Marshall McLuhan

Citat | CITAT | APRIL 2017

En dag kommer historikerna och arkeologerna att bli varse att vår tids reklam är de rikaste och mest hedervärda dagliga reflektioner som något samhälle någonsin har presterat över hela det mångstämmiga registret av sin verksamhet. Egypternas hieroglyfer kommer långt på efterkälken härvidlag.

Marshall McLuhan

Den kanadensisk-amerikanske professorn och mediefilosofen Marshall McLuhan är berömd för sin optimistiska vision av ”den globala byn” och sin tes ”mediet är budskapet”. McLuhan uppfattade konstnärerna som människosläktets ”tidiga varningssignaler” eftersom de besitter en större ”sinnenas enhet och öppenhet” och därför reagerar tidigare på de förändringar i de ”sensoriska proportionerna” som vållas av teknologiska förändringar.

McLuhan var den kanske viktigaste företrädaren för den så kallade medieoptimismen, han pekade bland annat på televisionens möjligheter att föra världens medborgare närmare varandra. Men också McLuhan kunde bli skräckslagen vid tanken på vad framtidens medier kunde medföra. ”If the nineteenth century was the age of the editorial chairs, ours is the century of the psychiatrist´s couch”, markerade han i sin introduktion till boken ”Understanding Media”.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill