Med passion för att lösa samhällets utmaningar

Caroline Andersson, Årets VD 2021 i kategorin Små företag, deltar i frukostseminarium den 25 oktober.

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | SEP 2022

Caroline Andersson, Årets VD 2021 i kategorin Små företag

Caroline Andersson, Årets VD 2021 i kategorin Små företag

De senaste årens svåra samhällsutmaningar har visat att det finns stora förväntningar på den offentliga sektorn och dess förmåga att lösa komplexa problem. När Caroline Andersson startade företaget Governo AB var det just detta hon hade i åtanke. Governo är ett managementkonsultbolag som riktar sig helt och hållet till offentlig sektor. Drivkraften är ett stort samhällsengagemang och en tro på att den offentliga sektorn kan och bör spela en positiv och avgörande roll i samhällsutvecklingen. 2021 utsågs Caroline Andersson till Årets VD i kategorin Små företag, och på frukostseminariet den 25 oktober kommer hon att berätta mer om sitt ledarskap och Governos arbete.

När Caroline Andersson startade företaget för 13 år sedan hade hon redan idén klar för sig: Governo AB skulle bli ett managementkonsultbolag med inriktning mot samhällets svåraste utmaningar.. I sina tidigare arbeten hade hon tydligt sett att efterfrågan finns – men att befintliga konsultbolag saknade den kunskap och kompetens som krävs.

– Jag har jobbat i olika roller, först i Regeringskansliet och sedan andra globala konsultbolag. Jag såg då att det finns mycket att göra i offentlig sektor, men att man behöver kunna väldigt mycket om förutsättningarna för att kunna göra det. När jag var på det stora konsultbolaget så såg jag att de inte riktigt hade förmågan att hjälpa offentlig sektor på rätt sätt. Man behöver ha breda kunskaper inom management men också ett statsvetenskapligt synsätt. Därför insåg jag att det fanns utrymme för ett bolag med den inriktningen som helt enkelt ville bli bäst på offentlig sektor, säger Caroline Andersson.

Det var inte bara en bra affärsidé, utan också en inriktning som passade ihop med hennes värderingar och engagemang.

– Att jag startade det här bolaget bottnar ju i att jag är en samhällsintresserad person. Politik, samhälle och juridik har alltid intresserat mig. Mitt engagemang går ut på att jag vill driva Governo, men ytterst handlar det om att göra samhället bättre. Jag har alltid haft en positiv tro på offentlig sektor. Det finns ju ibland en negativ bild av samhällssektorn, men jag brukar argumentera för att den kan spela en väldigt positiv roll. Den är full av eldsjälar som har en ständig press på sig att lösa komplexa problem, säger Governos VD.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Måste förstå spelreglerna

Att jobba mot offentlig sektor ställer höga krav på både ledarskapet och medarbetarna, säger hon. Dels måste man naturligtvis ha rätt kompetens, men man måste också ha en god kunskap om och förståelse för hur sektorn styrs, fungerar och vad som krävs för att påverka den åt rätt håll. Som managementkonsultbolag jobbar Governo väldigt brett mot offentliga verksamheter och andra samhällsaktörer och hjälper dem med strategi, organisationoch styrning, förändrings- och projektledning samt spetsiga analyser och utredningar – utöver digitalisering, innovation, IoT och AI.

– Man jobbar ju i en väldigt bred kontext, det kan handla om alltifrån sjukvårdsköer och energikris tillutmaningar i utsatta områden. Då behövs det förstås många olika kompetenser. Men man måste också förstå spelreglerna i samhällssektorn, och känna till vilka olika verktyg som finns och som man kan använda sig av i just den sektorn – till exempel lagstiftning, finansiering, ledarskap och så vidare. Det kan vara tungt att leda i offentlig sektor och hantera alla dessa utmaningar, och det är därför vi behövs, säger Caroline Andersson.

Hon tror att staten allt oftare kommer att behöva ta hjälp av extern kompetens i takt med att utmaningarna i en globaliserad och dynamisk värld blir alltmer komplexa. Därför ligger Governo väldigt rätt i tiden, även om Caroline Andersson understryker vikten av att också ligga i framkant. Det behövs förändringskraft för att samhällssektorn ska klara av utmaningarna även i framtiden.

– Jag hoppas att de senaste årens olika kriser har kastat ljus på det faktum att man måste våga tänka nytt i termer av reformer och systemskiften. Vi har sett vilka svårigheter sjukvården hade under pandemin, till exempel, och det blev uppenbart att det krävs mer samverkan för att vården och omsorgen ska fungera. Det finns stora förändringsbehov i den offentliga sektorn, och vi har rätt profil för att kunna bidra till det arbetet, säger Caroline Andersson.

Våga hoppa i det kalla vattnet

Samhällspassionen är som synes en väldigt stark drivkraft för Governos VD. Men hur är hon som ledare? Det krävs gedigna ledaregenskaper för att lyckas bygga upp ett så starkt bolag som Governo, och det är inte för inte som Caroline Andersson år 2021 utsågs till Årets VD i kategorin Små företag.

– Det är lite roligt, för det var nog just i samband med Årets VD som jag började tänka mer på mitt ledarskap. Tidigare har jag inte funderat så mycket på det, utan jag hade liksom bara prövat mig fram och anpassat mitt ledarskap under årens lopp, utifrån vad jag tycker fungerar och vad jag sett hos andra ledare. Men mina kollegor säger att jag är en tillgänglig ledare, och att jag visar en stark tro på vad mina medarbetare klarar av. För mig är det viktigt att man vågar hoppa i det kalla vattnet, vågar släppa taget och utmana sig själv. En VD:s roll är att leda skaran framåt, men också att fungera som en stödfunktion. Som VD ska man på sätt och vis vara båda högst och lägst i organisationen, säger Caroline Andersson.

Utmärkelsen som Årets VD var en viktig bekräftelse på att hon har landat helt rätt i sitt ledarskap, trots att hon inte alltid själv har varit medveten om sina ledaregenskaper.

– För mig har det betytt jättemycket, jag var glad bara över att bli nominerad. När jag sedan vann utmärkelsen var det förstås ännu roligare, både för mig och för bolaget – vi jobbar alltid i team, och alla har firat tillsammans. Utmärkelsen har också inneburit att fler människor har sökt sig till Governo, inte bara just då i samband med att jag fick utmärkelsen, utan även långsiktigt, berättar hon.

På Årets VD:s frukostseminarium den 25 oktober kommer Governos VD att berätta mer om sin syn på ledarskap och sina erfarenheter av att jobba mot offentlig sektor. Men redan nu vill hon dela med sig av några goda råd till andra som vill lyckas med sitt ledarskap:

– Det viktiga är att hela tiden utvecklas. Man måste hela tiden söka ny kunskap och våga ompröva sitt synsätt. Det är också viktigt att ha ett ”varför”. Att vara ledare är inte bara ett jobb, man behöver också ha ett överordnat syfte – särskilt i tuffa tider. Och sist men inte minst så ska man göra saker som man tycker är kul. Att ha kul tillsammans är kanske i slutändan avgörande för om man ska lyckas med någonting, säger Caroline Andersson.

Här kan du anmäla dig till frukostseminariet med Caroline Andersson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill