”Jag tror inte på endimensionellt ledarskap”

Erik Ringertz, talare på Årets VD: ”Ett modernt ledarskap tar hänsyn till personlighet”

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2015

Erik Ringertz, talare på Årets VD

Erik Ringertz, talare på Årets VD

Erik Ringertz är medgrundare och VD för IT-konsultbolaget Netlight och utsågs till Årets Chef 2014. Han är känd för sin moderna ledarstil, sin tro på mångfald och sitt okonventionella sätt att se på ledarskap och organisation. Som talare på Årets VD 2015 kommer han att prata om ett ämne som ligger honom varmt om hjärtat – ”självorganiserande organisationer”.

Du är talare på Årets VD 2015 och ska, såvitt jag förstår, tala om självorganiserande organisationer. Vad innebär det och varför är det viktigt?

– Det innebär en naturligare form av organisation och ledarskap, skilt från de maskinella föreställningar om organisation som dominerar idag. Jag tror att det är viktigt av många anledningar, det är effektivare än traditionell företagsledning och uppnår större affärsnytta, det är ett mer långsiktigt sätt där förändring är en naturlig del istället för något främmande, det tar tillvara på individer och kollektivet på samma gång vilket innebär en högre grad av självförverkligande – och sist men inte minst tar det kol på den schizofrena uppdelningen mellan jobb och privatliv som vi mår illa av idag.

Du utsågs själv till Årets Chef 2014. Vad är utmärkande för ett modernt ledarskap, enligt dig?

– Ett modernt ledarskap, enligt mig, tar hänsyn till personlighet och bygger på förebildsprinciper.

Hur tror du att ledarrollen kommer att utvecklas i framtiden?

– Jag tror att vi kommer att bli bättre på att identifiera ledare naturligt, istället för att "tilldela ledarskapsansvar”.

Jag har läst intervjuer med dig och sett att du gärna refererar till kulturella begrepp och företeelser när du pratar om ledarskap och organisation. Tror du att fler ledare skulle behöva en humanistisk allmänbildning?

– Det vet jag inte. Men jag tror inte på endimensionellt ledarskap. Utan ett brett intresse och perspektiv tror jag en är en sämre ledare. Och jag tycker att ledarskap mår bra av andra referenser än trötta sportreferenser – det får bli mitt bidrag till eftervärlden…

Till sist, vad har du för förväntningar inför Årets VD 2015?

– Att vi får se ett VD-ideal som sträcker sig långt utanför aktiebolagslagens gränser, samt aktieägare och deras styrelse som accepterar en sådan VD.

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill