Emotionellt intelligent=framgångsrik?

Maria Lindskog, leg.psykolog: Emotionell intelligens blir allt viktigare – och går både att mäta och att träna upp, enligt forskningen.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | APRIL 2016

Emotionellt intelligent=framgångsrik?

Emotionellt intelligent=framgångsrik?

Har du funderat på vad som gör att vissa människor lyckas skapa sig ett liv de är nöjda med, medan andra tycks kämpa och kämpa med en växande frustration över att aldrig nå ända fram? Vissa personer verkar ha förmågan att ta sig fram leende och småvisslande, även under de mest knepiga omständigheter, medan andra möter motstånd även i vad som verkar vara en gynnsam eller trevlig miljö. De här frågorna har engagerat forskare över hela världen och kan idag summeras under begreppet emotionell intelligens, eller EQ som vi brukar säga till vardags.

Framgångsrik. Varje gång jag hör eller använder mig av ordet känns det lite klyschigt, med ett stänk av glitter i kanten. Men om vi sätter ordet framgångsrik i ett sammanhang där vi beskriver våra liv; vad betyder det då? För någon är det kanske att krydda livet med karriär, en hög lön eller en häftig resa. För någon annan är det kanske att ha nära, ömsesidiga och givande relationer. Och för en tredje är det kanske att göra en meningsfull insats för någon annan eller för samhället.

Och vad har nu detta med emotionell intelligens att göra?

Emotionell intelligens handlar om att förstå och uttrycka sig själv, att acceptera den man är, och att kunna använda den information som våra känslor ger oss för att se konsekvenser av sitt eget och andras handlande. Vårt EQ beskriver vår förmåga att utveckla sociala relationer och att sätta oss in i andra personers perspektiv. Det handlar även om en förmåga att hantera beslutssituationer. Kort och gott, att på ett framgångsrikt sätt hantera motgångar och utmaningar, både på jobbet och i livet.

Emotionell intelligens bygger framgångsrika företag

Begreppet emotionell intelligens får allt större uppmärksamhet världen över. Intresset går hand i hand med den ökande medvetenheten om att medarbetarna idag är organisationens eller företagets viktigaste och mest värdefulla tillgång.

Numera är det svårt att konkurrera med en produkt eller tjänst om den inte ramas in av en upplevelse som talar positivt till oss som kunder. Vi vill helt enkelt inte handla av en person eller ett företag som inte har förmågan att se våra behov. Vi vill mötas av företag och medarbetare med hög EQ. När det amerikanska affärsmagasinet Forbes nyligen gjorde en undersökning av vad som ansågs allra viktigast hos den kundansvariga, kom emotionell intelligens på första plats bland de framröstade förmågorna.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Men hur kan vi veta att en hög emotionell intelligens ger framgångsrika företag? Utgångspunkten i forskningen var att förstå vad som skapade människors framgång och välmående. Idag finns det en mängd forskning som också visar på ett starkt samband mellan hög emotionell intelligens och en organisations framgång, gott ledarskap, trivsel och arbetsprestation (se t ex S Stein et al. 2011 The EQ Edge, Ontario, Canada: Jossey-Bass). Det finns även studier som visar på de ekonomiska vinsterna med att arbeta med EQ i organisationen (Return on Investment, MHS). För det är ytterligare en av fördelarna med detta begrepp. Det går att mäta och det går att mäta förändring.

Det mest vedertagna och spridda verktyget för att mäta emotionell intelligens heter EQ-i 2.0 och utvecklades under ett 20-tal år för att sedan börja användas i slutet av 90-talet. Idag tillhandahålls det av ett kanadensiskt företag som heter MHS (Multi Health Systems). Över miljonen människor har använt det både i samband med rekrytering/urval och i utveckling av individ och grupp. Hur kommer det sig då att det fått sådan spridning? Troligen för att EQ handlar om utvecklingsbara förmågor som alltså går att träna.

EQ i förhållande till personlighet

För att beskriva hur du kan träna din EQ vill jag först beskriva skillnaden mellan din personlighet och din EQ. För personlighet är inte samma sak som EQ. Låt mig ta ett exempel. Du har säkert varit på någon form av återträff någon gång och slagits av hur lika personer är i sitt sätt att vara trots att ni inte setts på många år.

Man brukar säga att ens personlighet befästs när vi är i 20-årsåldern och därefter ändrar vi generellt inte så mycket på vårt sätt att vara. Är jag utåtriktad och spontan, kommer jag med stor sannolikt att fortsätta vara det. Om personligheten beskriver vem jag är, visar den emotionella intelligensen, EQ, hur man gör eller möter en situation. De förmågor som du använder för att skapa detta ”hur” går alltså att utveckla och träna som du kan se i exemplet nedan.

EQ går att träna

Ett exempel får illustrera hur utvecklingen av EQ kan gå till:

En person går ett utvecklingsprogram för ledare, vi kan låta det vara 38-årig man som heter Kim. Kim har snabbt blivit befordrad. Han är socialt utåtriktad, erfaren och begåvad, men känner ett motstånd till att ta plats i gruppen eftersom han har en så stark respekt för de andras erfarenhet och kunnande. Han känner sig junior. I mötet med de ”duktiga” kollegorna smulas hans optimism och självkänsla snabbt ner och han frågar sig själv; vem är jag att uttala mig bland de här erfarna personerna?

Kim är också väldigt empatisk och inkännande. Små signaler, som han tolkar som ogillande, skapar snabbt en känsla av tvivel på den egna förmågan. För Kim, som för så många andra, är det viktigt att vara omtyckt och han vill gärna uppfattas på ett positivt sätt i andras ögon. Han är medveten om vad han känner, men steget till att uttrycka det är svårt.

I gruppen finns ett visst maktspel. Kim ogillar det och känner att han får lust att gå till motangrepp men väljer istället att bara vara tyst.

Hur ska Kim hitta ett sätt att kommunicera både sin åsikt och känsla så att den landar bra? Så att han blir lyssnad på? Hur ska han träna sin emotionella intelligens och sina förmågor som självkänsla, optimism samt förmågan att uttrycka både sin åsikt (självhävdelse) och sina känslor (känslouttryck)?

Kim får börja sin träning med att fundera över hur det kommer sig att han är där han är. Skulle dessa seniora medarbetare verkligen bjudit in honom i detta sammanhang om de inte uppskattade det han hade att säga? Kim har en rädsla att ”de ska komma på honom” och upptäcka att han inte är så smart… Så, vad skulle hända om Kim faktisk provade att säga något, utan att han först gått hem och tänkt igenom allt noga på kammaren?

Han får i uppgift att pröva, bara något litet på varje möte med gruppen. Kim kommer tillbaka. Det han sagt och uttryckt har mottagits mer än väl. Det stärker honom och han blir mer modig, vågar ta mer plats och stå på sig mer. Han märker en sak till. De andra har börjat lära känna honom mer och vänder sig till honom oftare och i olika sammanhang. Men maktsituationen är ibland svår. Kim börjar träna i att uttrycka sin känsla och sitt behov genom att utgå från sig själv, istället för att sätta ord i mun på någon annan. Han märker att det leder till färre konflikter och att han börjar förstå mer kring både sina egna och andras behov.

Funderingar kring detta hjälper honom att fatta beslut, beslut som ofta mottages väl. Men när de inte gör det är han förbered på det och har då möjlighet att hantera det.

Kim fortsätter sin utveckling genom att bli än mer skicklig på att lyssna in andras behov för att kunna anpassa sitt sätt att vara, men utan att ge avkall på gränserna för sina egna behov eller sin integritet. De egna behoven är lika viktiga som andras. Kim har inte förändrat den person han är, men med små steg, utvecklat sina strategier att förhålla sig till olika sammanhang och personer. Han har utökat sin verktygslåda och medvetenhet om vem han är och hur känslor och förhållningssätt kan påverka honom själv och andra. Han har därmed fler strategier för att möta vardagens utmaningar.

Framgångsrik med emotionell intelligens

Emotion är ett annat ord för känsla. Många är de som med stolthet säger att ”jag fattar alltid mina beslut baserade på förnuft och fakta”. Men forskningen idag är entydig – vi kan inte fatta framgångsrika beslut utan att involvera våra känslor.

Hur skulle du då kunna avgöra vad du vill äta eller vilka kläder som du vill sätta på? Hur skulle du kunna avgöra hur din kollega verkar må idag eller om den där säljaren verkligen är trovärdig? Vi behöver tillgång till alla våra upplevelser och känslointryck för de utgör en oerhörd viktigt källa till information.

För en organisation är det av högsta vikt att knyta till sig personer med hög emotionell intelligens och att arbeta för att utveckla medarbetares EQ-förmågor.

Lika viktigt är det att matcha de strategier som redan finns med de krav som en tjänst ställer på individen. Det är att gå från ett omedvetet, osäkert och reaktivt beteende till att insiktsfullt och medvetet agera på lämpligt sätt vid rätt tillfälle.

Det skapar inte bara bättre förutsättningar för en organisations framgång, det gör också att vi som människor känner ett ökat välbefinnande och en större livsglädje.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Om skribenten

Maria Lindskog är legitimerad psykolog på Kandidata där hon arbetar med personbedömning samt utveckling av både individer och organisationer. Med fokus på emotionell intelligens bidrar hon till att träna olika förmågor till framgång. Maria drivs av en nyfikenhet på vad som skapar utveckling och vill gärna bidra till det.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill