Leda teamet

Som chef och ledare är att leda ditt team en av dina viktigaste arenor. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt för alla och hur du säkerställer att teamet jobbar mot samma mål. Du behöver även ha koll på hur du gör dina möten inspirerande för alla deltagare.

Är ditt team högpresterande och självgående eller är det ett team som kräver att du styr och visar vägen? Fungerar samspelet mellan teammedlemmarna eller uppstår det konflikter som du behöver hantera?

Kursen består av 4 delar - 6 moduler (teori och eSimulering)

 1. Effektiva team – effektivt ledarskap
 2. Inspirerande teammöten
 3. Presentationsteknik
 4. Konflikthantering

1. Effektiva team – effektivt ledarskap

TEORI

I den här modulen kommer du få ta del av vad som kännetecknar effektiva team, ett effektivt ledarskap samt hur du anpassar din ledarstil beroende på vilken utvecklingsfas ditt team befinner sig i.

Du kommer att få skatta ditt team utifrån 10 huvudområden som är avgörande för gruppens produktivitet och du får med dig reflektionsfrågor att arbeta vidare med.

När du leder en grupp eller ett team behöver du vara medveten om att grupper går igenom olika utvecklingsstadier. Den modell vi använder är IMGD, som står för Integrative Model of Group Development och är utvecklad av Susan Wheelan. Du får svara på ett antal påståenden, för att ta reda på i vilket stadie teamet befinner sig och hur du anpassar din ledarstil utifrån det.

2. Inspirerande temamöten

TEORI

För dig som håller återkommande teammöten, får du här med dig användbara tips som du kan omsätta direkt i praktiken.

 1. Före: Hur förbereder du dig på bästa sätt?
 2. Under: Vad bör du tänka på under mötet?
 3. Efter: Och vad är viktigt att tänka på efter mötet för att det ni pratat om ska bli verklighet?

PRAKTIK

Här får du träna på att hålla i ett teammöte! Oavsett vilken typ av möte du brukar hålla, här ska du få kliva in och hålla i ett simulerat säljmöte, istället för Anna-Lena som är säljchef på det fiktiva företaget Attract & Engage. Det är ditt jobb att leda säljmötet med de tips du fått med dig från teorin. Din coach kommer att finnas med dig under hela mötet och guida dig om du hamnar på villovägar.

3. Presentationsteknik

TEORI

Här får du konkreta tips och verktyg för hur du kan säkra att ditt budskap får genomslag. Tipsen och verktygen kan du sedan direkt använda i dina presentationer.

 • Hur du engagerar dina åhörare, din publik, dina medarbetare.
 • Hur du förbereder och strukturerar din presentation för att nå fram till alla.
 • Hur du använder olika typer av verktyg och hjälpmedel för att på bästa sätt stödja ditt budskap.
 • Du – ditt kroppsspråk, ditt tonfall och vad du säger.
 • Sista intrycket - hur du säkrar ett bra avslut och ett nästa steg.

4. Konflikthantering

TEORI

För dig som behöver hantera konflikter mellan medarbetare, grupper av medarbetare eller hela avdelningar. Det har ingen betydelse vilken roll och erfarenhet du har, du kommer att få värdefulla insikter och konkreta verktyg som du kan ta med dig.

Vi går igenom följande:

 • Varför uppstår konflikter?
 • Att analysera orsaken bakom en konflikt - enligt ABC-modellen.
 • Tre angreppssätt för konflikthantering – dialog, princip och maktansats.
 • Konflikthantering i praktiken - konkreta verktyg för hur du hanterar konflikter.
 • Olika konfliktstilar – vilken/vilka konfliktstilar föredrar du och när fungerar de olika bäst?

PRAKTIK

Hjälp chefen Stefan med att hantera en konflikt mellan två medarbetare. Målet är att få medarbetarna att gemensamt hitta en lösning och väg ur konflikten. Välj hur Stefan ska agera och beroende på vad du väljer kommer samtalet att ta olika vägar. Din virtuella coach hjälper till med återkoppling, tips och råd.

Onlineutbildning

Leda teamet

Längd: 180 minuter
Kostnad: 3.995 kr Inkl. moms
Kategori: Ledarskap, Organisation / verksamhet, Kommunikation
Pris *: 3.995 kr Inkl. moms
* Pris exkl. moms.

Mål & Syfte

 • Få verktyg för hur du anpassar ditt ledarskap utifrån var ditt team befinner sig.
 • Få med dig hur du gör dina möten inspirerande för alla deltagare.
 • Få verktyg för hur du hanterar konflikter mellan medarbetare.

Den här kursen ingår för dig som är Medlem Premium.

Fler utbildningar


Leda individen: Ett coachande förhållningssätt

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? I denna digitala kurs lär du dig vad coachning är och vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du lär dig vilka …

Läs mer


Leda individen: Feedback och återkoppling

Konsten att ge feedback och återkoppling är central för att vi ska kunna utveckla våra medarbetare och få dem att förbättras i sitt arbete men också förstärka det de redan …

Läs mer


Leda individen

Hur skapar man förutsättningar för en medarbetare att finna motivation och känna engagemang? Hur hjälper man medarbetare att nå sina mål? Vad skiljer ett coachningssamtal från ett utvecklingssamtal? När ska …

Läs mer


Leda mig själv

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden …

Läs mer


Leda verksamheten

I den här kursen har vi valt ut ett antal nyckelmoment som du i chefs- eller ledarposition med största sannolikhet stöter på.

Läs mer


Leda individen: Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå …

Läs mer


Leda individen: Lönesamtalet

Nyckeln för ett lönesamtal ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller och vilka mål och kriterier som ska vara …

Läs mer


Chef i praktiken

Vem vill flyga med en pilot som enbart har läst manualen - men aldrig tränat? Eller en pilot som har gamla kunskaper? Chef i praktiken ger dig möjlighet att skatta …

Läs mer


Sales Performance B2B

Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med uppsökande försäljning mot företag. Du får lära dig om hela säljprocessen, från att hitta och segmentera dina kunder till hur du agerar …

Läs mer