Låt värderingar styra dina val

Livskompassen, del 2: Leda sig själv mot rätt arbete.

Ledarskap | Coacha | Karriär | ARTIKEL | DEC 2015

Låt värderingar styra dina val

Låt värderingar styra dina val

I den andra och sista delen om Livskompassen tittar vi närmare på hur värderingar och lust kan styra våra val i livet och, framför allt, i karriären. Får du utlopp för din lust och passion i ditt arbete? Låter du dina värderingar styra de val du gör i ditt arbete som ledare? Genom att bli medveten om din inre livskompass kan du lära dig att göra val som är bättre både för dig själv och för andra.

Värderingar kan handla om att ställa sig frågan: Vad brinner jag för? Vilken är min passion? Passion kan kanske låta lite för pretentiöst, men om man definierar det som någonting du ägnar mycket tid åt och som får tid och rum att försvinna, kan nog alla relatera till något man gör som man tycker mycket om att göra och som ger energi och glädje.

Hur vet du vad som är rätt arbete för dig? Tänk dig att du har en inre kompass som det står lust på och att det finns en pil som visar mellan 1-100 procent på lustskalan. Då bör din lustmätare visa minst 80 procent! Alla arbeten har delar som vi inte tycker är så roliga men som måste göras, men det får inte vara 100 procent tråkiga uppgifter! Då bör du tänka på att byta jobb. Redan när lustmätaren visar 50-60 procent bör du börja fundera på vad som inte stämmer längre.

När du ska gå vidare till ett nytt arbete bör du känna efter hur dina värderingar och din lust står sig i förhållande till det nya arbetet. Var ärligt mot dig själv och ta reda på så mycket som möjligt.

Vad är det i ditt liv som ger energi? Stämmer det med ditt arbete?

Vill du arbeta i ett stort eller litet företag? Vill du ha eget företag och inte vara anställd? Vad är viktigt för dig? Vad behöver du? Vad är roligt? Varför?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jag själv har haft mitt eget företag i 16 år nu och jag värderar frihet och variation trots den risk det innebär att vara egen. Den självinsikten har jag, och jag kan därför leda mig själv utifrån den kunskapen.

Life&Career Map-metoden

Jag har själv i mitt arbete som psykolog, ledarutvecklare och livs- och karriärcoach under 25 år utvecklat och arbetat med en metod - Life&Career Map-metoden - för att hjälpa människor att hitta sin riktning. Den omfattar övningar i en arbetsbok som handlar om att få fördjupad självinsikt om sina personliga egenskaper, sin kompetens samt sina karriär-/arbetsvärderingar och djupliggande livsvärderingar. Utifrån denna bas tar man fram sin riktning i form av en vision. Man sätter upp mål och gör en handlingsplan för att komma dit man vill utifrån vad som är viktigt för en själv som individ. Att sätta dig och skriva ner dina tankar och reflektera över dig själv innebär att du blir mer medveten och får en ökad självinsikt och når dina mål. Att använda en professionell samtalspartner (coach, mentor, psykolog) i arbetet ökar medvetenheten och insikterna.

Det finns två typer av värderingar - arbetsvärderingar och livsvärderingar:

Olika typer av karriär/arbetsvärderingar kan vara;
Leda andra, samarbete, arbeta ensam, höra till en organisation, frihet, utveckling, variation, självständighet, ha roligt, högt tempo, påverka, kreativitet, intellektuell stimulans, nära till arbetet, bra ledarskap, skapa nytt, erkännande, sprida kunskap.

Reflektion

Har du ett arbete som uppfyller dina värderingar? Vilka är dina arbetsvärderingar? Vilken är den viktigaste för dig?

Djupliggande livsvärderingar kan vara;
Rättvisa, kvalitet, ärlighet, hjälpa andra, jämlikhet, humanism, lönsamhet, resultat, respekt, etik, moral, vänlighet, ingå i ett sammanhang, ideellt arbete.

Reflektion

Vilken livsvärdering styr ditt liv?

Värderingsbaserat ledarskap

Idag talar man även om att ledarskapet behöver vara värderingsbaserat, det innebär att en ledare leder sig själv och sin verksamhet via värderingar. Värderingar och beteenden skapar en företagskultur. Vilken kultur vill man ha i organisationen?

En ledare har en stor emotionell påverkan på sina medarbetare och hela organisationen. Det är ett stort ansvar och alla ledare är inte medvetna om den starka påverkan de har känslomässigt och beteendemässigt på andra.

Våra värderingar kommer till uttryck i vårt beteende och synsätt. En ledare bör därför bli medveten om hur hen lever sina värderingar och hur det kommer till utryck i det egna dagliga beteendet.

Ett exempel; Om jag anser att humanism är en viktig värdering för mig som ledare så bör jag tänka igenom hur jag själv lever den värderingen i mitt eget beteende. Det kräver tid reflektion och medvetenhet samt att jag får feedback från andra om hur jag lyckas leva upp till värderingen.

Börja med dig själv!

Börja att leda dig själv genom att ta en paus, fokusera på dig själv och vad som är viktigt för dig. Sätt upp mål som är förankrade i dina värderingar och börja att agera utifrån dem.

Lycka till!

Läs första delen om Livskompassen här.

Lena Mangell

Vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching

 • Följ skribent

Lena Mangell är grundare av Life&Career. Hon är leg psykolog, psykoterapeut, mentor, coach, organisationskonsult och en av  pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Lena är både författare och utbildare och har framgångsrikt coachat flera tusen ledare, HR-personer och medarbetare i mer än 20 år.

www.lifecareer.se

lena.mangell@lifecareer.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Lena Mangell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill