En aha-upplevelse att involvera användare

Anna Löfgren Wilteus främjar innovation inom Socialstyrelsen: ”Viktigt att bidra till att lösa samhällsproblem.”

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | JUNI 2020

– Det var en slags "aha-upplevelse" när jag förstod hur man kunde involvera användare/medborgare/målgrupper i en kreativ process och få fram en bättre lösning säger Anna Löfgren Wilteus.

– Det var en slags "aha-upplevelse" när jag förstod hur man kunde involvera användare/medborgare/målgrupper i en kreativ process och få fram en bättre lösning säger Anna Löfgren Wilteus.

Att innovationsledaryrket blir mer etablerat ökar möjligheten för organisationer att hitta nya lösningar snabbare. Innovationsledarnas mentorskapsprogram har varit värdefullt för att omsätta kunskapen i praktik och främja innovationer i vård och omsorg, enligt Anna Löfgren Wilteus, som här berättar om utmaningen i att främja innovation inom en myndighet.

– För mig handlar innovation om att få lösa problem i samhället, och för att lyckas med det krävs att man arbetar ihop över gränser. Det behövs utrymme och struktur för att ta fram nya lösningar, och det behövs mötesplatser för nya konstellationer av människor att jobba tillsammans. Om jag kan vara en katalysator som får det att hända, så blir jag nöjd, säger Anna Löfgren Wilteus, projektledare för Socialstyrelsens arbete med att främja innovation i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Anna fokuserar främst på att främja innovation i vård och omsorg, men även på att stärka de interna förutsättningarna för att lyckas med verksamhetsutveckling och innovation. Arbetet bygger på en strategi som myndigheten tagit fram. Utifrån strategin genomförs aktiviteter med interna och externa parter, till exempel andra myndigheter, kommuner, regioner, universitet och Vinnova. 

Internt har Socialstyrelsen till exempel genomfört innovationsmingel, innovationsvecka, innovationslabb, inspirationstimmar och workshops. För närvarande deltar Anna i att bygga upp en intern funktion för verksamhetsutveckling, som på olika sätt ska stötta initiativ för både förbättring, utveckling och innovation på myndigheten. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Aha-upplevelse i kreativ process

Anna berättar att hon blev intresserad av innovationsledning för fyra år sedan via design thinking. 

– Det var en slags "aha-upplevelse" när jag förstod hur man kunde involvera användare/medborgare/målgrupper i en kreativ process och få fram en bättre lösning. Efter det har jag gått vidare och lärt mig mer om hur man kan skapa struktur både i ett innovationsprojekt, men också för en hel organisation för att lyckas bättre med innovation, förklarar Anna.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Jag har haft stor nytta av att delta i ett mentorskapsprogram inom föreningen Innovationsledarna, både som adept och som mentor. Att innovationsledaryrket blir mer etablerat tror jag är positivt, det kommer att leda till en ökad möjlighet för olika typer av organisationer att hitta nya lösningar snabbare. Forskning om innovation och innovationsledning har funnits länge, det är bra om den kunskapen omsätts i praktiken i framtiden.

För Anna handlar innovation om att få lösa problem i samhället och att få bidra till det tillsammans med andra, det är främsta drivkraften. Hon anser att offentlig sektor är en viktig aktör i att lösa samhällsproblem med hjälp av innovation. 

– Att få bidra till att lösa samhällsproblem, lära mig nya saker, pröva nya arbetssätt och träffa andra som är engagerade i samma frågor, det är viktigt för mig, säger Anna. 

Vilka utmaningar stöter du på?

– En utmaning kan vara att som en förvaltningsmyndighet, med stor tonvikt på vetenskaplig kunskap, närma sig en roll som främjare av innovation. Den frågan behöver diskuteras kontinuerligt - hur kan myndigheter i sin speciella roll bidra till att skapa förutsättningar för nya lösningar både i innovationssystemet som helhet och i sin egen organisation? 

– En annan utmaning är att arbetet inom en myndighet kanske inte går lika snabbt som inom andra organisationer, och det styrs av många olika faktorer. Så tålamod och uthållighet krävs för att hålla kvar frågorna på agendan. 

Anna Lofgren Wilteus

Anna Löfgren Wilteus

Vad är det bästa med yrket?

– För mig personligen så är innovationsledning ett sätt att få ihop min vetenskapliga sida med min kreativa sida. Min vetenskapliga bana började en gång i tiden med studier på läkarlinjen, som senare hamnade in på ett sidospår och jag blev forskare i stället för läkare (doktor i medicinsk vetenskap med folkhälsovetenskap som grund). Jag har sedan jobbat med forskning och utveckling inom olika områden på Karolinska Institutet, på Stockholms läns landsting och nu på Socialstyrelsen, säger Anna. 

– Min kreativa ådra har jag förut ägnat mig åt endast på ledig tid, till exempel fotografi, skrivande och improvisationsteater. Jag har också alltid engagerat mig i föreningsliv, föräldrakooperativ och olika nätverk. Just nu är jag till exempel engagerad i OneTeamGov, ett nätverk för personer som arbetar i offentlig sektor samt i föreningen Innovationsledarna. 

– Som innovationsledare är det roligt att kunna använda båda de här olika sidorna på jobbet, ena dagen läsa rapporter, andra dagen hålla en workshop om att leda digitala möten. Det passar mig väldigt bra, avslutar Anna Löfgren Wilteus.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill