En Guide till Ledarskapsutveckling - Artikelserie del 2

Vilka är dina centrala värderingar?

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2012

Det finns en skillnad mellan kunskap och visdom

Det finns en skillnad mellan kunskap och visdom

Det finns en skillnad mellan kunskap och visdom. Att veta hur man ska agera är inte detsamma som att faktiskt göra det.

I andra delen av artikelserien om hur vi kan utveckla vårt ledarskap tänker jag prata om vikten av att klargöra de centrala värden och principer som du vill stå för - och anpassa ditt liv därefter.

En av Sveriges stora filosofer, Alf Ahlberg, har sagt: "Vår värld är full av kunskap men saknar visdom".

Visdom är inte detsamma som kunskap, erfarenhet eller intelligens. Snarare är vishet hur vi använder dessa egenskaper på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt. Det är en djup insikt om vad som är sant, rätt och bestående - något som varje människa har att värdera under en livstid. Visdom gör att vi kan ta vår kunskap, erfarenhet och intelligens och använda den för att göra sunda val och fatta bra beslut.

Kung Salomo säger: "Ha två mål: visdom – det vill säga veta och göra vad som är rätt - och sunt förnuft. Låt dem inte försvinna, för de fyller dig med levande energi och är en fjäder i hatten."

Värderingar är våra tankar om vad vi ser som bra, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt. Redan tidigt i våra liv utvecklar vi ett värdesystem som påverkas av vår kulturella omgivning, familj, lärare, vänner och våra egna personliga erfarenheter. Dessa värden blir våra "glasögon" genom vilka vi ser världen. De omfattar grunden för våra attityder och beteenden.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vår inställning avgör hur vi beter oss och arbetar med andra. Inställningen speglas i våra beteenden och i våra relationer med andra och värderingarna utgör grunden för våra beslut och handlingar. De hjälper oss att avgöra vad som är viktigt för oss i livet och vad vi vill stå för. Att vara medveten om våra kärnvärden gör det lättare för oss att fatta rätt beslut i livet. Vi blir bättre rustade att välja våra prioriteringar så att vi tar steg i rätt riktning i våra liv.

Kung Salomo säger också: "Sanningen består tidens prov, medan lögnerna snart kommer i dagen”.

Våra värderingar kan inte enbart baseras på subjektivitet, de är också relaterade till universella principer som har stått sig genom tiderna. Genom att grunda våra värderingar i universella principer, såsom trovärdighet, respekt, ansvar, ärlighet, medkänsla, tolerans, kompetens och uthållighet skapar vi förutsättningar för ett framgångsrikt och meningsfullt liv.

Börja göra idag:

Klargör och formulera dina kärnvärden. När du landat i dina värderingar – vakta dem som sällsynta och värdefulla diamanter. Sätt gränser som skyddar dina värderingar. När du håller fast vid dina värderingar formar du en lyckad och meningsfull framtid. Gör en lista på dina fem viktigaste värderingar och lev med dessa i ständig åtanke!

Frågor och övningar för att starta processen:

Klargör dina kärnvärden och principer genom att svara på följande frågor.

1. Tänk dig att du någon gång i framtiden kommer att erkännas för en betydande insats du har gjort i ett visst sammanhang. Du har blivit inbjuden till ett möte, där representanter från näringslivet, politiken och kyrkan kommit för att hylla dina insatser. Ett antal människor kommer att uppmärksamma dina resultat och din person. Bland dessa finns människor som står dig nära, från ditt yrkesliv samt familj och vänner.

Vad tror du att dessa olika människor kommer att säga i sitt tal?

a) Vilka ord skulle dina affärskollegor, ditt företag, använda för att beskriva dig och din karaktär?
b) Vilka ord skulle din partner/sambo/familjemedlem använda för att beskriva dig och din karaktär?
c) Vilka ord skulle dina vänner använder för att beskriva dig och din karaktär?
 
2. I vilka sammanhang har du känt mest glädje och tillfredsställelse i ditt liv?

3. Vilka principer, etiska/moraliska, vill du ska känneteckna ditt liv och ledarskap?

4. Prioritera de egenskaper, värderingar och principer som är viktiga för dig från de tidigare övningarna. Fyll i och avsluta meningarna nedan så har du en grund för att kunna leva ett liv med mening och syfte.

Från och med nu kommer jag att:

1. Rikta mitt liv och ledarskap utifrån följande värden och principer...
2. Ständigt påminna mig själv om att det som betyder mest för mig i livet är...
3. Kontinuerligt utveckla mina styrkor och förmågor som är...
4. Kontinuerligt utveckla dessa personliga egenskaper och kvaliteter...

I nästa artikel går  jag igenom fem saker du kan börja göra som ger dig mer vägledande principer för ditt liv och ledarskapsutveckling.

Tills dess, var fokuserad på att vidta åtgärder utifrån veckans vägledande principer.
När du går vidare i din utveckling att bli en klokare och visare ledare, kommer ditt inflytande på människorna runt omkring dig att växa och du får bidra till att skapa en bättre värld.

Första delen i serien hittar du här.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill