"Hos oss är du en i familjen"

Här är framgångsrecepten som gjort Rejlers till Sveriges tredje bästa arbetsplats.

Motivera | ARTIKEL | NOV 2011

Ett familjeägt företag som tillämpar management by love och ser medarbetarnas hälsa som en av de viktigaste faktorerna för framgång. Det är Rejlers, Sveriges tredje bästa arbetsplats, i ett nötskal.

Rejlers är Sveriges tredje bästa arbetsplats enligt Great Place to Work Institute som under många år har utvecklat kunskapen om vad som utmärker en bra arbetsplats. Endast Accenture och Microsoft rankas högre.

Företaget grundades av Gunnar Rejler, farfar till den nuvarande vd:n, Peter Rejler. De erbjuder tekniska konsulttjänster och finns idag i Sverige, Finland, Norge och Estland, men ser hela Norden och Baltikum som sin tillväxtmarknad.

Rejlers har behållit karaktären av ett familjeägt företag, trots att ägandet har breddats genom noteringen av B-aktierna på Nasdaq OMX. Sedan Peter Rejler blev vd år 1999 har företaget vuxit från 220 anställda till cirka 1 400 i dag.

Motivation.se har talat med Lisa Rejler, ansvarig för Investor Relations på Rejlers, för att få veta mer om hur företaget arbetar med att motivera och inspirera sina medarbetare.

Familjeföretag

- Rejlers i grund och botten är ett familjeföretag med sunda värderingar. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen, säger Lisa Rejler, och förklarar att företagets största utmaning är att bevara och utveckla sin personliga företagskultur och flexibilitet när Rejlers växer.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ett annat av företagets framgångsrecept är att de arbetar aktivt med personalhälsan. I snart ett decennium har Rejlers fokuserat stort på hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Förutom ett flertal genomförda diplomeringar av deras hälsoarbete har de även med gott resultat tidigare deltagit i tävlingar som Årets Friskaste Företag och Sveriges Bästa Arbetsplats genomförda av Korpen respektive Alecta.

- Rejlers ser medarbetarnas hälsa som en viktig framgångsfaktor. Sjukfrånvaron ska inte vara högre än 2 procent och medarbetaromsättningen ska inte vara högre än 10 procent. Resultatet från vår medarbetarenkät ska vara lägst 80 procent av maximalt resultat, berättar hon.

Fyra värdeord

Lisa Rejler förklarar att Rejlers lever efter fyra värdeord: pålitlig, framgångsrik, personlig och hälsosam. Företaget är pålitligt bland annat genom att medarbetarna strävar efter att leverera mer än vad kunden förväntar sig.

-Våra spetskompetenta tekniker ger Rejlers varumärke en unik kvalitetsstämpel och vi ska alltid leverera i tid, säger Lisa Rejler.

Framgångsrika blir de bland annat genom att våga ta plats och tävla. Rejlers ryggar inte för jämförelser på marknaden, förklarar hon. Företaget har viljan och energin att ständigt förbättras.

Rejlers verksamhet är personlig genom att de vågar vara sig själva.

- Vi bryr oss. Vi har lätt till skratt. Vi tar hand om företaget, kunderna, varandra och oss själva, säger Lisa Rejler.

Ett hälsosamt företag bildar och upprätthåller de tillsammans, fortsätter hon.

- Inom Rejlerkoncernen har vi skapat bästa möjliga förutsättningar för att du som medarbetare ska kunna sköta om din hälsa. Vi verkar också för att företaget i alla lägen behåller en sund ekonomi.

Frihet under ansvar

Rejlers har en arbetsmiljö där det finns plats för personlig stil, flexibilitet och lokalt ansvar. Det innebär att den enskilde medarbetaren kan få utrymme att arbeta och utvecklas på ett sätt som passar just honom eller henne.

- Våra medarbetare är vår största tillgång. Vår unika företagskultur och hälsosam arbetsmiljö lockar nya och befintliga medarbetare, säger Lisa Rejler.

Ledningen ger också medarbetarna förutsättningar för att klara balansen mellan arbete och fritid, till exempel genom flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån samt försäkringslösningar.

- Genom att ge våra medarbetare frihet under ansvar skapar vi motivation till att agera självständigt och att göra ett bra jobb, säger Lisa Rejler.

Höga målsättningar

Rejlers har en platt organisation bestående av cirka 60 kontor. Varje platschef har resultatansvar och personalansvar. Platskontoren fungerar i stort sett som egna små företag och därför blir ansvarskänslan och motivationen större för varje kontor. Varje kontor har ett antal mål, bland annat tillväxtmål, som de ska uppnå och rapportera till koncernen.

- Utvecklingssamtalen sätter upp mål för varje medarbetare och ger stöd för att uppnå målen. Det är viktigt att ge feedback på utförda prestationer, anser Lisa Rejler.

Ledningen bidrar med motivation genom att sätta höga mål och visa att de tror på att det är möjligt att nå målen, berättar hon. Ett exempel: 2003, då Rejlers hade 350 medarbetare, satte företaget upp målet att de år 2010 skulle vara 1000 medarbetare och omsätta 1 miljard. Ett stort steg, men Rejlers klarade målet - och siktar nu ännu högre:

- Nu har vi ett nytt tillväxtmål att år 2015 ska vi vara 2015 medarbetare och omsätta 2015 mkr och vi är på god väg, säger Lisa Rejler.

Skapar motivation

Hon anser att tron på att förändring är möjlig skapar lust och motivation till utveckling. Just att skapa motivation är någonting som företaget tycker är väldigt viktigt.

- Rejlers ledarskap skapar motivation genom att alltid se till att du känner dig själv och dina medarbetare samt att du bekräftar dig själv och dina medarbetare – då kommer inspirationen flödande och du och din personal blir motiverade, säger Lisa Rejler.

Hon understryker vikten av att fira medgångar och kliva fram som ledare i motgångar. En ledare måste också arbeta aktivt med att stävja revirpinkeri, ha en positiv syn på konstruktiv konflikthantering, samt arbeta aktivt med feedback och målstyrning.
Lisa Rejler själv känner sig motiverad att göra ett bra jobb eftersom hon vet att det uppskattas och uppmärksammas.

- Genom att ledningen ger mig utmanande uppgifter och har en tro på att jag klarar det ger det mig motivation och lust.

Management by love

Rejlers vd Peter Rejler står för ett informellt ledarskap där mjuka värden prioriteras, förklarar Lisa Rejler.

- Vi kan kalla det för management by walking around and management by love. Hans ambition är att besöka våra närmare 60 kontor i Norden och prata med och lära känna våra medarbetare, säger hon.

Samma filosofi gäller för företagets kunder. En personlig relation till medarbetare och kunder är Peter Rejlers övergripande ambition.

Peter har implementerat ett program för ledarutveckling, Rejdux, för att skapa en tydlig och gemensam syn på ledarskap inom Rejlers. Han föreläser också om ledarskap på de stora universiteten i Sverige, exempelvis Chalmers och KTH.  Vd:n har infört mentorskap i bolaget, vilket innebär att mer erfarna konsulter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till de yngre konsulterna.

- Vår vd och övriga chefer i Rejlers uppmärksammar alla i företaget och kan i stort sett alla medarbetares namn samt vilka uppdrag de jobbar i. Med sin positiva inställning och tävlingsinstinkt är Peter mycket inspirerande för sina medarbetare. Han stödjer och tror på individens förmåga att lösa en mer utmanande uppgift, säger Lisa Rejler.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill