Innovationsstandard stödjer innovationsprocessen

Robin Sandberg, Arbetsförmedlingen: Innovationskraft löser morgondagens utmaningar.

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | SEP 2022

Robin Sandberg, Arbetsförmedlingen.

Robin Sandberg, Arbetsförmedlingen.

Det gäller balansera den egna uppfinningsrikedomen och att skapa strukturer så att andra kan vara innovativa. Det handlar om att skapa förutsättningar så att medarbetares idéer växer, snarare än att vara en idéspruta. Genom att ha en eller flera innovationsledare i organisationen, så kvalitetssäkrar verksamheten framtiden.

Robin Sandberg, Innovationsledare på Arbetsförmedlingen IT stöttar hela organisationen inom området innovation och förändring. Det innebär att skapa förutsättningar och utveckla förmågor hos medarbetare att själva kunna leda innovation och förändring.

- I min roll så arbetar jag både i de tidigare och senare faserna av innovationsprocessen. Jag leder kreativa processer och prototypar nya idéer och koncept tillsammans med andra, samt stöttar kring att vi har våra kunders perspektiv med oss när vi arbetar med utveckling av olika initiativ. I de senare faserna är jag med och stöttar i förändringsledning.

- Det är ju när människan har förändrat sitt beteende som värdet uppstår i en ny produkt eller tjänst, menar Robin.

De senaste åren har Robin tagit fram olika utbildningar, träningsprogram och andra format som utbildat chefer och upp mot 500 medarbetare i syfte att stärka innovationskraften och att öka förändringsförmåga. I rollen som innovationsledare ingår att utforska framtiden.

- Det här året har jag utforskat hur samhället, arbetsmarknadspolitiken och vår roll kan komma att se ut om femtio till hundra år. Så jag befinner mig i flera horisonter samtidigt i min roll som innovationsledare på Arbetsförmedlingen.

Designdriven innovation

Robin blev innovationsfrälst” tidigt under innovationsprogrammet på Mälardalen University, som han läste samtidigt som företagsekonomiprogrammet. Sedan fördjupade han sig med en magister i innovationsteknik. Robin beskriver innovationsteknik som ett brett spektrum.

- Jag fick lära mig att innovation handlar om människa, teknik och organisation. Inom dessa områden finns det många förhållningssätt och tillvägagångssätt för att skapa innovation.

I utvecklingen från ax till limpa finns det massor av tillvägagångsätt för att skapa nya värden, förklarar Robin. Där handlar det om att jobba designdrivet – att arbeta tvärfunktionellt, i snabba iterationer och att alltid utgå från de verkliga behoven hos kunder och användare.

- Jag förstod att detta var ett förhållningssätt som kommer hjälpa både människor och organisationer i framtida omställningar. Det som inspirerade mig mest var hur man kunde få både människor och organisationer att bli mer kreativa och tänka i nya banor så att de problem man möter kan hanteras på ett nytt sätt.

- Att jag är en ganska så nyfiken person gör det blir väldigt roligt att arbeta utforskande. Det är också en tacksam roll då det faktiskt förväntas att jag ska tänka annorlunda och bidra med nya perspektiv.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En enorm uthållighet krävs för att skapa innovation

Robin försöker se utmaningar som potentiella möjligheter, men en generell utmaning är att hålla i och hålla ut när det kommer till att skapa innovationer.

- Att gå från tanke till att ett nytt värde skapats handlar ju inte bara om att vara kreativ och kläcka nya idéer, utan det består även utav mycket undersökningsarbete. Många gånger behöver man skruva om hur man tänkt från början och det kräver enormt mycket uthållighet och vilja.

Det kan även vara utmanande att arbeta i en stor och komplex organisation, dels blir det svårt att nå ut till alla som man vill nå, men det också en komplexitet i att harmonisera innovation med befintliga strategier och policys. Exempelvis har Arbetsförmedlingen arbetat med design och ett agilt angreppssätt i många år och innovation blir snarare en del i allt annat än ett enskilt område.

- Det gäller att hitta en balans på en egen uppfinningsrikedom och att skapa strukturer för andra att vara innovativa. Att jag själv är en idéspruta skapar inte stora effekter i organisationen, det handlar snarare om att skapa förutsättningar för andras idéer så att de systematiskt växer fram till nya värden.

Det bästa med yrket är dels att få vara med och skapa förutsättningar för innovation och kreativitet på arbetsplatsen, förklarar Robin och ler.

- Arbetsförmedlingen är inspirerande plats att vara på. Vi är inne i en transformationsresa och kulturellt finns det en stark vilja till att skapa förutsättningar för innovation. Det är kul att se hur mognadsgraden för innovation ökar hos medarbetare i organisationen. När vi kan prata om och anamma innovativa förhållningssätt som om det vore en självklarhet!

En annan del av yrket som jag gillar är att jag får träffa och samarbeta med så många olika individer inom våra verksamhetsområden och externa organisationer. Genom att ständigt hitta skärningspunkter mellan olika perspektiv så lär man sig nya saker hela tiden.

Strukturerad innovationsledning kvalitetssäkrar framtiden

Att man tagit fram en ISO-standard för innovationsledning tycker jag är helt rätt väg att gå, menar Robin: det ger bra förutsättningar för organisationer att systematiskt arbeta med innovation och förhoppningsvis kan det leda till fler samarbeten mellan olika organisationer och även akademin. Robin hade arbetat som innovationsledare innan han certifierade sig.

- Jag valde att certifiera mig främst för att uppdatera mina kunskaper (var 6 år sedan jag avslutade mina studier), men även för att jag tycker det är både är bra och viktigt att det finns en standard för innovation, som jag vill vara en del utav i mitt arbete. Hittills har den gett mig bra stöd och riktlinjer i hur och vad som är viktigt att ta hänsyn till i mitt innovationsarbete.

Robin tror det är viktigt för alla som arbetar med innovation att ha forum att kunna diskutera saker inom, framför allt med personer utanför den egna organisationen då det alltid är bra att få nya perspektiv på det man tänker och gör.

- Jag tycker det är viktigt att rollen som innovationsledare finns hos organisationer. Förändringstakten kommer i framtiden aldrig gå så långsamt som idag och genom att ha roller som på ett strukturerat sätt skapar förutsättningar för förnyelse och förbättring kan både överlevnad och expansion säkerställas. Att ha en eller flera innovationsledare i sin organisation blir lite som att kvalitetssäkra framtiden.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill