Ledarintelligens är i grunden ett existentiellt och medmänskligt ledarskap

Världen är du och jag.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2023

Världen behöver ett medmänskligt ledarskap med ett intresse för existensens villkor.

Världen behöver ett medmänskligt ledarskap med ett intresse för existensens villkor.

Vi lever i en orolig tid vilket kräver att vi än mer skapar autentiska arbetsmiljöer med ett ledarskap som vill visa upp en medmänsklig sida och värdesätter goda relationer som en förutsättning för ett företags välmående och framgång. Vi lever i en tid då vår existens är hotad genom pandemi, klimatkris, krig i vårt närområde och en accelererad utveckling av AI. Allt detta påverkar oss mer än vad vi är medvetna om. Hur förhåller du dig till detta faktum? Världen behöver ett medmänskligt ledarskap med ett intresse för existensens villkor. Världen är du och jag.

Jag vill definiera vad jag menar med existentiellt ledarskap genom att definiera begreppet existens som härstammar från det latinska ordet ”existentia”, ”ex” betyder ”ut” eller ” ur”, verbet ”sistere” betyder ”att stå” eller ”vara till”. Enkelt uttryckt representerar det existentiella ledarskapet människans värdeskapande och meningsskapande dimension. Hur kan du som ledare förverkliga din vision och syfte med att vara chef och ledare på ett meningsfullt sätt? Hur vill du medverka till att dina medarbetare finner sin mening och syfte tillsamammans med dig? Hur kan du leda andra och bjuda in till reflektioner för att förstå de olika behov, önskningar och inte minst utforska innebörden i era värden och värderingar?

"Tiderna är dåliga, tiderna är besvärliga så säger människorna. Men tiderna är vi. Såsom vi är, så är också tiderna."

– Augustinus

Är det rimligt att förvänta sig att en chef/ledare är intresserad av livets existens som innesluter frågor om livets alla faser? Alla dessa frågor har alltid cirkulerat inom mig och allt eftersom åren gått har jag mött chefer som tagit emot dessa frågor och vi har tillsammans reflekterat över deras innebörd och vilka förpliktelser de ställer på ledaren i en organisation men också vilken effekt de har för ledarskapet.

År 2006 skrev jag min första bok om Ledarintelligens. Begreppet uppstod efter att jag under många år lyssnat på chefers vardagsproblem, frågeställningar och dilemman. Det som var slående då och än idag är att chefer ägnar den största tiden till att vara operativa administratörer. Den rationella människan i chefsrollen kräver förmågor inom rationell intelligens som att vara logisk, strukturerad och att analysera situationer med andra ord att vara mer i tanken än i känslan. De ska förhålla sig till KPI, nyckeltal som ett mätvärde av mål och framgång. Chefer lever mer i uppgiften och sakfrågorna än att ägna tid till att vara och tänka tillsammans md sina medarbetare. Avsaknaden av att ta tid för reflektion och inre utvecklingsarbete ökar den psykiska stressen. Vi människor vill vara i relation, vi blir till i relation och då kräver det ett ledarskap i relation. När avsaknaden av detta blir för stor uppstår psykisk ohälsa hos såväl chefer som medarbetare. Det råder en övertro på mätandets betydelse för framgång. Som jag ser det är vi farligt ute. Vi håller på att avhumanisera våra organisationer och företag. Det råder en okunskap om mänskliga basbehov som att få vara för att bli någon i mina egna ögon.

Ledarskapets två viktiga roller är att som chef styra verksamheten och som ledare leda sig själv och andra. Dessa båda roller går hand i hand. Ledarrollen med dess relationella förmågor är energin till hela systemet. Härtill behöver ledaren ha tillgång till både sin själsliga och emotionella intelligens. En form av varande tillsammans med den andre. Här ligger framgången.

Genom ledarens medmänskliga hållning och med flera relationella förmågor som att lyssna, bekräfta, visa empati och medkänsla bidrar ledaren till att skapa engagemang och motivation hos medarbetare.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Den sista pusselbiten

Vi befinner oss på tröskeln till en ny värld. I mellanrummet mellan två världar har du och jag ett val. Kvaliteten av valet ligger bortom den rationella hjärnan. Nutidsmänniskan behöver återupptäcka själens intelligens, en uppfattningsförmåga alla har tillgång till och den kan tränas upp. När vi leder oss från insidan blir det enkelt att rikta blicken utåt och dela med sig utan ansträngning. Genom att förändra oss själva inifrån förändras den yttre världen. Kraften kommer inifrån. Själens intelligens är den pusselbit som fattas i dagens ledarskap och som ännu inte många upptäckt.

Ledarskapets andliga/existentiella dimension är själens intelligens. En bortglömd dimension när vi talar och skriver om ledarskap. Själens intelligens utgör grunden för allt ledarskap. Ordet spirit/ande är det som blåser liv i ett system. Begreppet själ kan förstås ur flera perspektiv. Vi psykologer använder det grekiska ordet för själ som är psyke och menar då en vetenskaplig beskrivning av vår personlighet som vi åstadkommer genom att studera mentala förmågor, känslor, och perceptioner. En neurobiolog skulle säga att själen är ett antal kemiska processer i nervsystemet. En kristen säger att själen är liv. Det är svårt att beskriva något som endast kan förnimmas och upplevas. En ledare som har kontakt med denna dimension har insikt om att vara en del av något större och inte bara en produkt av tankar och känslor. Som dessutom till stor del utgör andras förväntningar.

Du ska alltid lyssna på din inre röst, det vi ofta kallar intuition, som även är själens språk. Det som du varken ser, hör eller kan ta på just nu beskriver Gary Zukav (2014) som en förmåga att gå bortom människans fem sinnen och han kallar den multisensorisk uppfattningsförmåga. Denna makt ger människan äkta makt och hon är i kontakt med sin själ och hon blir kreativ. Det är den människan som behövs för en ny värld.

Äkta makt får du som ledare genom själens intelligens när du är i kontakt med ditt syfte, vision, värden, värderingar och inte minst med det som ger dig en meningsfull tillvaro. Genom att reflektera över dessa begrepp tillsammans med dina medarbetare och agera i samklang med begreppen skapas trovärdighet, förtroende, tillit och naturlig framgång i en välmående miljö. Tiden för denna reflektionstid är en av de bästa investeringar du kan göra. Ledarskap är alltid tillsammans.

"Skulle jag önska mig något så skulle jag inte önska mig rikedom eller makt utan möjlighetens lidelse, det öga som evigt ungt och evigt brinnande överallt ser möjligheten."

– Sören Kierkegaard

Jag vill tro att vår själ innerst inne längtar efter det vi kan kalla ärhet. Det engelska ordet för människa underlättar för att förstå ärhet genom uttrycket human being. Betydelsen av being är även: existens, väsen och tillvaro. Endast genom att medvetet bjuda in varandet kan vi komma till djupa bestående insikter. Det vi förstår med vårt intellekt är flyktigt. Vi har vår värld inne i våra huvuden och den ändras hela tiden. Neurobiologen Dan Siegel menar att vårt mind/sinne är den process som reglerar energin på det sätt som vi använder och utvecklar vårt medvetande. Vår medvetandehöjning sker inte per automatik. Den kräver hårt dagligt arbete. Kanske människans bästa investering i att bli den vi egentligen vill vara och hon följer med i alla hennes sammanhang och roller.

Vi lever i möjligheternas tid och därför vill jag avsluta denna sommarartikel med ett citat av Sören Kierkegaard.

Vill du läsa mer om mina tankegångar finns de samlade i boken Vägen Du Ännu Inte Gått. Finns både på Bokus och Adlibris.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill