”Motivation och ledarskap är en färskvara”

Anna Raftheim, personalchef på SATS, ser tydligt hur mål och motivation hänger ihop på en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Hälsa | Motivera | ARTIKEL | APRIL 2011

När Great Place To Work Institute utnämnde Sveriges bästa företag i förra veckan, fanns träningskedjan SATS med som en av landets bästa arbetsplatser. Anna Raftheim, som är personalchef på SATS Sverige, kan tala om varför.

Anna Raftheim berättar att SATS har en vision och en mission som inspirerar och attraherar medarbetarbetarna. Hon tror också att företagets tydliga och enkla målsättning – att hjälpa fler att träna regelbundet - gör att många känner delaktighet.

- Vi har en passion för det vi arbetar med - vi älskar träning och hälsa.  SATS är ett företag som växer och i takt med det skapas utvecklingsmöjligheter inom företaget och vi satsar mycket på våra medarbetare. Våra karriärmöjligheter är många och genom våra interna utbildningar, SATS skolan, och det egna drivet så är det många som relativt snabbt kan nå sina karriärmål.

Anna säger att glädje, engagemang och stolthet är något som genomsyrar hela verksamheten och SATS arbetar aktivt med att utveckla medarbetarna för att de ska nå sina mål - såväl de arbetsrelaterade som de personliga.

Arbetar

Unknown photo imported from Drupal
strategiskt

SATS arbetar strategiskt för att vara den bästa arbetsplatsen och det är ingen slump att de för sjätte året i rad placerar sig bland de tio bästa företagen i mätningen Sveriges bästa arbetsplatser av organisationen Great Place to Work. SATS driver denna ambition lika starkt som lönsamhet och kundnöjdhet.

När det gäller ledarskap inom SATS, är grunden att aldrig sluta utveckla sig själv eller människorna omkring. SATS sätter stor tillit till individen och utvecklar chefer till ledare genom tydliga mål, utbildning, feedback och attraktiva belöningar.

Karriär och utveckling

För Anna Raftheim är utbildning för de anställda och karriärutveckling inom företaget viktigt.

- Vi satsar mycket på det. Vi har en intern skola, SATS- skolan, och äger även utbildningsföretaget S.A.F.E  - Scandinavian Academy of Fitness Education - som erbjuder utbildningar för träningsinstruktörer. Vi driver flera ledarprogram för att utveckla våra ledare och ett Management trainee program för att utveckla nya chefer och ledare.

SATS arbetar mycket med intern rekrytering och hela 90% av chefsrekryteringarna görs internt.

- I och med att vi har många olika människor och tjänster är definitionen ”göra karriär” inte självklart gemensam för allihop. Det viktiga för oss är, oavsett vilken roll man har, att varje medarbetare ska känna att han eller hon hela tiden utvecklas och att det finns många olika karriärmöjligheter inom företaget. Vi liknar detta med ett träd, där rötterna symboliserar utbildningar som ger en grund för att växa och stå stadigt, trädstammen blir grövre och stabilare med erfarenhet och anställningstid. Till sist i trädets krona finns många olika grenar att hoppa runt på, fulla av olika karriärmöjligheter.

Anna Raftheim säger att en ledare på SATS bygger team genom prestationer, utveckling och utbildning, målsättningar, teamkänsla och belöningar.

- Vi har roligt på jobbet och arbetar aktivt för att skapa den bästa arbetsplatsen.

Bra prestationer ska synas

En av SATS styrkor är att medarbetarna ges ansvar och att bra prestationer alltid uppmärksammas.  

- Vi arbetar ständigt med feedback, bekräftar så ofta vi kan, bland annat genom olika typer av tävlingar - ”awards” - för att rama in belöningarna på ett tydligt sätt. I informationsbrev, på kickoffer och andra samlingar uppmärksammas de individer eller team som har gjort ett extra bra arbete; med uppmärksamhet, blommor, diplom, resor och mycket mera. En god tävlingsanda är en positiv del av vår kultur och som motiverar till bra och unika prestationer, varje dag.

SATS arbetar för att ha trygga anställningsvillkor och bra personalförmåner. Till exempel får alla träna fritt på alla träningscenter som företaget driver. Balans mellan arbete, träning och fritid är en viktig del för medarbetarnas trivsel och prestation, säger Anna Raftheim.

- Att vi som arbetar på SATS tränar regelbundet är vårt främsta sätt att förebygga ohälsa. Träning ingår som ett naturligt inslag på nästan alla våra utbildningar, och även på många möten, inklusive ledningsmöten.

Årligt event

SATS håller ett årligt internt event där fokus ligger på att inspirera medarbetarna. SATS Inspirationsdag, som eventet heter,  är det största träningskonventet i Norden och ett återkommande evenemang för alla anställda i Sverige. Syftet med dagen är att inspirera, leva varumärket, träna och ha roligt tillsammans med kollegorna.

- Där har vi även prisutdelning ”SATS Awards” som är en intern och ärofylld tävling med syfte att motivera medarbetarna i det dagliga arbetet och driva den personliga och teamets utveckling, berättar Anna Raftheim.

- Vi arbetar med mycket med våra värderingar, GET IN som ingår i allting som vi gör på SATS, i det dagliga arbetet, rekrytering, utbildning, medarbetarsamtal och mycket mera. GET IN står för Glädjespridande, Energiska, Trygga, Inkluderande och Nytänkande.  

Värderingar fungerar som spelregler som alla anställda själva har varit med och tagit fram.

-  Det ger oss en tydlighet kring hur vi vill vara och agera mot varandra och våra kunder. Värderingarna hjälper oss att nå våra mål och det leder till hög motivation. Att arbeta kontinuerligt med sina egna målsättningar – det skapar en mening och motiverar för att veta vad som är nästa steg.

Hur gör Anna Raftheim själv för att hålla motivationen uppe när det är motigt?

-  Jag arbetar på en fantastisk arbetsplats och jag hittar alltid motivation tillsammans med mina kollegor. De är inspirerande och energiska och bidrar mycket till vår gemensamma framgång. Vi har helt enkelt roligt på jobbet! Ett annat sätt är att själv se till att träna regelbundet och att hjälpa fler att träna regelbundet. Det är det som driver oss alla och gör att arbetet är så meningsfullt.

Anna Raftheim avslutar med att konstatera att motivation och ledarskap är en färskvara.

- Det gäller att alltid ha ledarskapsfrågorna i fokus och aldrig sluta vara nyfiken!

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • Motivera

Dela:

Om SATS

SATS grundades i Norge 1995 och till Sverige kom träningskedjan 1999. Företaget revolutionerade synen på träningscenter och skapade en inkludernade miljö för träningsintresserade. Nu har SATS över 200 000 medlemmar i Norden och 4500 anställda. SATS vision är att hjälpa människor att träna regelbundet och förbättra deras vardag genom ökad hälsa och välbefinnande.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill