Chefens situation är komplex

Ledarskap kräver mer kompetens i mänskligt beteende och kommunikation än vad vi vill förstå.

Kommunicera | Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | JUNI 2020

Vi behöver förstå och acceptera bredden och dynamiken i det mänskliga.

Vi behöver förstå och acceptera bredden och dynamiken i det mänskliga.

Vad är det som gör att vi inte vill se att de snabba lösningarna i ledarskapet inte leder oss dit vi vill? Jim Wallenberg tar med oss i en krönika om chefsskapets komplexitet, mänsklig dynamik och vad ökad kompetens i kommunikation kan leda till.

De flesta av oss har nog trots lockande rubriker och löften om snabba förändringar och fantastiska resultat ändå genomskådat superbantningar och dunderkurer, de är inte är den långsiktiga lösningen för vårt personliga välmående. Men när det kommer till verksamhetens långsiktiga välmående tycks vi inte vara lika medvetna om att superkurerna inte fungerar.

Simon Sinek pratar om i sin bok ”The infinite game” att arbetslivet inte handlar om att vinna ett spel. Att få svarta siffror i kvartalsrapporten, hålla strategin och nå måltalen betyder inte att det är klart, då har vi vunnit. Allt handlar egentligen om det långsiktiga perspektivet, den ständigt pågående processen och utvecklingen. Att växa, driva arbetet och verksamheten framåt genom växlande omständigheter och ändrade förutsättningar där förändring inte är ett avgränsat projekt, utan en konstant att förhålla sig till.

Många verksamheter tycks vara kvar i ett gammalt synsätt och jag tror faktiskt många mer eller mindre omedvetet är kvar i 1800-talets motivationsteorier. Man blandar ihop eller förväxlar Taylors Scientific Management med LEAN. Och sen verkar emotionell intelligens, systemteori, neuroledarskap och Self Determination Theory snarare vara begrepp man hört talas om eller gått en kurs i än något man faktiskt tillämpar. Man verkar fortsatt tänka att man är en duktig, positiv och bra ledare om man inte bara kör med piskan utan även ger lite morötter. 

Dessutom tycks många fortfarande inte se medarbetarna som den viktigaste framgångsfaktorn, utan förlitar sig mer på system, teknik och produkt. Om man ser medarbetaren som en viktig del så är det mer i termer av arbetskraft som man med förhållningsregler, arbetsinstruktioner, morot och piska försöker styra till optimal prestation.

Vad är det som gör att vi inte vill se att de snabba lösningarna inte leder oss dit vi vill?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En komplex situation för chefer

Den enskilda chefen befinner sig ofta i en komplex situation:

 • En sammansatt situation med affärsmässiga och marknadsrelaterade utmaningar och osäkerheter, verksamhets- och arbetsmiljömässiga svårigheter och dilemman, problematisk bemanning och kompetenstillgång.
 • Medarbetare som inte snällt fogar sig efter strukturer eller plikttroget utför uppgifter utan som vill ha en meningsfull anledning att engagera sig. 
 • Vardagens ändlösa detaljfrågor som ständigt tar fokus.
 • Behov och frågeställningar som måste bemötas, behandlas och återkopplas.
 • Krav och påtryckningar från ägare, kunder, medarbetare, fackförbund, samhället och intressegrupper.
 • En enormt snabb utvecklings- och förändringstakt med ny teknik, nya system och funktioner som man tvingas sätta sig in i och förhålla sig till. 
 • En disruptiv omvärld som ständigt ändrar på förutsättningarna, som kan ställa saker och ting på ända och omkullkasta allt.

Och mitt i allt detta och mycket annat ska man nå måltal, hålla budget, lägga planeringar och samtidigt, i en konstant förändring, inte bara vara en ansvarig chef - utan även försöka leda människor. 

Vanemönster och känslor är en del av människan

Som om det inte räckte med chefens komplexa vardag fastnar vi människor dessutom lätt i vanemönster, automatiska tankebanor och rutinmässiga beteenden. Ofta agerar vi reflexmässigt och impulsivt istället för att pausa och reflektera, och sällan ifrågasätter vi våra föreställningar och antaganden som vi varje dag utgår ifrån i våra val, beslut och ageranden.

Och vad det gäller just detta med att leda människor, till skillnad från att handskas med arbetskraft som trots en viss robotisering faktiskt än så länge fortfarande består av just människor, så måste vi förstå och acceptera bredden och dynamiken i det mänskliga.

Om vi vill leda våra verksamheter till hållbar framgång måste vi inse att trots människans fantastiska kognitiva förmåga, mentala kapacitet och logiska tänkande så styrs vi alltjämt av känslor. 

Om jag inte känner mig trygg i min arbetsgrupp, om jag inte har känslan av autonomi eller att uppgiften är meningsfull eller utmanande så kan man presentera hur mycket OEE, KPI, strategier, värdeord och fruktkorgar som helst, jag kommer ändå inte engagera mig. Sen kan vi tycka vad vi vill om detta, men det kommer ändå inte ändra medarbetarens beteende och engagemang.

"Om vi vill leda våra verksamheter till hållbar framgång måste vi inse att trots människans fantastiska kognitiva förmåga, mentala kapacitet och logiska tänkande så styrs vi alltjämt av känslor."

– Jim Wallenberg

Ledarskap kräver kompetens i kommunikation och mänskligt beteende

För att verksamheter i dagsläget framgångsrikt ska kunna utvecklas och uthålligt hålla en hög kvalité och nå goda långsiktiga resultat krävs det mer kompetens i mänskligt beteende och kommunikation än vad jag tror många ännu insett. Att med alla tankefällor och det fulla spektrat av mänskligt beteende och kommunikation kunna leda medarbetare och team till engagemang kräver stor förståelse, kunskap och uthållighet.

För att lyckas skapa en välmående verksamhet med engagerade och drivande medarbetare kan vi inte nöja oss med eller förlita oss på affärsmässiga bantningsmetoder, tekniska dieter eller strategiska kurer. Om vi vill fortsätta utvecklas som företag så måste vi se varje enskild medarbetare och hålla personalen som den viktigaste och största framgångsfaktorn.

Jag tycker absolut vi ska fortsätta digitalisera, robotisera, automatisera och satsa framåt minst i den takt vi gör nu. Men, om vi inte får med oss medarbetaren och människan, om vi inte lyckas skapa engagemang så kommer det inte spela någon roll hur mycket vi satsar.

Möjligheter

Vi har fantastiska möjligheter att faktiskt få med oss vår viktigaste framgångsfaktor, att verkligen möjliggöra engagerade medarbetare som är med och driver verksamheten framåt.

Men att säga att detta bara är en ledarskapsfråga tror jag är att överförenkla. Jaa, det är en ledarskapsfråga, men den enskilda chefen befinner sig som sagt i en komplex situation och att förvänta sig att hon eller han efter en liten kurs i coachande ledarskap per automatik även ska axla denna utmaning är enligt mig inte alls självklart. Och varför måste chefen själv alltid vara så stark och lösa allt? Här behöver många på riktigt börja tänka och jobba mer team-orienterat. 

Det finns professionella coacher och förändringsledare vars huvudkompetens just är att fungera som en katalysator och facilitator. Att möta chefer, ledningsgrupper, team och medarbetare där de är och med olika verktyg, metoder och processer grundligt hjälpa i förändring och utveckling. Att inspirera till att nå full potential och med medarbetarna i fokus skapa förutsättningar för en växande, lärande och utvecklande verksamhet och en engagerande kultur.

Jim Wallenberg

Jim Wallenberg

Vår ledarskapskrönikör

 • Följ skribent
Jim Wallenberg är en röst från den svenska industrin. Han brinner för en välmående och utvecklande arbetsplats med engagerade ledare, team och medarbetare. Han började som maskinoperatör på det lokala sågverket och har sen dess haft flera olika tjänster och roller, som elektriker, programmerare, projektledare, utbildare, samordnare, rådgivare och chef.

Jim är Certified Team Performance CoachTM, utbildad på Team Coach International Inc™ samt Certifierad Förändringsledare, Diplomerad Professionell Coach och INLPTA Business Communication Practitioner, utbildad på Gothia Akademi.


https://jlwallenberg.com
info@jlwallenberg.com


Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • Coacha

Jim Wallenberg

Jim Wallenberg

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill