För vem finns vi till och varför?

En organisation per se har inget egenvärde. Den finns vare sig till för chefen eller medarbetaren. Existensberättigandet ligger i det värde som skapas för dem vi är till för.

Kommunicera | Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2022

Vi tillsammans utvecklar vår samlade förmåga att skapa värde.

Vi tillsammans utvecklar vår samlade förmåga att skapa värde.

Ett lag, en boll och olika roller. Är vi en grupp individer på en plan där vi alla har var sin boll och springer lite kors och tvärs åt olika håll? Eller är vi ett lag på en uttalad spelplan med en gemensam boll? Springer alla efter bollen eller har vi olika roller? Och vad är poängen med att vara på plan? Varför gör vi det vi gör?

En organisation kan ha både vision, mission, syfte, mål, värdegrund och därtill diverse olika styrdokument, strategier, filosofier, riktlinjer, policys och planer. Begreppen är många och ibland undrar jag om vi vet vad vi menar med alla dessa ord, och hur de hänger ihop. Även om vi tror oss veta, är det samma vetskap som kollegan, chefen och medarbetare har. Pratar vi ens om begreppens innebörd. Eller tar vi för givet att vi vet vad vi menar och att vi menar samma sak.

Finns det en tendens att vi ibland komplicerar tillvaron genom alla olika koncept. Finns det en benägenhet att vi lägger till nya koncept utan att rensa ut eller koppla till gamla. Finns det en risk att vi i begreppsfloran glömmer bort det viktigaste – för vem och varför vi finns till.

Organisationens syfte

För vem finns vi till och varför? Är inte detta den fundamentala fråga vi behöver svara på för att klargöra organisationens existensberättigande; dess syfte. Att vi finns till för att skapa ett mervärde för någon.

Kan det vara så att vi ibland glömmer bort att organisationen faktiskt finns till för att skapa ett värde för någon och att det är det eftersträvade värdet som sätter ramar och riktning för det som ska göras. Att allt vi gör ska bidra till vårt gemensamma syfte.

Kanske borde vi prata lite oftare om detta på både organisatorisk, grupp och individnivå.

 • Vem finns organisationen till för och varför?
 • Vem finns avdelningen, enheten och ledningsgruppen till för och varför?
 • Vem finns jag, i min roll, till för och varför?

Löpande verksamhet versus utveckling

Räcker det då med att vi vet vad som ska göras och så rullar verksamheten på. Är det inte så att vi parallellt med det löpande arbetet behöver utveckla både vad vi gör och hur vi gör det. Är inte det en förutsättning för att bli hållbar både som organisation och individer. Om vi inte utvecklas torde vi gå mot vår egen avveckling.

Men har vi inte en tendens att bli så upptagna av vardagens görande, problem som ska lösas och små bränder som ska släckas, att vi inte tar oss tid till att reflektera kring och arbeta med utveckling.

Lika viktigt som att vi presterar och levererar i linje med organisationens syfte, lika viktigt torde det vara att utveckla vår förmåga att göra detsamma. Med andra ord, utveckla organisationens förmåga att skapa värde för dem vi är till för.

Behöver inte alla vara med och bidra till den utvecklingen. Och behöver vi då inte ha en gemensam bild av vart vi ska och hur vi vill utveckla vår förmåga att skapa värde. Är den bilden tydlig? Vet vi vilken förflyttning vi ska åstadkomma för att utveckla organisationens förmåga att skapa värde för dem vi är till för?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Några frågor för reflektion

Oavsett vilka begrepp och koncept vi använder i organisationen så synes det finnas några grundläggande frågeord som kan vara bra att reflektera kring:

 • Vem – För vem finns vi till?
 • Varför – Vilket värde ska vi skapa för dem vi är till för?
 • Vad – Vad ska vi göra för att skapa det värdet?
 • Hur – Hur ska vi utveckla vår förmåga att göra det vi gör?

Vem handlar om målgruppen/kunden. Varför handlar om organisationens syfte. Vad handlar om uppdraget; det vi gör i linje med vårt syfte. Hur handlar om effektivisering, innovation och lärande för att skapa mer värde för dem vi är till för.

I svaren står vi inte starka som individer. I svaren står vi starka tillsammans. Och är det inte självaste tanken med att vara en organisation. Att förena olika individer med olika förmågor, erfarenheter och roller. Och att det är vi tillsammans som skapar värdet för dem vi är till för. Att vi tillsammans utvecklar vår samlade förmåga att skapa det värdet.

Vi som allierade, enade, sida vid sida.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledning
 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill