Förändringsledningens mysterium

Vad är egentligen grunden för att skapa framgångsrik förändringsledning?

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2021

Förändring börjar utifrån och in, för att sedan gå inifrån och ut.

Förändring börjar utifrån och in, för att sedan gå inifrån och ut.

Förändring handlar i grunden om att vi vill åstadkomma något annorlunda, med avsikten att det ska bli bättre än vad det var innan vi gjorde förändringen. Vi vill skapa en förändring som är varaktig och där vi inte faller tillbaka i gamla mönster så fort vi släpper på uppmärksamheten. Men trots det, är det inte alldeles ovanligt att våra förändringsambitioner kommer till korta och våra förändringsresor rinner ut i sanden. Trots våra höga ambitioner…

Varför det blir så, och vad vi kan göra för att undvika att detta händer, kommer vi att utforska på Motivation.se i en serie artiklar framöver tillsammans med Camilla Persson, vår expert inom förändringsledning.

”Kommer ni ihåg det där förändringsprojektet vi gjorde för fem år sedan?  Vad hände egentligen med det?” Du har säkert vid någon tidpunkt i din karriär hört någon variant av denna fras yttras vid lunchbordet, på någon organisation där du arbetat. Och om du är som jag, vill du säkert att det var den sista gången som du hörde en sådan mening.

All förändring börjar med två viktiga grundprinciper

För att vi ska lyckas med våra förändringsambitioner, behöver vi ha koll på två viktiga grundprinciper och fyra nycklar för framgångsrik förändring. I den här artikeln som är den första av två, kommer vi att gå igenom de två grundprinciperna som vi genom forskning och vardag, vet är de grundläggande framgångsfaktorerna för förändring. I nästa artikel kommer vi tillsammans gå lite djupare. Då kommer vi att prata om fyra nycklar som vi behöver vara uppmärksamma på för att kunna skapa framgångsrik förändring. Om vi sätter denna grund, så ökar vi våra chanser att lyckas, och minskar också risken att få höra frasen: ”Kommer ni ihåg det där förändringsprojektet?”  I korthet kan man summera de två grundprinciperna så här:

 • Förändring börjar utifrån och in, för att sedan gå inifrån och ut.
 • Förändring handlar om att integrera Människa och Plan.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Börja utifrån och in, för att sedan gå inifrån och ut

Vad menar jag med det? Att börja utifrån och in betyder att vi startar vår förändring genom att förstå vår OMVÄRLD och vilken roll vi spelar i den. För att kunna skapa oss en bild av detta, behöver vi besvara frågor som:

 • Vad har vår organisation för existensberättigande?
 • Vad är det för problem vi löser, utveckling vi vill bidra med, eller innovationer vi vill lyfta fram?
 • Vilka behov har de som köper våra varor eller tjänster?

När vi har gjort detta arbete, har vi en tydlig målbild och riktning vart vi vill gå med vår förändring. Denna målbild behöver också vara förankrad både i vår Hjärna och vårt Hjärta. Det vill säga, en logisk förståelse för den, känna ett engagemang och motivation i att ge oss ut på resan.

När vi har kommit så här långt är det dags att koppla på Handen, vårt görande.
Då vänder vi fokus från utifrån och in till inifrån och ut och har ett ärligt samtal kring:

 • Hur ser vår vision ut för att möta denna målbild och vår omvärlds behov?
 • Har vi rätt mix av strategi, mål, handlingsplaner, arbetssätt och aktiviteter för att uppnå detta?
 • Har vi basen på plats i form av värdegrund, kultur, ledarskap och medarbetarskap?
 • Skapar allt detta rätt grogrund och verksamhetsförutsättningar för den förändring vi vill se?

Om vi synkar vår omvärld och invärld på detta sätt, minskar vi risken att vår förändring rinner ut i sanden och bli det där förändringsprojektet som ingen kommer ihåg.

Integrera Människa och Plan

Nu är det dags för oss att vända vår uppmärksamhet mot den andra grundprincipen. Om vi ska lyckas med vår förändring måste vi också arbeta både med Människa och Plan i våra förändringsprocesser. Alltid med människan i fokus. För utan människors vilja och engagemang finns det inga planer i världen som kan lyckas. Om vi tittar på hur förändringsledning bedrivs i praktiken fokuserar man alltför ofta ensidigt på planeringsaspekten av en förändring och menar att detta åstadkommer framgång. Men man glömmer bort människan.

Planering handlar om att tydliggöra vägen, att sätta mål, strategi och handlingsplan, utse ansvariga och arbeta med nyckeltal och uppföljning. Att utgå från människan handlar om att fokusera på positiva förändringar i förhållningssätt och beteenden, genom att förstå vad det är som gör att människor vill förändras. Det handlar också om att skapa en stödjande miljö för att detta ska hända.

Det är kombinationen av dessa två som skapar framgångsrik förändring. Förändring handlar alltså om både Människa och Plan. Inte ensidigt det ena eller det andra.

När vi har dessa två grundprinciper på plats. Vad gör vi då? I nästkommande artikel kommer vi att dyka ner i de fyra nycklarna som vi behöver ha koll på för att fortsätta skapa framgångsrik förändring.

Välkommen tillbaka!

Camilla Persson

Camilla Persson

Vår expert inom förändringsledning

 • Följ skribent

Camilla Persson är VD och Grundare av Holistic Development. Camilla har 20 års erfarenhet av att arbeta med förändringsresor i ideell, privat, statlig och offentlig sektor. De senaste åren har hon arbetat med "Framtidens Organisation" dvs. utveckling av ledarskap, medarbetarskap, arbetssätt, teknik och fysisk arbetsmiljö, samtidigt. 

Hon arbetar idag som Transformativ Förändringsledare och Kunskapsspridare kring förmågan att Förstå, Leva och Leda förändring. Hon är också Författare till boken "Fyra nycklar för framgångsrik förändring".Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Camilla Persson

Camilla Persson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill