Stefan Larsson

Citat | CITAT | FEB 2016

När man använder ett begrepp uppkommet i det analoga, för att beskriva något i det digitala, är det inte säkert att vi ens uppfattar hur begreppets betydelse förändrats.

Stefan Larsson

Stefan Larsson som är docent i teknik och social förändring och föreståndare vid Lunds universitet, påpekar att metaforer är viktiga för vårt tänkande men också för rättssystemet i sig, speciellt i den digitala tid vi lever i. Utan metaforerna skulle vi inte ha begrepp för nya fenomen som ”molnet”, ”nätverk”, ”streaming”, ”dataflöde”, ”desktop”, eller för fenomen som liknar gamla: ”e-post”, ”digitalt foto”, ”digitala kopior” och ”e-böcker”.

Den kreativitet som har uppstått i och med internet frodas och sprids utan att incitamenten är starkt reglerade i en lag om upphovsrätt. I övergången från ett analogt till ett digitalt samhällssystem behöver vi därför bättre förstå hur språket och rättens roll är relaterade till varandra, framhåller Stefan Larsson, som också citerar en av de stora domarna i amerikansk rättstradition, Benjamin Cardozo (1870-1938), som i en dom skrev att ”metaforer skall hållas kort, för även om de börjar som instrument för att befria tanken så slutar det ofta med att de förslavar densamma”.

Stefan Larsson har disputerat både i rättssociologi och i fysisk planering. Som forskare studerar han frågeställningar i tvärsnittet teknik och samhälle, ofta i relation till konceptuell och språklig förändring, så som gällande just metaforer men också fildelning, upphovsrätt, rättsliga och sociala normer.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill