våra individuella drivkrafter och motivation. Min poäng – utifrån tanken om att vilja byta till ett mer meningsfullt jobb – är att vi kanske emellanåt lägger för mycket energi på att hitta det meningsfulla arbetet.

Kanske handlar det om att finna meningen med jobbet genom att uppleva jobbet, precis som meningen med livet är att uppleva livet.

Smaka på tanken: Mening finner du inte i jobbet, jobbet i sig är inte meningsfullt. Meningen finner du i det du gör, i sättet du gör ditt jobb. Om det skulle vara sant så skulle vi kanske spendera mindre tid åt att finna ett meningsfullt jobb, och istället ägna mer tid åt att göra jobbet meningsfullt.

Men hur gör man ett jobb meningsfullt?

En plats att börja på är att identifiera och uppmärksamma det goda och ”braiga” i det du gör. Varför gör du det du gör? Vad är intentionen? Vad strävar du efter? Vad bidrar du med för mervärde? För vem? – Hugger du sten eller bygger du en katedral?

En annan sak är att vara stolt över det du gör. Säg inte, jag är bara en… Ingen är ”bara någonting”. Se också bortom det du precis nu åstadkommer och fundera på vad du kan utveckla – hur kan du skapa mer nytta? Och slutligen, hjälp andra att se det meningsfulla i deras jobb genom att uppmuntra och bekräfta det värdeskapande de bidrar till.

Ett vad som synes vara ett riktigt gott exempel på att skapa mening på arbetsplatsen handlar om fyraåriga Ella (se SvD, lördag 16 maj, 2015). Den dåvarande, nytillträdde länspolismästaren kom till en arbetsplats med mycket missnöje, bland annat kring arbetsmiljön. Hon genomförde en rad förändringar och ifrågasatte även verksamhetens målstyrningssystem som gick ut på att mäta kundnöjdheten i procent. Hon förkastade de procentuella beräkningarna och bestämde att medarbetarna skulle fokusera på Ella istället.

Ella var en fyraårig flicka, tillika den medborgare som polisen skulle arbeta för. Alla medarbetare skulle kämpa för att skapa en trygg och bra miljö för Ella. Istället för att koncentrera sig på kvoter och procent, så skiftade medarbetarna fokus och satte medborgaren – det lilla barnet – i centrum. Snacka om meningsfullt.

Ingen kommer erbjuda dig ett meningsfullt jobb, det är bara du själv som kan bringa mening till och i ditt jobb… varje dag.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill