Marshall McLuhan

Citat | CITAT | SEP 2018

Hitler använde radiomediet som Orson Welles, men på riktigt.

Marshall McLuhan

Den kanadensiske mediefilosofen Marshall McLuhan (känd för yttrandet ”Mediet är budskapet”) jämför Adolf Hitlers makt med Orson Welles berömda drama Invasionen från Mars som sändes i amerikansk radio den 30 oktober 1938, och som genom sin direktsändande verkan skapade skräck hos miljontals amerikanska radiolyssnare. Marshall McLuhan har även framhållit att om man hade haft television i stor skala under Hitlerväldets tid så hade detta gått en snar upplösning till mötes, och ”om man hade haft teve dessförinnan hade man däremot inte fått någon Hitler alls”. Albert Speer, den nazityske rustningsministern under andra världskriget har likaså framhållit betydelsen av användningen av medieredskapen: ”Telefonen, teleprintern och radion gjorde det möjligt att ge order från högsta nivå direkt till de lägsta nivåerna, där orderna på grund av den absoluta auktoriteten bakom dem verkställdes på ett okritiskt sätt.”

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill