Facilitera! Släpp loss gruppens motivation

Anna Gullstrand, HR-profil och författare: En grundvärdering i det faciliterande ledarskapet är tron på gruppen och på människan.

Coacha | Motivera | ARTIKEL | MAJ 2020

"Ge deltagarna möjlighet att skapa meningsfulla relationer i ett tryggt rum", säger Anna Gullstrand.

"Ge deltagarna möjlighet att skapa meningsfulla relationer i ett tryggt rum", säger Anna Gullstrand.

Hur skapar vi motivation bland våra medarbetare? Hur kan vi få alla att ta ägarskap i att driva förändring och springa åt samma håll? Tack vare bästsäljande författare som Daniel Pink (Drive) och Simon Sinek (Start with why) har den senaste forskningen inom inre motivation fått stor spridning. Men att veta är som bekant inte samma sak som att göra, här delar Anna Gullstrand med sig av tre konkreta tips för att lyckas som facilitator.

Din uppgift när du faciliterar är att stötta en grupp i att nå sitt syfte och sitt önskade resultat på ett kollaborativt och effektivt sätt. En grundvärdering i det faciliterande ledarskapet är tron på gruppen och på människan. På hens förmåga, kraft och kapacitet. På att hen vill och kan ta ansvar. Du är bara en katalysator för gruppens framgång och ditt fokus är att hjälpa dem med processen och säkra samarbetets effektivitet, medan de ansvarar för sessionens “innehåll”, vilket exempelvis kan handla om att komma med förslag på lösningar, prioritera eller ta beslut. 

Och redan här hittar vi en faktor med direkt koppling till motivationsforskningen (mer specifikt Self Determination Theory), nämligen vikten av autonomy/självbestämmande. Och som ett brev på posten kommer därför första tipset... 

Håll dig borta från innehållet

Vanligtvis uppmanas vi chefer och ledare att komma med input, idéer, staka ut strategier och riktningar och lösa kniviga utmaningar. Vi ska heller inte komma med “problem” till vår egna chef eller styrelse, utan just fokusera på lösningar. När vi faciliterar behöver vi sätta dessa fantastiska egenskaper på paus. Av den enkla anledningen att det är gruppen som ska stå i centrum, inte du. Och om du noggrant har tänkt igenom varför du genomför en workshop och det önskade resultatet, så bör det vara något som det faktiskt behövs gruppens samlade intelligens för att lösa. Att tydliggöra din respektive gruppens roll och ansvar är lite utav ett magiskt stoff som strös över deltagarna. För när du fokuserar på att nyfiket ställa frågor, lyssna in och bekräfta kommer de att ta ansvar genom att svara på frågorna och börja äga lösningen.  

Så, gruppen är samlad. Men vad är det för grupp? Känner de varandra sedan innan? Finns det konflikter i gruppen? Är de pepp på att samlas eller känns det bara jobbigt? En viktig faktor från forskningen kring inre motivation är vikten av tillhörighet och gemenskap. Därav tips nummer två…

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ge deltagarna möjlighet att skapa meningsfulla relationer i ett tryggt rum

Forskningen inom fältet neuroledarskap visar hur extremt viktigt det är för oss människor att känna oss trygga i en grupp. Exempelvis behöver vi känna oss viktiga och uppleva att vi är “bland vänner” för att säkra att vi har tillgång till hela vår hjärnas kapacitet under en workshop. Studier visar att när en hot-respons aktiveras i hjärnan så blir vi både mindre kreativa och analytiska samt sämre på att samarbeta. Dessutom ser vi saker mer negativt. 

Vad kan då aktivera hot-respons i våra hjärnor? Mycket. Att någon inte tittar oss i ögonen. Att en person avbryter oss. Att alla andra pratar om småbarn/golf/melodifestivalen utom du. Vår hjärna, som under hundratusentals år har utvecklat strategier för att överleva i flocken, förstorar dessutom upp den sociala “hot-bilden” för att vara på den säkra sidan. När du faciliterar behöver du därför medvetet ta ansvar för att skapa ett tryggt rum där alla känner sig välkomna. Du kan göra det genom att exempelvis: 

 • Vara väl förberedd så att du kan välkomna alla personligen. Titta folk i ögonen. Vid remote-sessions, säg hej till alla vid namn när de ansluter till mötet. 
 • I introduktionen lyfta vikten av gruppens mångfald och att det är just olikheterna i kompetens, perspektiv och bakgrund som kommer att skapa framgång.
 • Tidigt göra en “runda” där alla deltagare svarar på samma fråga (gärna något som kopplar ihop individen med sessionens syfte). Att alla säger något inför gruppen under de första minutrarna ger grundtrygghet och skapar goda förutsättningar för fortsatt aktivt deltagande. 
 • Tydliggöra det som kallas för “spelregler” eller effektiva mötesbeteenden. Nämn explicit att du exempelvis önskar öppenhet, nyfikenhet, lyssnande, allas aktiva input etc. så ökar sannolikheten att det händer. Vid längre sessioner, samskapa dessa med gruppen (yes, att samskapa gruppens “regler” belönar också självbestämmande!)

Och så var det sista faktorn i self determination theory - nämligen att känna sig kompetent och växa i sin kompetens inom områden som är viktiga för oss. Vilket leder oss in på sista tipset…

Skapa en stärkande lärande-miljö

När du tillsammans med gruppen tydliggjort syfte och önskat resultat med sessionen, och sedan fokuserat på att leda dem i processen, så kommer gruppen att känna i slutet av sessionen - Vi lyckades! Det är extremt belönande för människors känsla av kompetens att vara med i ett vinnande team. Deci och Ryan’s forskning visar också på vikten av positiv feedback för att stärka motivationen att utföra en uppgift, och inom rörelsen Appreciative Inquiry lyfts hur högpresterande team kännetecknas av ett positivt stärkande språk. Du kan stärka allt detta hos gruppen genom att exempelvis: 

 • Tydliggöra lärandet under sessionen: Vad hände? Vad kan vi lära oss utav det? Vad vill vi sluta göra, börja göra, fortsätta göra? 
 • Initiera en avslutande reflektionsövning på temat: Vad fick oss att lyckas idag?
 • Feedbackövningar där deltagarna ger feedback till varandra: Jag uppskattade att du idag …. vilket hjälpte oss som grupp att …!

När gruppen känner att det var de som gjorde det, då har du lyckats som facilitator!

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha
 • Motivera

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha
 • Motivera

Dela:

Om skribenten

Anna Gullstrand har 15 års erfarenhet av ledarskap, som vd för digitalbyråer i Sverige, Finland och Ryssland, senast som VD för Fröjd i Stockholm. Idag är hon VP People (HR chef) på omtalade startup-bolaget och framgångssagan Mentimeter. 

I sin roll stöttar hon medarbetarnas utveckling genom aktivt arbete med företagskultur, lärande, grupputveckling och ledarskap. Anna har även konsultat som egen flera år i rollen som facilitator och processledare.


Att facilitera handlar om att leda genom att ta ett steg tillbaka, om att ställa frågor istället för att ge svar och om att lyssna istället för att prata. Många gånger handlar facilitera om att vara tyst - till gruppen väljer att börja att agera. 

Dessa beteendeförändringar kommer att hjälpa dig att förlösa gruppens motivation. Stort lycka till! Och, om du behöver råd på vägen, så finns fler sådana i boken Facilitera! - Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops

Facilitera!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill