Misslyckandenas underbara värld

Vår expert på teamutveckling och psykologisk trygghet klarar ut begreppen kring misstag, misslyckanden och varför det var ett intelligent misslyckande att odla morötter.

Ledning | ARTIKEL | DEC 2023

Ett intelligent misslyckande?

Ett intelligent misslyckande?

Att koka kräftor i för lite vatten var ett grundläggande misslyckande. Att komma för sent till utbildningen du själv ska hålla i var ett komplext misslyckande. Och att odla morötter var ett intelligent misslyckande.

Misslyckas du ibland med det du gör? Om ja, så är du inte ensam. Att misslyckas är mänskligt. Det handlar inte OM vi kommer misslyckas, det handlar om NÄR. Gång på gång misslyckas vi. Och ändå är det fortfarande förknippat med skam och skuld. Vi håller ofta inne med det vi har gjort fel av rädsla att bli bestraffad eller skuldbelagd. Och risken med att dela ett misstag kan ibland upplevas som ännu större på jobbet där vi vill framstå som kompetenta, hjälpsamma och lösningsfokuserade.

Amy Edmondson har djupdykt i området misstag och misslyckanden de senaste åren och i höst kommit ut med en ny bok i ämnet; ”The right kind of wrong”.

Amy definierar misslyckanden som ”utfall som avviker från önskat resultat! . Misstag är något annat. Fel och misstag är snarare oavsiktliga avvikelser från tex policies, riktlinjer, processer, rutiner m.m. Sen tar hon också upp en tredje variant. Det är när någon medvetet avviker från reglerna och man beter sig på ett sätt som inte är ok. Man överträder sina befogenheter och kanske också sitt ansvar som anställd.

Varför gör människor egentligen misstag? Ofta på grund av ouppmärksamhet. Att man kanske glömmer ladda sin telefon på kvällen så den är urladdad på morgonen eller att man halkar på gångbanan för att man missade isfläcken. En annan orsak till att människor gör misstag är att de gör felaktiga antaganden. Kanske att man är van vid att göra något på ett visst sätt som hindrar en att förändra eller göra annorlunda för att undvika samma misstag. Vi människor missar också ofta att fundera över konsekvenserna av våra beslut vilket kan leda till misstag. Att vi slarvar och skjuter upp saker orsakar också misstag. Som att du behöver förnya ditt pass men väntar så länge att du sen inte hinner få det klart innan du ska resa utomlands.

Vad finns det då för olika typer av misslyckanden? Amy har borrat i misslyckandenas underbara värld och har hittat tre olika varianter.

De grundläggande misslyckandena

De grundläggande misslyckandena som ofta har en enda orsak. De beror oftast på ett mänskligt misstag. Här vet vi oftast hur man ska göra för att göra det rätt, men av olika skäl så gjorde vi inte det.

Som att koka kräftor där du ska följa ett recept. Och av olika anledningar häller du i 5 dl vatten i stället för 5 liter vatten varpå kräftorna blir alldeles för salta!

De komplexa misslyckandena

De komplexa misslyckandena är svåra att förutse och orsakas av flera olika saker som sker efter varandra eller parallellt. Ofta skulle misslyckandet kunnat undvikas om bara en av orsakerna hade skett men tillsammans skapar de ett stort nät av fallgropar som leder till misslyckandet. Här finns det oftast minst en faktor som vi själva inte har möjlighet att kontrollera.

Som att det är strömavbrott på natten så din väckarklocka inte går igång på morgonen och du försover dig. Och att bussen sen är försenad pga snöoväder. Och att du har glömt ditt passerkort när du kommer till kontoret och måste gå till receptionen och få ett extra kort. Och de olika faktorerna leder tillsammans till att du kommer för sent till utbildningen som du själv ska hålla. Så situationen i sig är kanske bekant men de olika faktorerna sammanfaller på ett sätt som är nytt och okontrollerbart.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

De Intelligenta misslyckandena

Och så har vi de Intelligenta misslyckandena! De vi vill ha fler av! För att lära och upptäcka nytt! Här har vi en hypotes, en tanke och plan för vad vi vill testa. Vi har gjort vår hemläxa och undersökt vad som gjorts innan för att kunna testa något annorlunda denna gång. Det ä som genomtänkta experiment eller försök som inte lyckas men som ger värdefulla insikter. Om det vi testar går vägen kan det bli en innovation och upptäckt. Eller så kan det gå och skogen och då kan vi lära oss nya saker på vägen.

Som att du ska odla morötter. Du gör din hemläxa. Du reflekterar över de senaste tre årens odling. Hur har du har gödslat, hur har du vattnat, hur har du rensat ogräs och så funderar på vad du ska göra annorlunda denna gång för att morötterna ska växa och inte bli korta, smala eller inte växa alls. Du bestämmer dig för att byta ut all jord denna gång. Testa en helt annan sorts gödsel. Och så testar du igen. Och det händer igen. Morötterna växer inte. De blir träiga och smakar bittert. Ännu ett intelligent misslyckande.

Eller som att ledningsgruppen testar nya sätt att kommunicera med sina medarbetare för att skapa bättre dialog. De går igenom och klargör vilka metoder de har använt sig av tidigare. Analyserar vad som skett skriftligt via nyhetsbrev och intranät och muntligt via digitala stormöten och gruppmöten. Och de bestämmer sig för att testa något nytt. Att fysiskt befinna sig vid ett speciellt bord, i de allmänna utrymmena, en timme i veckan. Och efter 8 veckors testande, inser de att ingen kom och besökte dem under sina sittningar vid borden. Ett intelligent misslyckande. De lärde sig att den metoden vad inte hjälpsam och fortsatte att utarbeta alternativa sätt att föra dialog med sina medarbetare.

Organisationer kan dra värdefulla lärdomar från intelligenta misslyckanden. Det kan hjälpa till att anpassa verksamheten, att testa nya arbetssätt och att till slut lyckas med sina ansträngningar.

Så, hur ska ni göra för att undvika de grundläggande och komplexa misslyckandena i så stor utsträckning som möjligt? Och hur ska ni göra för att skapa fler intelligenta misslyckanden att lära ifrån och lyckas ta er förbi alla fallgropar?

Nästa gång ska vi borra vidare i det här med misslyckanden och ge lite exempel på hur du i kan jobba aktivt tillsammans med din grupp och organisation för att dra lärdomar av misslyckanden!

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Vår expert på teamutveckling och psykologisk trygghet

 • Följ skribent

Emma Stenmark är organisationsutvecklare och föreläsare och har i mer än 20 år arbetat med att utveckla team och organisationer på bland annat Sida, Amnesty, Brilliant och Add Insight. De senaste 6 åren har hon arbetat som konsult med fokus på team- och ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling samt föreläst i både Sverige och utomlands. Hennes specialintresse har de senaste åren varit psykologisk trygghet och hur det kan bidra till teamets förbättrade prestation. Emma certifierar användare (Practitioners) tillsammans med Add Insight genom The Fearless Organization med fokus på att mäta och följa upp psykologisk trygghet på grupp- och organisationsnivå.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i Sociologi och är diplomerad coach på Humanova med inriktning på psykosyntes. Hennes intresse för hur individ och organisation kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organisationer.

Hon jobbar med både små och stora organisationer, statliga och privata. Hon har arbetat utomlands i bland annat USA, Ukraina och Vietnam och har ett starkt internationellt intresse. Emma har inga problem att jobba på engelska om så önskas.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Misslyckandenas underbara värld

Läs del 2 här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill