"Aldrig tidigare har företagets immateriella värden varit så sköra som idag"

Jeanette Fors-Andrée – författare till boken Praktisk kriskommunikation: "Jag är mån om att aldrig behöva se en företagsledare eller makthavare hamna i en situation där ryktet, varumärket eller affären riskerar att sättas ur spel".

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2013

Hur man som företag eller större organisation kommunicerar i kris är en ständigt aktuell fråga. Krisen kommer alltid olämpligt och är aldrig önskad. Just därför är det extra viktigt att konstant vara förberedd. Jeanette Fors-Andrées bok innehåller övningar som rustar verksamheten för plötsliga utmaningar. Varför skrev hon den? Vi ställde några frågor till författaren.

Varför skrev du boken?

- Jag är mån om att aldrig behöva se en företagsledare eller makthavare hamna i en situation där ryktet, varumärket eller affären riskerar att sättas ur spel. Jag ville helt enkelt dela med mig av mina bästa råd och utrusta beslutsfattare med praktiska angreppssätt.

Vilka är de största utmaningarna inom kommunikationsområdet för chefer och ledare idag?

- De största utmaningarna är att leva som man lär och hålla vad man lovat. En annan utmaning är att låta kommunikation i allmänhet, och kriskommunikation och krishantering i synnerhet, ta plats i ledningsgruppen och styrelserummet.

Vilka trender ser du inom kriskommunikation just nu?

- Vi är mitt i en samhällsförändring. Allmänheten förväntar sig mer och mer transparens och öppenhet från makthavare och beslutsfattare. Alla har möjligheten att skapa och sprida information och definiera krisen. Företag och organisationer äger inte längre ensamrätten till sina problem – krisen blir allmänhetens angelägenhet.

I framtiden kommer tystnad och tveksamma affärer inte att tolereras. Det gör att företagsledare och makthavare måste vara ännu ärligare och öppnare. De måste säga som det är för att inte hamna i ett försvarsläge. Felaktigheter måste läggas på bordet, skandaler måste erkännas och hanteras med transparens.

Vad tänker du på när du hör ordet Motivation – vad betyder det för dig?

- I det här sammanhanget får det mig att tänka på metoder och sätt att hjälpa ledare och chefer att göra bättre ifrån sig och hitta den inre drivkraften och viljan att åstadkomma något mycket bättre. Aldrig tidigare har företagets immateriella värden varit så sköra som idag. Företagets förtroendekapital, anseende och rykte måste skyddas med medvetna strategier och hållbara rutiner. Ledare och chefer kan bättre, men vet eller förstår inte hur.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vilka är dina tre mest användbara tips till förbättrad kriskommunikation?

- Tänk i följande ordning: Erkänn felet, be om ursäkt för det som inträffat, rätta till de fel och omständigheter som ledde till krisen och se till att samma problem inte uppstår igen.

- Lägg inte locket på eller gör dig onåbar. Utgå från att allt kommer ut i det offentliga och då är det bättre att du är först med att ta tag i frågan. Kommunicera och agera. Allt annat slår tillbaka väldigt hårt.

- Arbeta proaktivt. Förebyggande krishantering handlar om ett ständigt förbättringsarbete. Lär dig att tidigt känna igen signalerna, förbättra verksamhetsprocesserna och stärk eventuella svagheter.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Om författaren

Jeanette Fors-Andrée, PR-konsult och krishanterare med nio års erfarenhet av kriskommunikation och krishantering. Hon föreläser, undervisar i kriskommunikation på Berghs, kommenterar dagsaktuella händelser och citeras i media som krisexpert. Jeanette är också författare till två ledarskapsböcker i ämnet.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill