Changemaking - det nya ledarskapet

Henry F. De Sio, kampanjmanager för Obamas “Yes we can”-kampanj, och Katarina Walter, Årets VD 2017 små bolag, identifierar framgångsfaktorer i framtidens ledarskap.

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | APRIL 2018

Katarina Walter och Henry F. de Sio om changemaking och framtidens ledarskap.

Katarina Walter och Henry F. de Sio om changemaking och framtidens ledarskap.

Den gamla definitionen av ledarskap är passé. Entré för det nya ledarskapet. Att leda med hjärta och hjärna, hitta en ledare i varje individ och att samtidigt rädda världen är den nya vägen. Changemaking, som det har kommit att kallas när man mobiliserar sig för att göra positiv skillnad i samhället, är för både individer och organisationer. Värderingar får allt större betydelse. Motivation.se träffade Henry F. De Sio och Katarina Walter för ett samtal om framtidens ledarskap och changemaking.

Värdebaserat ledarskap är framtiden. Det har redan tagit sin början, och vi är mitt uppe i förändringen som ställer gamla sanningar på ända. Det nya disruptiva sättet vinner mark och för den som inte är redo att förändras med tiden, kommer konsekvenserna att bli kännbara. Ledare och organisationer kommer att få det allt tuffare att rekrytera. Så vart är vi på väg? Och var började det någonstans? 

Henry F. De Sio var kampanjledare (COO) för den framgångsrika kampanjen “Yes we can!” som gjorde Barack Obama till president 2009. Redan sju veckor efter att Barack Obama annonserade att han skulle ställa upp i valet som president tog kampanjen fart. En snabbt växande organisation, vars gamla ledarskapsstrukturer med en gruppledare för varje separat avdelning för kampanjen, inte höll. Den traditionella ledarskapsstilen – att rapportera uppåt och delegera uppgifter nedåt – var ineffektiv och ohållbar. 

-     Över tid skiftade vi till konceptet “everyone is a leader”. Ett fundamentalt annat ramverk än den hierarkiska struktur vi började med. Jag lyckades ändra mitt synsätt till att passa det nya, säger Henry F. De Sio.

Genom att ha förtroende för sina medarbetare, och skapa en gemensam kultur med starka värden kopplade till målet, fick han samtliga inom den ständigt växande organisationen att våga ta egna initiativ. Varje individ fick möjligheten att leda sig själv och uppmuntrades att bidra där hen såg en möjlighet – istället för att bli tilldelad en uppgift. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ett nytt ledarskap

Det gamla ledarskapet med auktoritära ledare är föråldrat. Det fick Henry själv erfara under kampanjens gång, och han ser ingen återvändo till den gamla stilen. Han vill se mer av ett modernt ledarskap där varje individ ges möjlighet att nå sin potential, varje problem får ett anpassat team och där förtroende för andra är nycklarna för framgång. 

-     En rörelse växte samtidigt som kampanjen. Det kändes som att ny värld började formas, där fler fick utveckla sitt ledarskap. Vi är mitt uppe i denna världsomspännande förändring idag, om än i olika omfattning, säger Henry.

Den nya ledarstilen, som Henry noterar börjar etablera sig allt mer världen över, går helt i linje med hur Katarina Walter leder som VD för tjänstedesignbyrån Antrop. Att börja med att hitta sina egna kärnvärderingar är grunden för det nya ledarskapet. Nästa steg är att implementera dessa i verksamheten, så att de får en naturlig plats i affären. Katarina Walter praktiserar själv ett modernt ledarskap. Hon resonerar om att kraven som ställs på framtidens ledare kommer att förändras.

-     Det viktigaste är öppenhet. Att våga förändra och föra in nya saker. Du äger inte alla bra idéer själv, för de sitter vi alla på. Var öppen med kunskapen du besitter och dela den. Visa vilka värden du bidrar till som ledare. Jag tror att öppenhet och kommunikativa färdigheter behövs av framtida ledare, säger Katarina Walter.

"Vi som har varit med ett tag måste sluta upp med att vänta på att unga ska “pay their dues"."

– Henry F. De Sio

Värdeorienterade medarbetare

Inte bara ledarskapet förändras, utan även de som ska ledas. Den nya generationen arbetstagare prioriterar värden och samhällsansvar väldigt högt, och har vuxit upp i ett samhälle där man i allt högre grad ställer krav på företag och arbetsgivare. Motivationen har också förändrats – yngre generationer behöver inte en tjänstebil för att bli övertygade om att ta jobbet, utan behöver snarare få veta att de får lösa problem som är intressanta och engagerar. De brinner för att få bidra till ett högre syfte. Unga kan idag ta vara på möjligheterna med det digitala för att skapa egna och nya sammanhang, som tidigare generationer inte har haft samma plattform för.

-     Unga idag blir inte lojala med ett företag de inte sympatiserar med. Och ju tydligare man är med vad man vill och står för, desto bättre. Därför är det en bra strategi att börja från hjärtat, för att hitta det du verkligen brinner för, säger Katarina Walter.

För att hitta sina värderingar och införliva dem i organisationen har Katarina formulerat tre ledord. Dessa ligger till grund för framgången, både personligen och för byrån Antrop. Med en gemensam kärna finns engagemanget redan hos medarbetarna. Ingen kommer till jobbet och undrar varför de går dit. Utöver att det blir lättare att vara ledare, blir det även roligare och mer givande att jobba när det är tydligt vilken positiv skillnad för samhället som kommer ut av insatsen.

 1. Skapa ett why. Varför finns vi och varför är vi här? För att medarbetare ska bli engagerade måste det finnas med från grunden. 
 2. Hur vi värderar framgång. Vad är det för oss? Vilka är våra drömprojekt? 
 3. Den tredje är att leva som man lär. Folk är trötta på greenwashing – företag som marknadsför sig som ansvarstagande utan att leva upp till det i praktiken. Man måste vara genuin och ärlig i det man gör. Vi är inte separata personer på jobbet och privat, det måste hänga ihop.

Nya möjligheter att förändra

Ledarskap och viljan att göra skillnad är inte nödvändigtvis åldersrelaterad. Vissa får bättre möjligheter med tiden, andra har det i sig tidigt. I ett samhälle med tydliga orättvisor, där politiker och ledare som inte alltid agerar för allas bästa, tar allt fler ungdomar initiativ till att själva genomföra förändring, istället för att vänta. Idag är möjligheterna att nå ut större än någonsin, med verktyg som mobiler och internet kan fler att göra sin röst hörd. Vem som helst med en smartphone kan agera mediehus, produktionsbyrå och journalist. 

Ett konkret uttryck för den växande förändringsviljan hittar vi i den globala organisationen Ashoka, där Henry F. De Sio idag är verksam. Ashoka är världens första och största nätverk av sociala entreprenörer och changemakers med innovativa och systemförändrande lösningar på några av vår tids största samhällsutmaningar.

-     Många av de Changemakers vi stöttar började redan ta initiativ i tonåren. Ungdomar har idag alla möjligheter att agera, för verktygen finns där. Ashoka, Raoul Wallenberg och Antrops gemensamma satsning Changemakers’ Yard är en digital plattform som tillåter unga att öva sina changemaker skills (exempelvis empati, ledarskap, problemlösning), komma på en idé, forma ett team etc. Det förbereder dem att bli ansvarsfulla ledare framöver, säger Henry F. De Sio.

Antrop har tagit fram plattformen Changemakers’ Yard, där unga som vill förändra världen kan utveckla och testa sina idéer och projekt. Att ta sig an det arbetet var inte ett svårt beslut för Katarina, som med resten av byrån har fått göra ett drömprojekt och ge ytterligare möjligheter till ungdomar som vill göra samhällsförändring. 

Den delade synen på ledarskap gör att Katarina Walter och Henry F. De Sio har mycket gemensamt. De är överens om att framtidens arbetstagare sannolikt kommer att förvänta sig helt andra saker än tidigare generationer. Utöver de nya värderingarna, finns även skillnader i approach och kunskap. Unga kommer in idag med en helt annan uppsättning kompetens, särskilt inom det digitala. Erfarenheten finns dock inte alltid med, likt hos de som har varit med om och sett utvecklingen.

-     Vi som har varit med ett tag måste sluta upp med att vänta på att unga ska “pay their dues”. Sluta säga saker som “du får inte tänka eller säga så än”. Unga som är på väg in i arbetslivet behöver få ta tillvara på sina idéer, och kombinera med den kunskap och visdom som redan finns. Changemaking händer nu och behövs mer än någonsin, avslutar Henry.

Madeleine

Madeleine Jakobsson

Gästskribent

 • Följ skribent

Madeleine är webbredaktör på Motivation.se och intresserar sig för ledarskap och ungt entreprenörskap. Hon är kommunikatör med förkärlek för det digitala. Börs och aktier är ett hjärteämne, med jämställdhet och hållbarhet i fokus.

Kontakt: madeleine@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Madeleine

Madeleine Jakobsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Henry F. De Sio

Kampanjledare som framgångsrikt ledde "Yes we can" och Barack Obama till presidentskapet. Med en helt ny syn på ledarskap utifrån sina lärdomar, är han idag involverad i Ashoka. Han engagerar sig för changemaking, att fler ska vilja bidra till samhällsförändring.


Ashoka är världens första och största nätverk för sociala entreprenörer och Changemakers som arbetar med över 3500 s.k. Ashoka Fellows i 89 länder och tusentals unga changemakers.

Changemakers' Yard är ett samarbete mellan Ashoka, Raoul Wallenberg Academy och Antrop.


Katarina Walter

Vinnare av 2017 års Årets VD i små företag och leder Antrop. Katarina har en bakgrund som beteendevetare, designer och strateg och är en av Sveriges främsta experter på hur man skapar kundnytta, affärsnytta och samhällsnytta med hjälp av tjänstedesign. Hon är även aktuell i eventet Bygg Broar den 7 maj 2018.


Antrop

Antrop är en ux- och tjänstedesignbyrå som grundades 2001. Genom att analysera verkliga kundupplevelser kan de designa tjänster som på riktigt matchar människors behov, beteenden och drivkrafter. Antrop blev Årets byrå 2018.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill