Delat ledarskap kräver gemensamma värderingar

Både fördelar och risker med att dela upp chefskapet, säger professor Marianne Döös.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | MARS 2012

Många har säkert funderat på det och en del har testat. Några har lyckats väl och fått en mer effektiv och högkvalitativ verksamhet, andra ångrar att de inte höll sig till det beprövade. Delat ledarskap, bra eller dåligt? Motivation.se ringde upp professor Marianne Döös för att få svar.

- Man ska hålla i minnet att delat ledarskap inte är varken bra eller dåligt i sig självt. Det beror på hur man gör det, säger Marianne Döös, professor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholmsuniversitet och expert på delat ledarskap.

Om man gör det på rätt sätt så finns det dock flera fördelar, tillägger hon. Resultaten kan bli positiva för såväl cheferna själva som för verksamheten.

- Cheferna blir inte lika sårbara, i ett singulärt ledarskap kan man ju vara väldigt ensam med sin uppgift. Det blir en viss avlastning när man är två som kan tänka ihop, säger Marianne Döös, och fortsätter:

- Fördelarna för själva verksamheten kan vara att kvaliteten höjs och att arbetet blir mer effektivt. Det går att fatta snabba beslut och på så vis göra tidsvinster. Chefernas tillgänglighet ökar med dubbla kontaktytor.

"Gemensam bottenplatta"

Hon understryker dock att fördelarna inte är bevisade i forskning och att delat ledarskap inte passar alla. Det är heller inte säkert att två bra chefer alltid fungerar bra ihop.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- För att lyckas med ett delat ledarskap behöver man ha en gemensam bottenplatta bestående av tre delar: prestigelöshet, förtroende samt gemensamma värderingar för hur man leder människor och hur man styr sin verksamhet, säger Marianne Döös.

Innan man bestämmer sig för att dela på ett chefskap måste man alltså stämma av att "bottenplattan" finns där och att man kan kommunicera med varandra.

- Det finns en risk för otydlighet om man inte stämmer av tillräckligt mycket med varandra. Då kan man hamna i situationer där den ena chefen säger en sak och den andra säger något helt annat, förklarar hon.

- Det finns farhågor om att man blir opåverkbar om man inte släpper in andra i samarbetet. Å andra sidan har vi snarare sett tecken på det motsatta, alltså att delat ledarskap öppnar upp.

Svårt at kartlägga

Idag finns det ingen som riktigt vet hur vanligt det är med delat ledarskap, även om det har gjorts försök att besvara frågan.

- Vi gjorde en kartläggning 2005, och kom väl så långt man kunde komma. Tyvärr finns det ingen social överenskommelse i samhället om vad delat ledarskap betyder och var gränsen går, säger Marianne Döös.

Kartläggningen byggde på standardiserade telefonintervjuer. Cirka 40 procent av organisationerna uppgav att de hade någon form av delat ledarskap, men Marianne Döös tror att det är en överskattning.

- Andelen som verkligen arbetar i samledarskap, det vill säga har chefsuppdrag där ansvar tas gemensamt och likställt av två eller flera personer är mindre, det handlar om fem procent.

Tecken i tiden

Eftersom man inte vet säkert hur vanligt det är med delat ledarskap är det också svårt att säga någonting om hur trenden ser ut. Kommer det singulära ledarskapet att fortsätta vara norm, eller är bilden av ledarskap på väg att förändras? Marianne Döös tycker sig se vissa tecken i tiden som talar för det delade ledarskapet.

- Vi har haft en del diskussioner i politiken om delat ledarskap. För miljöpartiet har det på sistone fungerat väldigt väl, och möjligheten har diskuterats även i vänsterpartiet och socialdemokraterna. När den här frågan synliggörs i politiken så finns det ju en möjlighet att liknande diskussioner tas upp även i näringslivet, säger hon.

Själv vill hon inte säga att det ena alternativet är bättre än det andra - allt beror på vad för slags verksamhet man har, vilket läge den befinner sig i och vilka personer som finns tillgängliga för att ta ledaruppgifter.

- Jag tror inte att man ska införa vare sig delat eller singulärt ledarskap som princip. Det är bättre att ha pluralism, båda alternativen har sina fördelar, säger Marianne Döös.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill