I hopp finns mening

”Det uppstår tomhet där hoppet dör” (Leonardo da Vinci)

Motivera | ARTIKEL | JAN 2024

La Gioconda, eller Mona Lisa målad av Leonardo da Vinci (1452–1519), italiensk konstnär och universalgeni.

La Gioconda, eller Mona Lisa målad av Leonardo da Vinci (1452–1519), italiensk konstnär och universalgeni.

Det sägs att hoppet är det sista som överger människan. Och vad vore livet utan hopp. I hopp finns förväntningar, längtan och drömmar. I hopp finns utveckling, lärande och förändring. Utan hopp torde livet vara tämligen tråkigt; kanske till och med en aning meningslöst. Men hopp utan en plan blir som en destination utan resväg.

Vilja till mening

Då och då har jag ställt mig frågan, vad är egentligen meningen med livet? Med tiden har jag insett att frågan sannolikt är felformulerad. I sin aktuella form implicerar den att det skulle finnas ett allmängiltigt syfte med människans existens. Att alla människor har en och samma förutbestämda mening med att leva.

Troligtvis ligger ”sanning” mer i linje med neurologen och psykiatrikern Viktor E. Frankls tankar om att själva livets mening är att finna ett syfte. Ett syfte som är unikt för var och en av oss. Ett syfte som förändras över tid utifrån livets olika faser och skeenden.

Enligt Frankl är sökandet efter mening en primär mänsklig drivkraft. En vilja till mening och som sådan en livslång strävan. Och utifrån tanken att livets mening är personspecifik behöver den också sökas, såväl som förverkligas, av oss själva. Ingen annan kan säga vad meningen i ditt eller mitt liv är. Vi behöver själva upptäcka vad som ger mening. Och själva axla ansvaret för att leva ett så meningsfullt liv som möjligt.

Brist på mening

Strävan efter mening kan vara frustrerande. Vi söker mening, men kan inte finna den. Kanske har vi tappat vårt syfte och därmed det meningsfulla. Livet blir tomt. I tomheten väcks tvivlet. Tvivlet kan kännas olustigt; något vi helst vill undvika eller snabbt bli av med.

Men kanske ska vi inte frukta tvivel, utan se det som en naturlig del av att vara människa. Och kanske är tvivel en signal om att det är dags att just utforska vårt syfte och vad som ger oss mening.

Att påminna sig om det meningsfulla

När vi vet och förstår varför vi gör det vi gör blir det allt som oftast mer meningsfullt. Vi sover, äter och tränar för att knopp, kropp och själ ska må bra. Vi hjälper andra för att vi vill vara goda medmänniskor. Vi samarbetar och bidrar med vår kompetens för att tillsammans skapa värde för dem organisationen är till för.

Mening finner vi inte enkom i ”görandet”. Ibland kan det meningsfulla upptäckas i att ”bara vara”. Vara närvarande för oss själva och med andra. Att lyssna. Uppleva tystnaden. Att bara finnas. Att leva. Även i ”varandet” finns mening.

Ibland behöver vi helt enkelt stanna upp och se meningsfullheten i det vi gör, i det vi upplever och i dem vi älskar.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hopp som utgångspunkt

Kanske är det väsentliga inte att söka efter meningen med livet. Kanske är det där vi ibland går fel i vårt sökande. Det viktiga synes vara att finna mening i livet just nu. I det utforskandet kan hopp vara en utgångspunkt.

Inom det psykologiska forskningsfältet har ”hopp” identifierats som en delkomponent av människans psykologiska kapital. I En liten bok om mental styrka beskriver Stefan Söderfjäll psykologiskt kapital som de mentala resurser som hjälper oss att i olika sammanhang må bra, fungera och prestera väl. Och det glädjande är att våra mentala resurser inte är statiska, utan snarare dynamiska och därmed påverkbara.

Hopp ska inte tolkas i termer av ”jag hoppas tomten kommer på julafton”. Det är mycket mer konkret än så. Enligt Söderfjäll innebär hopp att ha en klar uppfattning om vad man önskar uppnå i sitt liv, inse vad som behöver göras för att uppnå önskningarna, samt viljan att göra det som behöver göras. Kort och gott handlar det om att formulera mål, se vägen och gå vägen.

När vi önskar oss något som vi ser att vi kan uppnå så ökar vår hoppfullhet. I hoppfullheten finns mening. I mening finns hopp.

Vad för ”hopp” ger dig mening?

Ett år har gått till ända. Ett nytt har inletts. En utmärkt tidpunkt för att reflektera över de mål och önskningar som infriats under året som gått, såväl som de som väntas på att infrias under året som komma skall. Mål och önskningar som ger mening.

 • Vilka mål har du lyckats förverkliga under 2023?
  • På vad sätt har de gett dig mening?
  • Vad är annorlunda nu när du gjort målen till verklighet?
 • Vilka mål vill du förverkliga under 2024?
  • På vilket sätt är de målen meningsfulla för dig?
  • Vad kommer vara annorlunda när du lyckats?
  • Vad behöver du göra för att förverkliga dina mål?

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Lästips

Frankl, V. E. (1986) Livet måste ha mening. Erfarenheter från koncentrationslägren. Logoterapins grundbegrepp. Stockholm: Natur och Kultur.

Söderfjäll, S. (2021) En liten bok om mental styrka. Umeå.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill