Tar du tid för ditt idealsjälv?

Att inte leva upp till sina drömmar och ideal ger större ångest än att inte leva upp till sina plikter.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | MAJ 2018

Jobbar du mot dina drömmar?

Jobbar du mot dina drömmar?

Vad lägger du mest tid och energi på – att göra sådant som du ”borde” och ”måste”, eller att jobba mot dina drömmar och ditt ideala jag? Forskning visar att vår mest ihållande ångest i livet handlar om att vi inte lever upp till det vi ser som vårt ideala jag. Vi ångrar saker som vi aldrig gjorde, chanser vi aldrig tog och drömmar som aldrig fick en chans. Frågan är – vad kan man göra för att närma sig sitt ideala jag, istället för att bara fastna i plikter och i andra människors förväntningar? 

Vad ångrar människor mest i livet? Den frågan har forskare inom psykologi försökt besvara i flera olika studier. På 90-talet gjordes en studie där deltagarna ombads lista de saker de ångrade mest, skriver BPS Research Digest. Slutsatsen av den undersökningen var att människor känner större ånger över saker som de inte har gjort, än över saker som de har gjort. De mådde alltså sämre av chanserna de aldrig tog, än av faktiska handlingar som varit fel eller lett till misslyckande.

En av forskarna bakom studien, Thomas Gilovich från Cornell University, har nu tillsammans med några andra forskare gjort en uppföljning på dessa resultat. De har i ett flertal studier tittat närmare på allt det där som människor ångrar att de aldrig gjorde. Vad består dessa icke-handlingar av?

Idealsjälvet viktigare än pliktsjälvet

I de nya studierna görs en uppdelning mellan ”Ideal Self” (en människas ideala själv) och ”Ought Self” (plikt-självet, det som handlar om vad man ”borde” eller ”måste” göra). Och resultaten av undersökningarna, som bland annat är baserade på enkäter, visar att vår mest långvariga och ihållande ångest handlar om att vi inte lyckats leva upp till det ideala självet. 

Att inte bli den person man vill vara – och inte uppfylla sina mål, drömmar och ambitioner – ger alltså större ångest än att inte uppfylla sin plikt, sina ”måsten” och ”borden”, som människa. 

Ett av skälen till det är att människor är mindre benägna att åtgärda ångest relaterad till idealsjälvet, menar forskarna. Om vi misslyckas med att leva upp till våra plikter som människor så gör vi någonting åt det, men om vi misslyckas med att leva upp till idealsjälvet så ignorerar vi det och låter ångesten ligga kvar och gnaga på oss år ut och år in. 

Deltagarna i undersökningen bekräftade den bilden, och uppgav att de hade löst fler interna konflikter relaterade till pliktsjälvet än till idealsjälvet. Kanske för att idealsjälvet är svårare att uppnå, och kanske också för att misslyckanden relaterade till plikter ger starkare social feedback. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Skapa balans mellan dina plikter och dina drömmar

Vi människor har med andra ord en tendens att nedprioritera vårt ideala själv – våra drömmar, mål, förhoppningar och visioner – och istället ägna merparten av vår energi åt plikter. Detta behöver inte vara fel, det finns ingenting som säger att dina personliga drömmar är viktigare än dina plikter och skyldigheter gentemot exempelvis familjen, eller mot arbetsgivaren som betalar din lön.

Däremot kan det vara bra att uppnå en balans, så att ditt ideala själv inte alltid kommer i sista hand. Kanske har du drömmar om saker som du skulle vilja göra, eller en vision om vem du skulle vilja vara som person – men tänker dig att allt det där måste komma senare, för nu måste du lägga all tid på att sköta ditt jobb, ta hand om din familj och leva upp till människors förväntningar.

Du kan uppnå större balans mellan idealsjälvet och pliktsjälvet genom att sätta upp mål och planera in tid för båda dessa viktiga aspekter av ditt liv. 

För att komma närmare ditt ideala själv måste du se över hur du använder din tid och dina resurser, samt vilka människor du umgås med. Schemalägger du tid varje dag/vecka till att göra sådant som du förvisso inte måste göra, men som skulle ta dig närmare ditt ideala själv? Investerar du pengar och andra resurser i sådant som är i linje med dina drömmar och mål? Umgås du och nätverkar med människor som har en viktig plats i det liv du skulle vilja leva?

Sätt upp konkreta mål för hur du ska använda din tid, dina resurser och ditt nätverk för att komma närmare ditt ideala själv. Att bli den människa du vill, kan och borde vara kan också ses som ett ”måste” och en ”plikt” – gentemot dig själv, din familj och hela samhället. 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill