En Guide till Ledarskapsutveckling - Artikelserie del 1

Led dig själv och andra

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2012

Fem universella principer för ledarskap som hjälper dig att vägleda dig själv och andra

Fem universella principer för ledarskap som hjälper dig att vägleda dig själv och andra

Du kan redan idag börja göra något för att bli en klokare ledare. Jag vill dela med mig av fem universella principer för ledarskap som hjälper dig att vägleda dig själv och andra.

I dagens snabbt föränderliga värld, finns det otaliga möjligheter att göra skillnad. Mer än någonsin finns det ett behov av kloka ledare som inspirerar oss att bidra till att skapa en bättre värld.
Vad som är så spännande är att vi alla på ett fantastiskt sätt har potential att bli den sortens ledare. Var och en av oss kan göra skillnad i varje liv vi berör på jobbet, i våra familjer och i vardagen.

I en serie om fem artiklar kommer jag att utmana och vägleda dig till att bli en klokare ledare genom att fokusera på universella och tidlösa principer för framgångsrikt ledarskap. Dessa principer har i alla tider hjälpt miljontals människor världen över att nå framgång och utveckling. De kan göra samma sak för dig. När de införlivas i ditt ledarskap är de tillräckligt kraftfulla för att ge ditt liv ett verkligt syfte.

Fem artiklar på temat är inte mycket men de innehåller kraftfulla budskap. Läs dem långsamt och ta några minuter efter att du läst och reflektera över vad som är viktigast för din egen utveckling.

För att stödja en ökad inlärning och hjälpa dig att förverkliga det du lär dig, finns frågor och övningar att arbeta med varje vecka.

Det finns inga enkla metoder för utveckling och tillväxt. Det är ytterst en fråga om att utveckla nya beteenden, att tänka och agera. Du måste investera tid i att arbeta med dessa frågor och övningar för att uppnå resultat. Du kommer vara glad att du gjorde det. Om du håller fast vid det hela vägen, kommer du att bli en klokare ledare som bidrar till ett bättre liv för dig själv och andra.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

1. Välj att leva ett liv som verkligen betyder något

Att bli en klok och inspirerande ledare börjar med ett beslut att leva ett liv som har betydelse.

Ett sådant val ger oss mod att våga sträva efter något högre och bättre att leva för - ett syfte, en vision och att vara fast besluten att genomföra det.

Kung Salomo, känd för sin visdom, uttryckte för nästan 3000 år sedan: "Utan vision förgås folket".

Salomo visste att vi alla behöver en vision för våra liv. En vision är en tydlig bild av en önskad framtid. Vi söker något viktigt att sträva efter och inspireras av, att åstadkomma något värdefullt och bra. Det ger oss möjlighet att känna att vårt liv har ett syfte och en mening. En sådan vision påverkar våra tankar, våra handlingar och hur vi prioriterar vår tid.

Kung Salomo säger också: "Vad du än gör, gör det bra."

Som ledare ser vi till det förflutna, till nuet och till framtiden för att skapa och forma en inspirerande vision. Vi förvandlar tidigare erfarenheter till en positiv tillgång och visualiserar en bättre framtid. Vi söker ständigt möjligheter att bidra med våra unika förmågor. Det finns så många problem att lösa och tillfällen att skapa större värde för andra och för sig själv. Idag är det rätt tid att ta beslutet att leva ett liv som har betydelse. Vi har alla förmåga att ta ett sådant beslut.

För att skapa förändring hos andra behöver vi först förändra oss själva. Det är i föränderliga tider som de vi lever i nu som vi upptäcker den fantastiska potential vi alla har inom oss. I denna utvecklingsprocess kommer vi att upptäcka vårt sanna jag.

Börja göra idag:

Avsätt 45 minuter i din kalender till den här övningen som ska hjälpa dig att tydliggöra en vision för ditt liv och ledarskap. Gör det nu direkt eller boka in en tid när du ska göra övningen!

Du behöver ett stort papper och färgpennor. Börja med att rita och beskriva. Använda olika färger för att göra bilder av dina tankar och idéer. Gör det till din egen färgglada och användbara bild av ditt liv och din framtid. Arbeta pragmatisk och rita och beskriva så långt du kommer i ett första steg. Låt bilden utvecklas och vara en sak du kommer tillbaka till för att fylla på efterhand.

Viktigt! Detta är en utvecklingsprocess som du har börjat. Så ge den tid att växa och bli mer och mer tydlig. Hitta en plats där du inte blir störd. Lyssna gärna på avkopplande musik i bakgrunden när du reflekterar och arbetar med visionen för ditt liv och ledarskap.

Våga att drömma stort, att leva ett liv som betyder något för andra.

Frågor och övningar för att starta processen:

1. Vad vill du få ut av ditt liv? Vem vill du vara som ledare och varför?

2. Vad skulle du ta dig an och satsa på att göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Om du hade tid, ekonomi, resurser och kompetens till ditt förfogande?

3. Vi har alla styrka och talang till vår hjälp. Identifiera styrka, talang och egenskaper du tror att du har samt styrka, begåvning och egenskaper som du tror andra ser hos dig.
a) Vilka är dina styrkor, talanger och egenskaper?
På samma sätt som vi alla har styrkor och talanger till vår hjälp, har vi också områden vi behöver utveckla.
b) Vilken styrka, talang och kvaliteter behöver du utveckla?

4. På vilket sätt är du unik och speciell? Hur kan du använda det för att bidra till att addera större värde för andra?

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill