Hanterbarhet – inre och yttre förutsättningar för att bära dig

Både inre och yttre resurser är viktiga för att göra arbetslivet hanterbart.

Hälsa | ARTIKEL | JUNI 2023

Hanterbarhet – inre och yttre förutsättningar för att bära dig.

Hanterbarhet – inre och yttre förutsättningar för att bära dig.

Hanterbarhet är konsten att klara av tillvaron och arbetslivet. Det är en stor utmaning för många människor i dagens komplexa arbetsliv. Hur ska man hinna med allt som man vill eller förväntas eller måste göra – och hur ska man klara av det, mentalt, fysiskt, tidsmässigt och så vidare? Hur ska man hantera alla måsten och krav utan att gå sönder av stress eller utmattning? Den frågan ska vi ta oss an i den sista delen av artikelserien om KASAM – Känsla av sammanhang.

I den här serien beskriver jag hur ett fokus på KASAM (Känsla av sammanhang) kan stötta dig till ett mer meningsfullt och hälsofrämjande arbetsliv.

Den tredje och – det tror jag att du kommer känna igen – ofta avgörande dimensionen är hanterbarhet. Det handlar om att ha och kunna skaffa de resurser du behöver för att vara handlingskraftig och motståndskraftig, i livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. Det sistnämnda är vårt fokus i den här artikeln.

Ofta när människor beskriver vad de har för utmaningar i jobbet så är det just hanterbarheten som upplevs utmanad. Det kan handla om att du inte har tid till det du känner att du behöver göra. En annan hanterbarhetsutmaning är att du inte orkar med allt det du ändå försöker göra. Men hanterbarhet kan också handla om att i olika situationer inte ha tillgång till de verktyg, både praktiska, digitala och mentala som du behöver för att klara av det du har företagit dig.

Inre och yttre resurser i arbetslivet

Att ha en stark hanterbarhet innebär att du har tillgång till både resurser och stöd omkring dig men även inom dig. Yttre resurser handlar om att du upplever ett stöd från organisationen omkring dig. Du upplever ett gott ledarskap från din chef och har goda och trygga relationer med dina kollegor för att kunna göra ditt arbete på ett bra och hållbart sätt. Det handlar också om att rent praktiskt ha tillgång till den utrustning och den fysiska och digitala arbetsmiljö som du behöver. Brister det i dessa faktorer så kommer det att belasta dig mer och kräva mer av dina inre resurser för att du ska kunna vara motståndskraftig och hållbar.

De inre resurserna är de som ger dig din förmåga till handlingskraft och personlig motståndskraft för att både leva och möta livet. Här är både den fysiska och den psykiska förmågan viktiga. Den fysiska förmågan består i att du tar hand om din kropp genom sömn och återhämtning och motion, och genom att arbeta ergonomiskt så att du undviker smärta och är stark nog för att ha överkapacitet för det liv du lever.

Inre resurser handlar också om att ha en mental motståndskraft vid stressiga situationer, att kunna prioritera, planera och fokusera i och på arbetet likväl som att ha en förmåga att bemöta människor. Vår inre förmåga kan beskrivas med akronymen HERO - att känna hopp genom att se sin väg framåt mot de mål man satt. Att ha en egenförmåga, alltså en tilltro till sin förmåga. Resiliens handlar just om att vara motståndskraftig och komma tillbaka när det händer tuffa saker. Optimism är att överlag ha en positiv syn på tillvaron. Att jag förväntar mig att positiva saker kommer att ske.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En resurs som många upplever brister är tid – att inte ha tiden till det man vill och tror sig behöva göra. Att ”inte ha tid” handlar ju egentligen om att behöva prioritera bättre för att den tid som finns ska räcka till det allra viktigaste för just dig i din roll. Därtill upplever många att orken sinar, ofta på grund av att man försöker att göra mer än vad man har ork till och att det man gör upplevs belastande och/eller att återhämtningen brister. Då utmanas din hanterbarhet. Du behöver uppleva en klarhet kring hur du ska ta sig an situationen. Här kommer själva sammanhanget KASAM in som hjälp: För att veta hur och i vilken riktning du ska styra din energi behöver du känna meningsfullhet och begriplighet, vilka jag skrev om i tidigare inlägg. Meningsfullheten och begripligheten hjälper dig att skapa en bild av vart du ska rikta dina resurser. Det kan hjälpa dig med både prioriteringar och att sätta gränser för dig själv, men det kan också hjälpa dig att hitta motivationen till att stärka de resurser du behöver.

Hur stärker man sin hanterbarhet?

Inventera vad du upplever krävs av dig i din roll för att trivas och kunna jobba hållbart. Vilket stöd finns från organisationen i form av struktur, policys och arbetets organisation? Vilket stöd har du från din ledare och dina kollegor? Vad har du själv tillgång till för fysiska och mentala resurser i form av förmågor, rutiner, trix och vanor som bär dig i livet? Vad behöver du stärka upp?

Detta inlägg avslutar den här serien om KASAM. Som du sett är upplevelsen av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet en viktig förutsättning både för att må bra men också för att prestera bra och hållbart i arbetslivet. Det är och behöver vara ett pågående arbete, en dynamisk upplevelse att stärka och hämta kraft ur och stöd ifrån genom hela ditt arbetsliv. Sköt om dig!

Ann-Sofie Forsmark

Ann-Sofie Forsmark

Vår expert inom hälsostrategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen.

 • Följ skribent

Ann-Sofie Forsmarks vision är att vi ska gå till ett meningsfullt arbete, göra viktiga saker på ett bra sätt tillsammans och ha tid och energi över till en meningsfull fritid. Hon jobbar för såväl ledningsgrupper, ledare och medarbetare. med tjänster inom ledarskap, medarbetarskap, strategiskt hälsoarbete, grupputveckling och hållbar prestation med fokus på hjärnsmart arbete, återhämtning och tydliga prioriteringar.

Ann-Sofie har varit verksam i olika roller i hälsobranschen i över 20 år, är utbildad hälso- och livsstilscoach, civilekonom, inom OBM, hälsopsykologi och ledarskap. Hon har också en mångårig bakgrund som ekonom med roller som revisor, controller och ekonomiansvarig och jobbar sen sex år som konsult mot såväl stora som små, nationella som internationella och privata som offentliga organisationer.

Ann-Sofie är också en av personerna bakom podden Health for Wealth – Hållbar hälsa på jobbet och grundare av konsultnätverket Oxy Group som verkar inom personlig och organisatorisk hållbarhet. Vill du komma i kontakt med Ann-Sofie är du varmt välkommen att maila på annsofie@oxygroup.se.


Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Ann-Sofie Forsmark

Ann-Sofie Forsmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill