Bli en transpersonell ledare

Det nya ledarskapet för kommande era tonar fram allt tydligare.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2018

Den transpersonella ledaren gör ständigt nya upptäckter om sig själv.

Den transpersonella ledaren gör ständigt nya upptäckter om sig själv.

Det är sällan någon är ensam om en tanke eller en idé. Den upptäckten gjorde jag när jag kom i kontakt med John Knights, först genom hans artikel om etiskt ledarskap och nu senast genom den nyutkomna mycket genomarbetade boken om transpersonellt ledarskap: Leading Beyond the Ego. How to become a transpersonal leader. Boken handlar främst om HUR du kan utvecklas till att bli en transpersonell ledare. John Knights talar också om de tre intelligensernas betydelse för att utveckla ett moget ledarskap som världen så väl behöver. I denna artikel kommer jag att plocka ut några viktiga områden i boken och blanda dem med reflektioner som bygger på min erfarenhet.

"Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself"

– Tolstoy, 1869

Hur många gånger har vi inte läst likande citat alltifrån Sokrates och Tolstoy till Ghandi? Och vad behövs för att dessa ord ska omsättas i praktiken? John Knights är som de flesta ledare utbildad och fostrad till att tänka logiskt, att vara analytisk och rationell. Det är vad de flesta ledare både mäts på och belönas för. Hans uppvaknande till att förstå att själen, känslorna och intuitionen blev viktiga redskap för att utvecklas till en äkta ledare. Och en stark drivkraft till att utveckla synen på ledarskap, ett bidrag för att även möta kommande generationer. Den transpersonella psykologin blev en naturlig förklaringsmodell, i kombination med den senaste neuroforskningen som under de senaste två decennierna visat att våra hjärnor är plastiska vilket betyder att vi kan lära nytt och lära om. Och det gäller livet ut.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad menas med transpersonellt ledarskap?

För att börja med begreppet transpersonell så innebär det att människan kan förmå sig att sträcka sig bortom sitt personliga jag och bortom sina begränsningar. Transpersonellt ledarskap innebär att du som ledare är beredd att minska på ditt ego (jag) genom att ständigt vara intresserad av egen utveckling och eget lärande. Därmed vidgas även din förståelse för andra. Den transpersonella ledaren gör ständigt nya upptäckter om sig själv.

Transpersonellt ledarskap som begrepp är inspirerat av den transpersonella psykologin genom C.G Jung, A. Maslow och Assagioli för att nämna några. Att verka bortom sitt ego, bortom sin personlighet kräver att vi utvecklar färdigheter som främst finns att hämta inom emotionell och själslig intelligens. Ett transpersonellt ledarskap lyfter in den rationella intelligensen som en ”samarbetspartner”. Vi lever i en VUCA värld (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) och för att hantera den världen behöver vi odla egenskaper som främjar mänsklig växt och välbefinnande. Vi kan utveckla ett transpersonellt ledarskap genom att bli mer uppmärksamma på våra tankar, känslor och beteende. Det innebär inte att vi ÄR våra tankar och känslor. Transpersonellt ledarskap handlar också om att skapa mening för oss själva och även bidra till att andra skapar mening för sig själva. Allt i syfte att både må bättre och inte minst för att bidra till sunda organisationer. Konsekvensen av ett transpersonellt ledarskap leder ofta till ett autentiskt ledarskap förankrat i ett etiskt förhållningssätt.

Tre områden som är viktiga inom transpersonellt ledarskap är själslig intelligens, att ställa egot åt sidan och förmåga till självbestämmande.

Själslig intelligens – en förmåga för de mer mogna

Intressant är att vid 18 - 22 års ålder är människans IQ fast etablerad. Däremot är hennes emotionella intelligens fullt utvecklingsbar långt tidigare vilket talar för att träning i att utveckla emotionell intelligens skulle gynna alla på en arbetsplats, under förutsättning att man rekryterat chefer med hög emotionell intelligens. Människans själsliga intelligens börjar oftast först utvecklas efter 40 års åldern vilket talar för att ett transpersonellt ledarskap kan påbörjas för alla mellan 40 - 50+. Detta är en slutsats jag drar i hopp om att kommande generationer får en bättre vägledning till mognad och välmående.

Mot bakgrund av denna kunskap reflekterar jag över ett pilotprogram för något äldre ledare som jag och en kollega nyligen genomfört. Vi arbetade uteslutande med att utveckla den själsliga intelligensen och våra iakttagelser var att samtliga ledare i gruppen kom ganska snart in i ett tillstånd där de kunde gå bortom sitt ego. De utvecklade ett transpersonellt ledarskap.

Att känna igen en ego-personlighet

Alla har vi ett ego. Det är först när det blir för stort som problem uppstår. En ”egofylld” person är självupptagen, ser sig själv som viktig, försvarar sig lätt. När hen blir kritiserad, jämförd med andra ser hen sig själv som mer fördelaktig och underlåter andra från att få det de vill ha. Ego-personligheten behöver uppmärksamhet och har ett behov av att visa sig duktig. De drivs av en önskan om makt, prestige, erkännande och personlig belöning. Risken med denna personlighet är att hen eftersträvar egen vinning framför företagets bästa.

Fem frågor att ställa till dig själv för att se var du befinner dig:

 • När du ser att ditt barn/partner blir framgångsrik eller lyckas med något, vill du tillskriva att det är tack vare dig?
 • Känner du dig mer framgångsrik när ditt barn/partner lyckas?
 • Reagerar du negativt när ditt barn misslyckas?
 • Känner du dig svartsjuk om någon annan blir intresserad av din partner?
 • Känner du dig misslyckad om ditt barn/partner gör något dumt inför andra?

Kanske kan dessa vardagsnära frågor få dig att eventuellt upptäcka något om dig själv som du inte var medveten om. Konsten är att kunna separera sig från andra personer och situationer och se dem som de är och inte som du är.

 John Knights har identifierat fyra huvudsakliga drivkrafter som styr egot:

 • Makt - behov av att ha kontroll
 • Prestige – bli respekterad för sina prestationer
 • Belöning – få utdelning för sina insatser
 • Erkännande – vilket kan resultera i en titel, pris eller en hedervärd position.

När dessa fyra drivkrafter blir för starka och framträdande blir det svårt att leda bortom egot.

Att leda bortom egot

Ego härstammar från latinets “I” och handlar om en persons självuppfattning. Leading beyond the ego uttrycker John Knights på detta sätt:

"Ego is part of our self that is based on our self-image and only interested in our personal benefit. There is nothing immoral about having an ego, but we must learn to manage it.”

John Knights betonar betydelsen av att hantera sitt ego. Jag vill se det enligt följande: Om du ser och förstår att ditt ego är uppbyggt på dina föreställningar och tankar om dig själv, vare sig tankarna kommit enbart inifrån dig själv eller via andra exempelvis dina föräldrar, gäller det att inse att DU inte är dina tankar och föreställningar om dig själv. Genom att inse detta kan vi börja träna oss att gå bortom vårt ego för att upptäcka vem vi egentligen är och vill vara. Min erfarenhet, efter flera decenniers idogt intresse för att få chefer intresserade av att syna sin självbild för att upptäcka vem de egentligen är, har inte varit ett lättköpt arbete. Genom att arbeta med sitt inre ledarskap vara sin egen observatör och bli medveten om våra olika sidor, såväl ljusa som mörka, kan ett inre ledarskap träda fram. Den resan kräver motivation, en viss mognad, mod och inte minst en insikt om att ett inre ledarskap är en förutsättning för ett yttre ledarskap. Många skriver under på detta men inta lika många är beredda att göra resan. Om inte resan görs får vi more of the same.

Självbestämmande - den ultimata ledarskapskompetensen

Självbestämmande är en kombination av att ha ett syfte med sitt liv stärkt genom de värderingar som bäst understödjer vårt personliga samvete att göra något gott. Som jag ser det har självbestämmande ytterst med frihet att göra. De värderingar som stödjer ett självbestämmande är: inre motivation, mod, strävan, inre energi/drivkraft och en viss elasticitet som innebär att snabbt kunna återhämta sig efter stressfyllda situationer.

I det sammanhanget blir det relevant att tala om etiskt beteende med följande kriterier:

 • Agerar konsekvent utifrån dina värderingar
 • Gör ditt bästa för att försäkra dig om att organisationen följer sina värderingar
 • Påpekar när ett oetiskt beteende uppdagas
 • Är beredd att vara en ”whistle blower” om oetiskt beteende observeras

Vilken av dessa har du lättast att följa?
Vilken av dessa har du svårast att följa?
Reflektera gärna över ditt svar.

Transpersonellt ledarskap & närvaro – dörren till en ny värld

Mina slutsatser blir att när den transpersonella ledaren har utvecklat sin förmåga till närvaro leder det till att hen kan vara kvar med det som sker samt använda sina kompetenser och förmågor som hen redan har, utan att förlora sig i det kaos som råder. Genom de verktyg som John Knights erbjuder kan en ny dörr öppnas. Man förlorar inget av det som man redan lärt sig och som man egentligen redan har tillgång till, det gäller därför att ha ett öppet sinne och ge sig själv chansen att upptäcka att det finns en annan värld än den som vi sitter fast i - som vi tror är den bästa av världar.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Hoppas att detta gav mersmak till att läsa John Knights bok Leading Beyond the Ego. How to become a transpersonal leader.

Leading beyond the ego.jpg

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill