Så nätverkar makthavare

Forskaren Gergei Farkas berättar om vikten av informella kontakter - och ger några goda råd.

Kommunicera | Ledarskap | HR | Karriär | ARTIKEL | AUG 2012

Nätverka

Nätverka

Visst snackar politiker och företagsledare jobb med varandra under golfrundan. Men något stort och exklusivt nätverk där all makt utövas i det fördolda existerar inte. Föreställningen att kvinnliga makthavare utestängs från det verkliga maktutövandet är också felaktig, visar forskaren Gergei Farkas i sin avhandling. Han passar också på att ge Motivation.se:s läsare några goda råd i konsten att nätverka.

Gergei Farkas är forskare vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. I en ny avhandling har han kartlagt svenska makthavares nätverk, vilket omfattar såväl professionella kontakter som vänskapsband. Granskningen bygger på cirka 250 intervjuer med politiker, högre tjänstemän och företagsledare i fyra västsvenska kommuner.

Dessa personers nätverk har sedan granskats vetenskapligt med hjälp av social nätverksanalys.

- Resultaten gäller framför allt beslutsfattare på den lokala nivån, säger Gergei Farkas, och fortsätter:

- Det man kan säga är att de har väldigt omfattande informella kontakter sinsemellan, men samtidigt löper dessa ofta parallellt med formella kontakter. Det är väldigt ovanligt att de enbart är vänner utan att samtidigt ha en professionell relation, förklarar han.

Förstärker formella kontakter

Studien visar att de informella och vänskapliga kontakterna mellan makthavare framför allt förstärker redan befintliga kontakter av mer professionell karaktär. Man kan dock inte utesluta att makt utövas även i de informella sammanhangen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Det har vi inte haft möjlighet att undersöka, men förutsättningarna finns där i och med att kontakterna finns där. Det möjliggör att beslut fattas i informella sammanhang, säger Gergei Farkas.

Han tror också att de informella nätverken används i stor utsträckning när exempelvis en ny maktposition ska tillsättas.

- Det är jag fullständigt övertygad om, man skannar av vilka som finns genom sina informella kontakter. Men det behöver inte betyda att man förbigår den formella processen. Mitt intryck är att de är väldigt mycket i sina roller, de är väldigt djupt involverade i sin verksamhet. Jag skulle tro att mycket av deras liv kretsar kring deras roller.

"Kvinnor inte marginaliserade"

En viktig frågeställning i den här studien var huruvida kvinnliga makthavare missgynnas genom att de utestängs från informella manliga nätverk. Att kvinnor är underrepresenterade i maktens korridorer råder det inga tvivel om. Men i Gergei Farkas studie finns det inga data som tyder på att de kvinnor som lyckas nå maktpositionerna lämnas utanför det verkliga maktutövandet.

- Det är en ganska väletablerad idé att kvinnor blir lite åsidosatta och marginaliserade, att de inte får tillgång till de viktiga kontakterna, säger Farkas.

- Men vi har intervjuat 250 makthavare och kartlagt deras personliga nätverk, och vi finner inga systematiska skillnader mellan nätverken. Kontakterna leder i samma utsträckning till andra kontakter och till inflytande oavsett om det är en man eller en kvinna. Så några sådana skillnader har vi inte kunnat identifiera, förklarar han.

"Viktigast bland företagsledarna"

Gergei Farkas tror också att det kan finnas skillnader mellan hur politiker och företagsledare ser på sina sociala nätverk.

- Intrycket jag har fått är att företagsledare är mer benägna att se sina kontakter som professionella även om andra skulle se dem som informella, säger Farkas, som tror att de informella kontakterna eventuellt kan ha större betydelse bland företagsledarna än bland politikerna.

- Politikers och tjänstemäns umgänge är väldigt institutionaliserat, de kommer inte undan varandra. Företagsledare är mer utspridda geografiskt och över olika branscher, de har inte samma naturliga kontaktytor som politiker och tjänstemän har. Politiker och tjänstemän delar ju sin vardag, säger Gergei Farkas.

Han tror heller inte att det är helt ovanligt att företagsledare försöker påverka politiken genom att utnyttja såväl formella som informella kontakter och vänskapsband.

- På den kommunala nivån tror jag att det förekommer ganska mycket. På ett sätt är det positivt eftersom politikerna får en tydlig bild av vad näringslivet förväntar sig. Samtidigt finns det också risker, det blir ju ett problem om den reella makten utövas av den ekonomiska makten. Men där tror jag inte att vi är idag.

Tips till nykomlingar

Vad bör man då tänka på när man som nybliven företagsledare ger sig ut i maktelitens stora nätverksdjungel?

Det finns åtminstone tre saker som man bör tänka på, säger Gergei Farkas:

Kvalitet före kvantitet

- Sätt kvalitet före kvantitet och nätverka inte ihjäl dig. Ens tid och energi är ju begränsade, så det är bättre att vara selektiv

Heterogena nätverk

- Satsa på heterogena nätverk, att ha olika kontakter som du söker utanför dina egna närmaste kretsar.

Ytliga kontakter

- Underskatta inte vikten av ganska ytliga kontakter. De närmaste vännerna och kollegorna tenderar att ha en snarlig syn på världen och tillgång till samma information som man själv, medan ytligt bekanta är förankrade i en annan verklighet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill