”Hos oss har man kul på jobbet… på riktigt”

På C&M projekt är medarbetarnas trivsel central.

Motivera | ARTIKEL | JUNI 2011

C&M projekt jobbar med projektledning inom byggbranschen och blev 2010 utsedd av Veckans Affärer till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Och när samma tidning presenterade sin senaste lista över näringslivets mäktigaste kvinnor hamnade C&M projekts VD, Krusbeth Kristenson, på plats 42 av 125.

För att hamna på listan över bästa arbetsplatser i landet krävs jämställda löner och förmåner. Uppenbarligen har C&M projekt lyckats med den bedriften.  Där arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågor och erbjuder en arbetsplats där medarbetarna mår bra och känner delaktighet.

Hur gör man? Motivation.se ställde några frågor till C&M projekts VD; Krusbeth Kristenson.

Vad är det som gör just C&M projekt till en bra arbetsgivare?
- Hos oss har man kul på jobbet… på riktigt! Inte bara ”jo jag trivs jättebra” utan mer ”jag får garva högt flera gånger om dagen”. Naturligtvis är det flera olika delar som måste falla på plats för att nå dit och självklart har vi ibland tunga dagar på C&M projekt. Men sammanfattningsvis så har vi skapat en bra arbetsplats, vi har fokus på att alla ska må bra, att alla ska känna engagemang och få utveckling, säger Krusbeth.

Hon menar att utveckling ger motivation och företaget investerar löpande tid, kraft och pengar i vidareutveckling av både gruppen och individen.

- Vi har bland annat ett gemensamt program för utveckling där vi samlar alla medarbetare och fokuserar på utvecklingsfrågor minst fyra gånger om året. Vi kan till exempel utveckla varumärket och definiera våra värderingar eller vad vi vill stå för. Vi utbildar oss även i nya regelverk eller andra områden som behövs för att utveckla vår affär, vi tror att det motiverar kollegorna om de känner att de ligger i framkant avseende utveckling i vår bransch.  

Gemensamma mål

Krusbeth säger också att känslan av att arbeta mot ett mål och uppfylla det, också motiverar. På C&M projekt  sätts målen både gemensamt och individuellt.
- Vi är noga med att uppmärksamma när målen nås. Vi ser även till att C&M projekt är ett välskött och lönsamt företag, många skulle säkert bli förvånade om de fullt ut kunde mäta hur stor del av medarbetarnas motivation som kommer av att ”spela i vinnarlaget”. Alla ganska enkla men för oss bra grepp.

Det motiverade ledarskapet på C&M projekt bygger mycket på att medarbetarna ska känna att de får så mycket utveckling och trivs i så stor utsträckning, att de inte vill byta arbetsgivare. Men vad tror Krusbeth är anledningen till utnämningen till en av Sveriges bästa arbetsplatser?

Unknown photo imported from Drupal
- Veckans Affärers utnämning till ”Sveriges bästa arbetsplatser” fick C&M projekt tillsammans med Ving och Preera Teknopol. Kriterierna för utnämningen var bland annat jämställdhet. Veckans Affärer utvärderade inte bara hur stor del av medarbetarna som är kvinnor utan även om de återfinns på alla nivåer i organisationen. Man tittade på hur ersättningsnivåer och andra förmåner fördelar sig mellan könen. Man undersökte även företagens rutiner för att hantera jämställdhetsfrågor.

C&M projekt visade sig vara helt jämställt, något som alltid har varit ett självklart mål för företaget. Lika självklart som att C&M projekt givetvis är jättestolta över utnämningen.

Familjär stämning

Hur arbetar ni för att skapa en miljö där människor är motiverade?
- Vi arbetar för att skapa ett internt klimat som ska ge en familjär känsla och där det är högt i tak. Det är även viktigt att ge ett tydligt utrymme för att göra fel, därför arbetar vi ständigt med erfarenhetsåterföring.

På frågan hur Krustbeth själv motiverar sig är svaret lätt att hitta, tycker hon.
- Enkel fråga, då funderar jag över alternativen - det vill säga att arbeta hos ett annat företag.  Det vi har hos C&M projekt tar tid att bygga upp, att rekrytera kollegor som man kan lita på fullt ut och som man verkligen tycker om. Att hitta former för att tillsammans utveckla företaget samtidigt som man har roligt. Det byter man inte bort i första taget. Om det känns motigt någon dag så brukar jag bolla frågorna med någon kollega, efter det känns det alltid bättre.

Vilka är era största utmaningar för att kunna behålla er position även i framtiden?
- Vi har utvecklats kontinuerligt de sista åren, vi har lyckats öka både omsättningen och resultatet varje år samtidigt som vi har växt organiskt. Nu står vi inför utmaningen att hitta de strategiska mål vi behöver för att bibehålla känslan i företaget och fortsätta vår utveckling. Vi får aldrig luta oss tillbaka och känna att vi är klara, då börjar vi stagnera. Och stagnation är varken roligt eller motiverande.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

C&M projekt AB arbetar med projektledning inom byggbranschen. Affärsidén är att med engagemang och kompetens utgöra drivkraften i fastighetsprojekt och ansvara för hela byggprocessen. Företagets uppgift i ett projekt är bland annat att se till att tidplanen håller och att kraven på ekonomi, kvalitet och miljö uppfylls.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill