Konsten att skapa ett starkt förändringshus

Förändringsledningens mysterium - del 3.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2021

Konsten att skapa ett starkt förändringshus som kan stå emot både blåst och regn.

Konsten att skapa ett starkt förändringshus som kan stå emot både blåst och regn.

För att lyckas med våra förändringsresor behöver vi hålla fokus på sammanhanget, människors reaktioner i förändring, skapa en viljestyrd handlingskraft och säkra, förmåga, vilja och villighet i oss själva och våra verksamheter. I förra artikeln pratade vi om vilka fyra nycklar vi behöver ha koll på för att fortsätta skapa framgångsrik förändring.

I denna artikel ska vi samtala kring hur du skapar ett förändringsfrämjande sammanhang. Eller närmare bestämt om ”Konsten att skapa ett starkt förändringshus som kan stå emot både blåst och regn.”

Jag vill att du sluter dina ögon.

Tänk på ett sammanhang du varit i, där du kände dig fri att förändras.

Tänk nu på ett sammanhang du varit i, där du upplevde motsatsen.

Öppna dina ögon igen.

Visst är sammanhanget helt avgörande?

I denna artikel ska vi samtala kring hur du skapar ett förändringsfrämjande sammanhang. Eller närmare bestämt om ”Konsten att skapa ett starkt förändringshus som kan stå emot både blåst och regn.”

För att förstå hur vi skapar ett sådant hus behöver vi först prata om vad det är som gör att människor kan ta sig framåt, även i sammanhang som präglas av osäkerheter.

Kring just detta forskade Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog och grundare till en av världens mest spridda teorier om mänskligt välbefinnande, KASAM teorin. KASAM betyder just Känsla av Sammanhang.

Hur vi bygger en Känsla av Sammanhang.

En Känsla av Sammanhang består av tre delar. Dessa är Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet.
Om jag känner en stark meningsfullhet, ser jag att det finns en övergripande mening med det som händer mig. Denna känsla kommer inte från min hjärna, utan den börjar i hjärtat. Om denna känsla av mening inte finns hos mig, tappar jag fort engagemanget, även om begriplighet och hanterbarhet finns på plats.

När saker bli begripliga för mig börjar jag kunna urskilja ett mönster och ett ramverk i all osäkerhet. Jag ser att det trots allt kan finnas någon form av gripbar ordning, även när det skakar runtomkring mig.

Hanterbarhet innebär att jag upplever att jag själv, eller i samarbete med andra, har den kapacitet och de verktyg som behövs för att klara ut min situation.

Ett högt KASAM ger oss förutsättningar att öka vår hanterbarhet av förändring. Ett lågt KASAM skapar i stället en rädsla för förändring och en inlåsningseffekt.

Så hur går vi till väga för att skapa ett högt KASAM i våra förändringsresor? För att svara på det behöver vi återvända till hur vi bygger ett förändringshus.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vi börjar med en stabil grund.

Allt husbygge börjar med en grund. Och i vårt förändringshus består den grunden av en kultur präglad av Meningsfullhet, Begriplighet, Hanterbarhet, Tillit och Psykologisk Trygghet.

Vi bygger denna kultur genom att lägga ramarna och skapa relationer. Ramarna sätter vi genom att formulera visioner som ger mening och strategier som skapar tydlighet. Dessa gör att vi alla kan ta ett gemensamt ansvar för helheten. Vi skapar också plattformar för lärande, där både misstag och goda exempel kan vara utgångspunkter för en lärande dialog. Relationerna skapar vi sedan genom att vara närvarande i vår verksamhets vardag och genom att värna om tid och handlingsutrymme för de som befinner sig här.

Sen fortsätter vi med att bygga väggarna.

Väggarna i vårt förändringshus ska svara på frågorna: VARFÖR händer förändringen och VAD är det som ska hända?
När vi gör detta har vi en hel del att lära av de strategier som klättrare använder när de planerar en led. Det betyder att vi:

 • Sätter ut en fixpunkt dit vi vill nå. (Vision)
 • Planera vår klätterled innan vi ger oss upp på berget. (långsiktig strategi)
 • Är beredda på att det inte kommer att se likadant ut när vi väl kommer upp längst väggen. En farbar led kan visa sig inte vara det. En spricka som vi inte såg tidigare kan hjälpa oss att få nytt grepp.
 • Med detta i tanken, endast planerar för tre steg framåt i taget. En klättrare tänker: hand, hand och fot. (kortsiktig strategi)
 • Repeterar.

Och vi avslutar med att bygga taket.

Taket i vårt förändringshus består av alla aktiviteter vi behöver göra för att nå fram. När vi bygger taket är det oerhört viktigt att vi kommer ihåg att husbygge alltid AVSLUTAS med detta moment. I förändringsresor BÖRJAR vi nämligen i stället ofta här. Men om vi inte byggt en stabil grund, och har tydliga väggar först, kommer vårt hus att rasa.

För att identifiera vilka aktiviteter som kommer att ge effekt, behöver vi aktivt LYSSNA på vår verksamhet och lämna över HUR:et till de som mest berörs av förändringen. För helt ärligt. De som sitter närmast vardagen, är de som är mest kunniga i hur saker ska lösas.

Låt oss summera vad vi just pratat om och vad vi ska prata härnäst.

I korthet består alltså ett förändringshus som kan stå emot både blåst och regn, av en grund av Meningsfullhet, Begriplighet, Hanterbarhet och Psykologisk trygghet. Det har väggar som visar på VARFÖR förändringen ska ske, och VAD som ska hända. Och det har avslutningsvis ett tak, som består av de identifierade aktiviteter som behövs för att vi ska nå fram, där de som har bäst förutsättningar att hitta en god väg framåt, äger HUR:et.

Ett förändringshus som detta, byggs och hålls levande av människor. Utan människor, inget hus. Därför ska vi i nästa artikel titta närmare på vad som händer med människor i förändring och vad vi som förändringsledare kan göra för att underlätta den resan. Då ska vi ta oss igenom ”Förändringens nio dörrar.”

Välkommen tillbaka!

Camilla Persson

Camilla Persson

Vår expert inom förändringsledning

 • Följ skribent

Camilla Persson är VD och Grundare av Holistic Development. Camilla har 20 års erfarenhet av att arbeta med förändringsresor i ideell, privat, statlig och offentlig sektor. De senaste åren har hon arbetat med "Framtidens Organisation" dvs. utveckling av ledarskap, medarbetarskap, arbetssätt, teknik och fysisk arbetsmiljö, samtidigt. 

Hon arbetar idag som Transformativ Förändringsledare och Kunskapsspridare kring förmågan att Förstå, Leva och Leda förändring. Hon är också Författare till boken "Fyra nycklar för framgångsrik förändring".Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Camilla Persson

Camilla Persson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill