Kunskaper om hjärnan ger nya insikter

Många fördelar med att lära sig hur hjärnan fungerar, säger forskaren och författaren David Rock.

Kommunicera | Ledarskap | HR | ARTIKEL | SEP 2015

HJärnan

HJärnan

Kunskaper om hjärnan kan revolutionera vårt sätt att förhålla oss till oss själva och varandra. Neurovetenskapen erbjuder en rad överraskande insikter, bland annat om hur viktigt det är att inte undertrycka sina känslor samt hur avgörande den sociala världen är för våra liv, berättar författaren och forskaren David Rock i sitt TED-talk.

Vad finns det för fördelar med att lära sig hur den mänskliga hjärnan fungerar? En hel del, menar forskaren och författaren David Rock. Neurovetenskapen erbjuder en rad överraskande insikter som – om vi sprider kunskapen – kan revolutionera vårt sätt att se på oss själva och varandra.

I ett TED-talk från 2013 berättar David Rock – som bland annat har skrivit boken Hjärnan på jobbet – om några av de överraskande upptäckter som forskare har gjort när de har studerat hjärnan.

Begränsad uppmärksamhet

För det första, säger Rock, är det slående hur begränsad vår uppmärksamhet är. Människan har bara förmåga till en liten mängd kvalitativt tänkande varje dag. Det är därför väldigt viktigt att vi väljer medvetet vad vi ska fästa vår uppmärksamhet på. Om man lägger fokus på fel saker så kan man inte räkna med att man därefter kommer att orka fokusera på rätt saker. Du har bara en viss mängd uppmärksamhet per dag, det är biologiskt – och därför gäller det att rikta energin rätt från början.

Farligt att undertrycka känslor

En annan sak som blir tydlig när man studerar hjärnan är att vi människor har helt fel uppfattning om hur man ska hantera känslor. Studier har visat att de flesta människor tror att negativa känslor förvärras om man pratar om dem, och att det därför är bättre att undertrycka känslorna.

I själva verket är det precis tvärtom. Det finns gott om neurovetenskaplig forskning som tydligt visar att man reducerar känslorna om man pratar om dem. Om du däremot försöker undertrycker känslorna så stannar det limbiska systemet på samma nivå av upprördhet – eller så blir det rent av värre, säger David Rock.
Att undertrycka känslor gör dig dessutom mindre smart, eftersom det stjäl resurser från de kognitiva funktionerna.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ompröva istället för undertrycka

Forskning har visat att personer som undertrycker sina känslor ligger långt under medel i faktorer som optimism, livsglädje och positiva relationer. De som istället väljer att ompröva sina känslor och se på situationen ur ett nytt perspektiv ligger över medel i dessa faktorer.

Att ompröva känslor istället för att undertrycka dem blir betydligt lättare om man har kunskaper om hjärnan, menar Rock. För den som vet hur hjärnan fungerar blir det lättare att inta ett utifrånperspektiv: ”Äsch, det där är bara min hjärna som beter sig lite galet!”

De flesta emotionella situationer som vi ställs inför är interna, förklarar han – ofta hittar vi själva på en massa skäl till oro och rädsla som egentligen är ogrundad. För den som har kunskaper om neurovetenskap blir det då lättare att ”genomskåda sig själv” och förstå att oron och rädslan i de flesta fall bara är hjärnspöken.

Människan – en social varelse

Ytterligare en insikt som neurovetenskapen erbjuder är hur otroligt viktig den sociala världen är för oss människor. En mycket stor del av hjärnan är ägnad åt social interaktion, och om man ser det ur hjärnans perspektiv så är den sociala världen lika viktig som den fysiska.

När vi känner oss hotade till livet, rent fysiskt, så reagerar vi förstås väldigt starkt – men det gör vi också om vi upplever att vår sociala status är hotad.
Den fysiska och den sociala/psykiska världen är viktiga båda två, och tätt sammanvävda – och nästa gång du känner psykisk smärta, exempelvis för att din sociala status är hotad, kan det faktiskt vara en bra idé att ta en värktablett, säger David Rock.

Man kan förstås invända mot Rocks föreläsning och hävda att dessa ”insikter” inte alls är några nyheter. Har vi inte alltid vetat, innerst inne, att man mår dåligt av att undertrycka sina känslor? Och är det verkligen en nyhet att den sociala världen är lika viktig som den fysiska?

Kanske inte – men när hjärnforskare säger dessa saker så får de större tyngd; den sociala och psykiska världen blir mer verklig och går nästan att ta på. Det är en av fördelarna med att lära sig mer om neurovetenskap – insikterna känns så konkreta och mätbara att de blir svåra att ignorera.

De senaste hundra åren har vi genomgått en teknologisk revolution – nu är det dags att revolutionera vårt sätt att förhålla oss till oss själva och varandra.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill