Pandemin ställer stora krav på ledarskapet

Julia Norinder, författare till den uppmärksammade boken Värderingsbaserat ledarskap: Att skapa mening och känsla av sammanhang under pandemin.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2021

Under pandemin har VUCA-världen blivit mer påtaglig, något som ställer stora krav på ledarskapet.

Under pandemin har VUCA-världen blivit mer påtaglig, något som ställer stora krav på ledarskapet.

”Vi behöver investera mer tid för att stärka våra relationer och medvetet skapa mening och känsla av sammanhang”, säger Julia Norinder. Osäkerhet, kris och distansarbete gör det svårare för oss att hitta motivation, mening och gemenskap. Innovationskraft och möjligheterna för verksamheter att lyckas långsiktigt står på spel. Men faktum är att forskning kring trauma kan ge oss hjälp att förstå hur vi behöver agera för att gå stärkta ur pandemin.

Vi har pratat länge om att vi lever i en ”VUCA-värld”, det vill säga en värld som präglas av instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Under pandemin har detta blivit väldigt påtagligt och det ställer stora krav på ledarskapet. 

Det är oklart hur länge smittspridning och restriktioner i samhället kommer att pågå och hur djupa konsekvenserna för företaget eller organisationen kommer att bli. Pandemin accelererar digitaliseringen och blir en distruptiv kraft i många branscher som ökar trycket på omställning och förändring.

Många medarbetare upplever dessutom en oro för vad som kommer att hända med deras jobb, med företaget och det omgivande samhället. Många bär på en oro för sin egen eller närståendes hälsa och många har redan drabbats av sorg på grund av en närstående som blivit allvarligt sjuk eller gått bort. Distansarbete och restriktioner i samhället leder också till ökad ensamhet och risk för ökad psykisk ohälsa. 

Som chefer och ledare behöver vi anpassa oss till pandemin samtidigt som vi fortsätter att utveckla affär och verksamhet långsiktigt. Vi behöver försöka förstå de långsiktiga konsekvenserna för vår bransch och ta del av de möjligheter som öppnas upp, samtidigt som vi hanterar alla svårigheter här och nu. För att lyckas behöver vi skapa en trygghet, framtidstro och innovationskraft mitt i all osäkerhet och oro, och i många fall behöver vi göra det i team som arbetar huvudsakligen på distans.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Distansarbetet gör det svårare att uppleva mening och gemenskap

Distansarbetet gör det svårare att stötta varandra i vardagen och att uppleva den mening och känsla av sammanhang som är avgörande för att kunna hantera osäkerheten och oron. När vi arbetar på distans tappar vi mycket av den informella sociala interaktionen. Denna interaktion är viktig för att se varandra och kunna möta varandra med empati och medkänsla. Den är också viktig för att skapa känsla av mening och sammanhang. När den inte kommer naturligt vid kaffeautomaten, i fikarummet eller i samband med att vi slår oss ner vid ett mötesbord så behöver vi istället planera för den här sortens interaktion. Vi behöver investera mer planerad tid för att stärka våra relationer och medvetet skapa mening och känsla av sammanhang. 

Pandemin är också en möjlighet till utveckling

Den amerikanske psykologen Jamil Zaki skriver i Harvard Business Review att forskningen kring trauma kan ge oss värdefulla insikter i den här situationen. Han menar att forskningen visar på att vi faktiskt har en möjlighet att växa genom krisen. Forskning pekar på att trauman skapar en möjlighet för mänskligt växande genom att vi efter ett trauma kan bli klarare över vad som är viktigt på riktigt och därigenom hitta fram till mer mening i livet. Jamil Zaki menar att vi i företag och organisationer kan sträva efter att bygga tillbaka bättre genom att jobba aktivt med att tydliggöra och bekräfta våra värderingar och att medvetet stärka gemenskapen under pandemin. En enkel värderingsövning kan exempelvis hjälpa till att stärka teamets välmående och motivation, och återskapa en känsla av ett gemensamt syfte.

Ett högre syfte skapar en känsla av mening

I antologin Purpose and Meaning in the workplace konstaterar redaktörerna, alla framstående forskare inom arbetspsykologi, att en stark känsla för syftet med arbetet skapar mening, som i sin tur är avgörande för individens välmående (1). Syftet upplevs särskilt meningsfullt om det tydliggör företagets ambition att bidra till någonting gott i det omgivande samhället. Att tydliggöra företagets högre syfte är därför ett utmärkt sätt att stärka upplevelsen av mening och sammanhang under pandemin. Trots att många företag anser att det är viktigt att ha ett högre syfte är det fortfarande många som inte formulerat ett sådant (2). Pandemin skapar ett tillfälle att formulera eller tydliggöra syftet och koppla ihop företagets verksamhet med vår tids större utmaningar. Genom att göra det blir det enklare för medarbetarna att uppleva mening och känna hopp och framtidstro också i en svår tid. 

Ett sätt att tydliggöra det högre syftet är att visa hur den egna affären bidrar till att hantera av tids stora utmaningar och hur den bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Många svenska framgångsrika företag gör också just det här. Spotify och Ikea är två exempel på företag som kommunicerar att de accelererar sin egen omställning till en mer hållbar affär under pandemin. Rätt genomfört är detta både ett sätt att stärka affären och att skapa en större känsla av mening för medarbetarna.  

Julia Norinder

Julia Norinder (Foto: Carola Björk)

Att prata om värderingar skapar närhet genom skärmen

Pandemin är ett utmärkt tillfälle att fördjupa medvetenheten om de egna värderingarna. Krisen ställer saker och ting på sin spets och gör det enklare för oss att se vad som är viktigt på riktigt. Genom att ta oss tid att reflektera över våra erfarenheter den här tiden på ett strukturerat sätt kan vi lära oss mycket. Vi kan kalibrera vårt eget personliga syfte genom att fråga oss varför vi gör det vi gör och vad det är vi vill bidra till i ett större perspektiv. Vi kan också reflektera över hur vi kan skapa större utrymme för att leva våra värderingar och uppleva mening i vardagen. Det ger välbehövlig mening och energi i en svår tid.

Att arbeta med personliga värderingar i ett team är ett konkret sätt att skapa närhet och gemenskap. Genom att prata om våra personliga värderingar pratar vi om vad som är viktigt på riktigt för oss. Vi pratar om våra behov och vi kan få syn på varandra på ett djupare plan. Det gör det enklare att som ledare att möta sina medarbetare med empati och erbjuda det känslomässiga stöd de behöver i krisen. Dessutom skapar man som ledare förutsättningar för att medarbetarna ska se och stötta varandra på ett bättre sätt. 

Genom att arbeta med gemensamma värderingar kan vi bli mer konkreta i hur vi vill förhålla oss till varandra i teamet. Vi kan prata om våra behov och förväntningar på varandra och lägga grunden för ett riktigt bra arbetsklimat trots osäkerhet och distansarbete. Det påverkar både produktivitet och välmående positivt. Självklart är det också viktigare än någonsin att visa i handling att de gemensamma värderingarna betyder något. Att som ledare visa vägen och verkligen låta värderingarna guida genom krisen stärker förtroende och tillit.  

Att som ledare avsätta tid för enkla övningar om personliga och gemensamma värderingar via teams eller zoom är relativt enkelt och ett bra sätt att delvis kunna kompensera för bortfallet av den naturliga interaktion vi får när vi arbetar tillsammans på ett gemensamt kontor. Det är också grunden för att stärka tillit och förtroende och att uppleva mer mening och välmående i vardagen också efter pandemin. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Julia Norinder har arbetat med ledarskap och komplex förändring i olika roller de senaste 20 åren. Hon är en uppskattad föreläsare och rådgivare och har bland annat varit verksam som management- och organisationskonsult, VD och HR- och kommunikationschef.

Julia Norinder är författare till den uppmärksammade boken Värderingsbaserat Ledarskap, mening, tillit och transformation.

Värderingsbaserat ledarskap

Fotnoter

1. American Psychological Association (2013). Purpose and meaning in the workplace. Washington, D.C.: American Psychological Association.

2. Harvard Business Review Analytical Services (2015). The business case for purpose. Hämtad här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill