Ditt ledarskap börjar med dig!

Inte bara chef, utan med förmågan att leda både dig själv och andra.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2023

För att fördjupa den egna självförståelsen krävs vilja och tid för reflektion.

För att fördjupa den egna självförståelsen krävs vilja och tid för reflektion.

Många chefer som jag mött under åren efterfrågar metoder, tips och råd för att hantera ledarskapets utmaningar. Siktet är ofta inställt på att lösa någon form av dilemma; något ”problem” som ligger utanför chefen själv. Men kanske är det inte alltid verktyg för att leda andra som saknas. Kanske står vi ibland inför något mer grundläggande – oss själva.

Chef, ledare och människa

Chef är en position. Ledare är en relation. Som chef är du även ledare. Du har ett ansvar för att leda andra. Du har ett ansvar för att säkerställa både att verksamheten går bra och att människor mår bra. Men du är inte bara chef och ledare, utan även människa. Chef, ledare och människa är olika roller nära förbundna med varandra. De är ömsesidigt beroende och formar tillsammans ditt ledarskap. Och ledarskapet är aldrig starkare än den svagaste länken.

 • En chef med bristande förmåga att leda andra blir sällan riktigt bra. Hen ”chefar”.
 • En chef som är bra på att leda men som saknar arbetsgivarperspektivet tar inte ansvar fullt ut. Hen abdikerar.
 • En chef med bristande förmåga att leda sig själv får svårt med att agera förebild, inge förtroende och bygga relationer. Hen svajar.

Självinsikt – grunden i ledarskapet

En viktig grundbult för gott ledarskap är självinsikt. Självinsikt som en förutsättning för att du som chef effektfullt och hållbart ska kunna leda både dig själv och andra. Det handlar om att vara medveten om hur du som individ fungerar. Om att utveckla ditt personliga ledarskap; ditt självledarskap. Med andra ord, din förmåga att leda dig själv genom livets (och arbetslivets) fram- och motgångar.

Det låter kanske elementärt. Du kanske tänker att du mycket väl är medveten om dig själv, dina styrkor och svagheter. Det kan säkerligen stämma. Men tänk om du tror att du förstår dig själv mer än vad du egentligen gör.

Låt mig ge ett vardagligt, inte helt ovanligt, exempel: I samband med en grupphandledning för chefer tog en deltagare upp ett dilemma med en medarbetare. Det var en ”svår” medarbetare som behövde hanteras och chefen visste inte hur hen skulle gå tillväga. Efter en stunds utforskade och reflekterande i gruppen insåg chefen att det inte var medarbetaren som var problemet. Problemet låg hos chefen själv. I chefens sätt att kommunicera.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Värdegrund, mening och motivation

Självinsikt och självledarskap handlar om så mycket mer än vetskapen om personliga styrkor och svagheter. Det handlar om din värdegrund, mening och motivation. Det handlar om dina vanor, beteenden och tankemönster. Det handlar om dina triggers och känslor. Det handlar om ditt ansvar och dina val. Det handlar om förståelsen för handlingars konsekvenser. Och om hur vi i det relationella ömsesidigt påverkar varandra – på ett bra, mindre bra eller rent ut sagt dåligt sätt.

Med god självinsikt har du skapat en djupare förståelse för dig själv och vem du är. Det är en process där du vänder fokus inåt och observera dina beteenden, tankar och känslor. Du utforskar och ifrågasätter dina mönster. Du är nyfiken på att lära dig mer om dig själv.

Med god självinsikt har du rötterna (fötterna) i en näringsrik jordmån. Därifrån har du goda förutsättningar för att leda dig själv såväl som andra. Och förutsättningar för att bidra till din egen såväl som andras fortsatta utveckling.

Vilja, tid för reflektion och stöd

För att fördjupa den egna självförståelsen krävs givetvis vilja och tid för reflektion. Utan en genuin vilja och prioritering av tid för reflektion kommer du knappast någonstans.

Därtill kan det kännas avlastande, tryggt och ibland nödvändigt att ha någon att samtala med. Någon som kan vara ett stöd när du ska sortera och strukturera känslor, tankar och mönster. Någon som kan utmana dig. En samtalspartner eller bollplank kan vara väl på sin plats inte minst då ledarskapet emellanåt kan kännas ensamt.

Du har säkert någon person, som du känner tillit till och förtroende för, som kan lyssna och spegla det du säger. Eller som chefen, jag berättade om ovan, som fick stöd av en grupp kollegor. Det handlar inte om att någon annan ska berätta för dig vem du är, ha svar på dina frågor eller lösningarna på dina dilemman. Förståelsen och insikterna kan bara komma inifrån dig – det gäller bara att hitta dem eller kanske snarare lyssna in och fånga dem när de dyker upp. Ibland handlar det om att växla perspektiv. Ibland handlar det om att ställa ”rätt” frågor. Ibland är insikterna bara där.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill