En Guide till Ledarskapsutveckling - Artikelserie del 4

Utveckla din vilja att lyssna och lära

Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | MARS 2012

Utveckla din vilja att lyssna och lära

Utveckla din vilja att lyssna och lära

Goda ledare lär av vad andra säger till dem. De är angelägna om att ta reda på vad andra människor har att säga. De ställer många frågor. Det finns två mycket goda skäl för att lyssna på andra människor.

Lyssna och lära - Om du vill bli en klokare ledare utveckla då din vilja att lyssna och lära.

Vi lär oss mest på detta sätt, och folk öppnar upp sig till oss om vi lyssnar på dem. När vi lyssnar, visar vi respekt för våra medarbetare och medmänniskor.

Salomo säger: "Den vise lär sig genom att lyssna" och "En vis man lyssnar på andra." Den vise ledaren vet vikten av att vara en god lyssnare. Först försöker han förstå, sedan att bli förstådd.

Kung Salomo säger också: "Vägra inte att acceptera kritik, skaffa dig all hjälp du kan få."

Vår egen respons på att få feedback kommer att avgöra hur öppna andra kommer att vara att ge oss feedback och hur de själva kommer att reagera på den feedback vi ger. Goda ledare ser på kritik som råd från andra och som en gåva. De vet att det alltid finns något att lära. De tar hänsyn till andras åsikter.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

När det som andra säger verkar vara relevant, väger de den återkopplingen mot den större bilden och diskuterar sina reaktioner och tankar med människor de har förtroende för. På detta sätt är de fria att agera och utveckla sin egen styrka för att kunna utvärdera varje situation som de kommer att möta.

Börja göra idag:

I. Rita en bild av dina tio viktigaste relationer. (Familj, släktingar, vänner, affärskollegor, nyckelpersoner i ditt team, etc.) skriv sedan ner för varje relation:

 1. Vad är positivt idag?
 2. Vad skulle du vilja utveckla?
 3. Hur ska du utveckla denna relation och hur du kommunicerar?

II. Här är några viktiga sätt att skapa goda kommunikationer och att utveckla din förmåga att lyssna:

Stryk under vad du kan förbättra.

 1. Koncentrera dig på vad den andra personen säger.
 2. Först försöka att förstå, sedan att bli förstådd.
 3. Formulera med egna ord, vad du uppfattar att den andra personen säger.
 4. Lyssna på någon annans uppfattning, även om det inte överensstämmer med din egen.
 5. Lyssna utan att döma eller kritisera.
 6. Låta den andra personen ge dig feedback och kritisera utan att vara defensiv.
 7. Lyssna efter underliggande känslor i vad som sägs och inte bara fakta.
 8. Visa medkänsla och ge synpunkter av typen, "Jag tror att jag förstår hur du känner."
 9. Vara ärlig, rättfram och sanningsenlig?
 10. Behandla dem som du möter som du skulle vilja att de behandlade dig - med respekt och värdighet!

III. Om du är i en ledande position be 1-3 nyckelpersoner personer i ditt team att svara på några grundläggande men viktiga frågor med betoning på att lyssna och ha en pågående dialog. Speciellt när saker och ting förändras snabbt och under perioder av osäkerhet, behöver vi kommunicera mer med våra nyckelpersoner.

Det handlar om att starta en dialog: "Vad ser du? Här är vad jag ser. "Först ställa frågor och lyssna på vad den andra personen har att säga, och sedan ge din egen åsikt. Som ledare tänker vi ofta att vi måste komma upp med alla de rätta svaren. Men den nya tidens ledarskap handlar mindre om att berätta - och mer om att ställa frågor, lyssna, föra en dialog för att finna svaret eller lösningen på våra viktiga utmaningar och frågor.

Peter Drucker sade en gång: "Gårdagens ledare var en person som visste hur man talade. Framtidens ledare kommer att vara en person som vet hur man ställer frågor." Genom att skapa engagemang och få idéer, åsikter eller möjliga alternativ kan vi fatta klokare och bättre beslut. Det finns en tid att lyssna, en tid att fatta beslut och en tid att agera.

Exempel på frågor att ställa:

"Vart är marknaden på väg som du ser det?"
"Vilken riktning ser du för oss de närmaste 2-3 åren?"
"Vad gör vi bra för våra kunder idag?"
"Vad behöver vi förbättra och utveckla?"
"Vilka är våra största utmaningar som du ser det?"
 "Vad tror du att det är som gör att din del av verksamheten går bra?
"Vad är du mest stolt över?"
"Vad behöver du utveckla vidare?"
"Vilken viktig fråga eller utmaning håller dig vaken om nätterna?"
"Hur kan jag hjälpa och stödja dig? "
"Vilka förslag har du för mig och mitt ledarskap?
"Vad behöver jag utveckla?"

Detta är en enkel och ändå kraftfull kommunikationsprocess som du kan börja göra idag och som kommer att hjälpa dig bli en bättre och klokare ledare.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill